Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2/2008Rantatien tunneli

Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2/2008

© Ossi Aho

Tästä suoraan politiikka-, talous-, tunneli- ja katuratikkaosioon sekä etusivulle.


Tälle sivustolle olen kerännyt asioita joita on nostettu esiin tunnelipäätöksen jälkeen. Näitä asioita ei ole käsitelty normaalissa päätöksentekoprosessissa. Muistutus ongelmista.

Tunnelisivusto sisältää suunnitteluun ja päätöksen tekoon liittyvää tietoa.

Tunneli160913jalkeen-sivustolla on Vt12 parantamisen ja tunnelin rakentamisen liittyvää tietoa ja tapahtumia 16.9.13 tapahtuneen päätöksen jälkeen.

T-kustannus-sivusto sisältää tunnelin (VT 12) kustannusten seurantaa. On huomattava, että kustannuksia jaetaan myös muille momenteille. Näin pyritään tunnelin kustannukset pitämään luvatuissa rajoissa. Tunnelin kustannukset tulevat olemaan Allianssin tavoitehinta lisättynä muille momenteille upotetut kustannukset. Kokonaiskustannus on jotain muuta kuin n. 180,3 milj.euroa.


 

Kesä 2018

Tunneli on valmis, pl. viimeinen asfaltin lasku, joka menee vielä rakennuskustannuksiin.

Tunnelin rakentaminen onnistui ilman isompia haavereita. Se oli hieno juttu. Sen, että hinta meni n. 15 milj. euroa "pitkäksi", voidaan katsoa miinaksi, joka räjähti.

---------

 

Puut nurin, allianssi tuloo!

Tunneli on valmistumassa, mutta vielä tapahtuu asioita, jotka nostattavat karvoja pystyyn. (AL 19.8.16) Lähialueen asukkaita närästää. kun tunneliallianssi on kaatanut Rauhaniementien varrella olevat puut. Tunneliallianssin tiedottaja kertoo, että puiden kaato on ollut tiedossa alusta alkaen. Puita ei kuitenkaan heti kaadettu..

"Puuston kasvupaikka on huono ja lisäksi alapuolelle rakennetusta rampista vastaava ely-keskus on esittänyt, että näin on toimittava. Puut poistettiin nyt, kun Naistenlahden työmaalla tehtiin raivauksia".

---------

Rantatunnelin avajaiset Tampere-päivänä

Rantatunnelin valmistumista (AL 7.7.16) juhlitaan Tampere-päivänä 2.10.2016. Tunneli avataan tapahtumassa ensimmäistä kertaa kansalaisille. Vaikka kuinka tuodaan julki, että tunneli on valmis, niin tunnelihanke ei ole valmis. Siinä mielessä virheellistä uutisointia.

Lukijoilta oli useita kommentteja. Otan tähän erään:

Tunnelin työt eivät kestä päivänvaloa (10.7.2016 | 18:02)

”Sijaiskärsijöinä toimivat tunnelin päällä ja vieressä asuvat asukkaat varsinkin öisine meteleineen ja lattian tärinöineen. Näköjään näiden loppumisesta ei ole tietoakaan, koska kaupungista puuttuu demokratia. Mehän kaikki tiedämme, mitä se käytännössä tarkoittaa.

Allianssi Mulareineen on muuttanut tunnelin yö- ja viikonlopputyötaktiikkaa, joka nyt ei mistään älynväläyksestä kerro. Tunnelissa porataan/kuivatetaan pätkittäin ja välillä tulee syvä hiljaisuus. Iltaa ja yötä kohden alkaa suurin mekkala.

Aivan käsittämätöntä, että muusta kerrotaan, mutta ei viikonloppu- ja yötyöstä. Toki Mularin ensireaktiot asiaan olivat sellaiset, että asiasta pitää vaieta. Ovathan nämä lisärahoituksetkin ”unohdukset” ja ”ei meillä ole rahaa” sangen outoja, ainakin päivänvalossa".

 

*********

Vielä on paineita tunneliallianssilla

AL 27.5.16. Tampereen tunneliallianssi ei täytä lupaehtoja. As. Oy Näsinpuiston edustajat kertovat, että pohjavesi on laskenut po. talon kohdalla alle ilmoitetun raja-arvon. Neuvottelut taloyhtiön ja allianssin välillä eivät onnistu!.

 


2015

 

AL 27.8.15. Rekan kuljettajaa epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta. rekan alle jäänyt tyttö menehtyi.

11-vuotias tyttö loukkaantui vakavasti jäätyään keskiviikkona aamulla rekan alle Pirkankadun ja Mariankadun risteyksessä Tampereella. Tyttö kuljetettiin sairalahoitoon, mutta hän menehtyi varhain torstaina.

Todella ikävä ja tarpeeton tapaus. Voimia omaisille.

Liittykö Amurissa ajettu rekkaralli Rantatunnelin työmaahan? Lähitienoon asukkaiden mukaan kuorma-autot ajavat maa-ainesta jonnekin, jos ei ylinopeutta niin liian kovaa tilannenopeutta kuitenkin. Yksi reitti on mennyt kaupungin läpi. Kuormat ovat olleet peittelemättömiä, joten pöly ja maa-aines ovat varisseet pitkin matkaa muiden kulkijoiden riesaksi.

Juu, Ratinan liikekeskustyömaan montulta kuljetetaan maata Santalahteen Näsijärven täytemaaksi. Loppuu, kunhan kuoppa on valmis. Siis, ei tunnelityömaan liikennettä.

 

*********

Liikennevirasto 16.2.15. Vesivuoto

"Viime perjantaiaamuna (13.2.) Santalahdessa havaittiin vesivuoto, joka johtui putkirikosta. Korjaustyöt tehtiin yhteistyössä Tampereen Veden kanssa ja ne saatiin valmiiksi vasta klo 19, koska vauriokohta oli syvällä työmaakaivannon pohjoispuolella."

 

*********

Kansalainen Tuomo Koivisto kirjoittaa 22.1.15 AL:n lukijapalastalla "Tunnelivahinkojen tutkinta ihmetyttää"

Tuomo Koivisto tuo kirjoituksessaan julki vahinkojen arvioijan nuivan suhtautumisen vahinkoon. Vääntämällä väännetään, ettei asunnoissa havaittu vahinko ole tunnelin rajäytystöistä aiheutunut.

"Tästä tietysti reklamoitiin. Kalliotekniikka Oy:n edustaja kävi vieraisilla, ja hänen viestinsä oli meille ja kahdelle muulle Elianderinkatu 9:ssä asuvalle perheelle, joilla oli hieman erilaisia vaurioita, karua luettavaa. Vastauksen lähtökohtana oli se, ettei jatkuvatoiminen tärinämittaus kolmikomponenttimittarilla ole osoittanut räjäytysten tärinän olleen missään työn vaiheessa vaurioita aiheuttavaa. Vaurioiden mahdollisiksi syiksi raportti ounasteli perustusten painumia, lämpötilaeroja, suunnittelu- ja työvirheitä, materiaaleissa olevan veden jäätymistä, routimista ja muuta ylikuormittumista.

Näin päästiin mukavasti lopputulokseen, ettei louhintatöiden ja vaurioiden väliltä löydy syy-yhteyttä. Hiukan ihmetytti, että tarkastuksen teki samaisen Kalliotekniikka Oy:n edustaja eikä ulkopuolinen ja riippumaton asiantuntija."

Niinpä niin, sen lauluja laulat, kenen leipää syöt - värssy käy toteen tässäkin tapauksessa. Absoluuttiseen totuuteen ei ole haluakaan.

 


2014

 

AL 15.11.14 uutisoi; Tampereen Finlaysonin kirkko on vajonnut

Finlaysonin kirkko on vajonnut 8 mm kahden vuoden aikana. Seuranta on alkanunut marraskuussa 2012. Allianssin projektipäällikkö Mauri Mäkiaho sanoo, " epätodennäköistä, että tunnelintyömaan räjäytyksillä olisi ollut vaikutusta vajoamiseen". Mutta ei sitä voi poissulkeakaan.

Nyt vedetään peliin pohjaveden mataluuskin, että se saattaisi olla syynä vajoamiseen. Voi hellanlettas sentään, onhan kirkon olemassaolon aikana pohjaveden korkeus vaihdellut ennenkin. Onko pohjaveden lasku nyt normaalia suurempaa.

Mäkitalo kertoo edelleen, "Kallioperä vaatii tiivistämistä eli esi-injektointia ennen kallion irrottamista ja irrottamisen jälkeen tehdään vielä jälki-injektointi." Ja kustannuksia kertyy. Kallion laatu tuotiin esille ja huomioon otettavaksi ennen päätöksen tekoa.

Kuntalaisilta tulee mielenkiintoisia viestejä:
- rakentajan mielestä (vettä tulee kuulemma paljon sisään); tunnelista tulee ainut liikennetunneli, jossa liikennöidään kanootilla.
- urakoitsijoita on rakennustyömaalle vaikea saada.
- Finlaysonin kirkko on vajonnut jo 8 mm.

Mikä on totta ja mikä huhua, sen tulemme näkemään? Finlaysonin kirkon vajoamisesta uutisoitiin lehdessä.

Vesiongelmassa "hukka perii" siinä vaiheessa, kun pumppujen teho ei riitä poistamaan tunneliin tulevaa vettä. Toivottavasti tunnelin avonaiset sisäänajoaukot ovat ylempänä kuin Näsijärven pinta.

Palautetta, nimimerkki; Luolamies 28.11.14.
"Finlaysonin kirkon vajoaminen johtuu nimenomaan pohjaveden pinnan laskusta kirkon alla. Pohjavesi on huhujen mukaan laskenut yli metrin ja siksi kirkko vajoaa. Lemminkäinen hommaan herättyään alkoi pumpata vettä lisää kompensoidakseen pohjaveden laskun kirkon alla ja vajoaminen loppui. Jos on pääsy pohjavesidataan niin kannattaisi seurata. Lasku tapahtuu hitaasti mutta varmasti kun veden luonnollinen reitti tukitaan. Tasta seuraa myos se, että puupaalujen päälle rakennetut talot, joiden säilyminen riippuu siitä että paalut ovat veden alla, alkavat vajoamaan seuraavien vuosien aikana kun paalut mätänevät. Kaupunki ja tunneliallianssi tulee tutkimaan asian ja toteamaan että tunnelilla ei ole tämän asian kanssa mitään tekemistä..."

Onpa merkillinen yhtälö. Tunnelista pumpataan sinne valuva vesi pois ja toisaalla pumpataan vettä rakennusten alle, että pohjaveden taso säilyy ja rakennukset pysyvät pystyssä.

Mitä tunnelin rakentamiseen myöntämässä AVI:n vesiluvassa velvoitetaan.

"Tunnelin rakentamisesta voi aiheutua pohjaveden alenemista tunnelin lähialueella. Vaikutukset ovat suurimmat tunnelin suuaukoilla. Pohjaveden haitallinen aleneminen estetään tunnelin suuaukoilla betonikaukaloilla ja kalvorakenteilla sekä louhittavalla tunneliosuudella vahvistamalla ja tiivistämällä kalliota. Tunneli alittaa Tammerkosken patoturvallisuuden kannalta merkittävän voimalaitospadon kohdalla.

Patorakenteiden kohdalla tunnelia louhitaan niin, että lähimpien patorakenteiden ja louhintakohteiden välimatka on aina yli 15 metriä. Ennen rakentamisen aloittamista Tampereen kaupungin on toimitettava patoturvallisuusviranomaiselle patoturvallisuuslain edellyttämä työnaikainen turvallisuussuunnitelma. Patoturvallisuutta valvoo Hämeen ELY- keskus.

Tunnelin rakentamisen aikaiset kuivatusvedet on suuaukkoja lukuun ottamatta määrätty johdettavaksi kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Suuaukkojen rakentamisessa muodostuvat kuivatusvedet ja tunnelin käytön aikaiset kuivatusvedet voidaan johtaa hulevesiviemäreiden kautta Näsijärveen.

Hankkeen aikana tarkkaillaan rakentamisen vaikutuksia pohjaveden pinnan korkeuteen, Tammerkosken patoihin ja Näsijärven veden laatuun. Vesiluvassa ei käsitellä rakentamisaikaista melua, tärinää eikä päästöjä ilmaan eikä myöskään tunnelin käytön ympäristövaikutuksia muutoin kuin vesistöön johdettavien vesien osalta."

 

*********

Moro-lehti 23.10.14 Armonkallion asukkaiden arkipäivää ovat melu, pöly ja räjäytykset

"Kuulostaa kuin naapurissa porattaisiin kiviseinään, mutta tämä ääni on terävävämpi ja matalampi eikä lopu. Se jatkuu koko vierailumme ajan.
On pakko varmistaa S---a, että ääni tosiaan tulee tunnelista. Voiko noin kovaa kuulua kallioporauksen ääni asuntoon?
– Kyllä. Kun tässä ihan alla porattiin, melua oli desibelimittarin mukaan 80–90 desibeliä. Asukkaille tämä tilanne on ollut katastrofi ja järkytys. Melua, pölyä ja räjäytysten jälkeen rikin haju tunkeutuu asuntoon."

Päätösvaiheessa kovasti vähäteltiin haittoja, todellisuus on vain raadollisempi. Mukaan tulevat lisääntyvät liikennehaitat, kun siltoja puretaan ja liikenne ohjataan toisille reiteille.

Talojen pitäisi pikkuhiljaa alkaa nousta Ranta-Tampellaan. Miten lienee hoidettu Aspinniemen kaatopaikan saastuneiden maiden vaihdot?

Tunnelien turvallisuudesta kertoi pari päivää sitten uutinen, että juna oli jäänyt jumiin tunneliin sähkövian vuoksi. Ihmiset olivat poistuneet junasta ja tuunelista kävellen. Laittaa miettimään, kun autot jäävät jumiin tunnelin syvimpään kohtaan, millaisia kauhunäytelmiä ihmisten poistumisissa nähdään!

Lisättäköön jutut haljenneista viemäriputkista, katkenneista vesiputkista, vaurioista seinissä, jne...

Kenen piikkiin korjauskustannukset menevät? Tietysti Tamperelaisen veronmaksajien piikkiin, huom. poistetaan Allianssihankkeelta. Talousarviossa 2015 on tunnelin kustannukset, 51,4 milj.€, josta esitetään 11,5 milj.€ Tampereen menoiksi silta- ym. rakenteisiin.

*********

 

28.9.14 Moottoritien tunnelista laatta alas

Kolmostien moottoritietunnelin katosta on pudonnut noin taulutelevision kokoinen painava laatta tielle Hämeenlinnassa.

Laatan alle ei osunut juuri silloin autoa, mahdollisuus siihenkin oli olemassa.

Mielenkiintoisia näkymiä tiedossa rantatunneliinkin. Pientä jännitystä tavalliselle kadun tallaajalle tunnelin läpi ajaessa. Ei tarvitse muuta tositeeveetä. Tässä aiheesta virinnyttä keskustelua.

*********

 

Tunnelityömaalla kaivettu vesijohto poikki

AL. Huolimattomuus Rantatunnelin työmaalla johti ikävään yllätykseen Onkiniemessä 16.7.14 . Useat kerrostalot jäivät ilman vettä muutamaksi tunniksi tiistaina iltapäivällä Tampereen Onkiniemessä, kun kaivinkone kaivoi vesiputken poikki viereisellä Rantatunnelin työmaalla. Kesän aikana näitä putken katkomisia on sattunut useita, jopa saman päivän aikana.

Että sillä lailla. Kiire on, ei ehditä tutkimaan johtokarttoja ja muitakaan dokumentteja.

Mitä nämä kaikki huolimattomuudet ja ylimääräiset työt tulevatkaan maksamaan? Allianssisopimuksessahan niitä ei millään tavalla huomioitu. Ei hätää, kaupunkilaiset maksavat kaikki kulut, myös ylimääräiset. Tästähän alunperinkin lähdettiin.

 

*********

Rantatunnelin työmaa-alueella vakava onnettomuus

TampereRadio uutisoi to 10.7.14 siteeraten Aamulehteä, että tunnelityömaalla on sattunut ti 8.7.14 vakava onnettomuus. Kuorma-auto oli törmännyt kaasuputkeen. Uutinen kertoi, että onnettomuudella olisi voinut olla vakavat seuraukset.

Naistenlahden tunnelityömaalta kuljetetaan louhosainesta Ranta-Tampellan täyttöalueelle.

*********

 

Valtiokin aloitti sitten "tunnelivedätyksen". Nyt pitäisi sopia valtion maksuosuuksien myöhentämisistä. Liikenneviraston perusteluina, että työn aloitus olisi viivästynyt!

Kh:n kokous 23.6.14 käsittelee asiaa. Kukaan vain ei ehdi paneutua siihen. Kutsu tuli juuri juhannukseksi ja kokous on heti sen jälkeen. Että hoh hoijaa... Tarkoituksenmukaisuutta! Kaupunginhallitus muuttaa valtuuston päättämää sopimusta. On aikoihin eletty, alempi instanssi peukaloi ylemmän hyväksymää päätöstä. Ei kuitenkaan mitenkään tavatonta.

*********

 

AL 19.5.14 Rantatunnelin työmaalla sattui työtapaturma.

- Ensitietojen mukaan mitään vakavaa ei sattunut, vaan remonttimies selvisi venähdyksellä ja yhdellä viikolla sairaslomaa, allianssin projektipäällikkö Esko Mulari kertoi puoli seitsemän jälkeen illalla.

Rusnauspiikkiä hitsaamassa ollut mies loukkaantui iltapäivällä jalkaan, kun rautalevy kaatui hänen jalkansa päälle. Rusnauspiikki on kaivinkoneeseen liittyvä työkalu, jolla tasoitetaan kallion pintaa.

*********

 

Tunnelityömaan pääurakoitsijan toimiva Lemminkäinen Oy on joutunut taloudelliseen ahdinkoon. 500 henkilöä laitetaan kilometritehtaalle. On se hyvä, että Tampereella on tunnelityömaa, sieltä voi kaapia hieman tilkettä kassaan. Lisää huonoja uutisia Lemminkäisestä.

Toivottavasti firma pysyy pystyssä tunnelin valmistumiseen saakka. Takuuajan kattava toiminta voi olla jo toiveajattelua. Tampere on käräjöinyt aikaisemmin Lemminkäistä vastaan asfalttikartelliasiassa.

*********

YLE 3.4.14. Rantatunnelityömaa vie 600 pysäköintipaikkaa Särkänniemeltä. Huvipuisto ohjaa asiakkaitaan ensi kesänä Hämpin parkkiin.

 

*********

Kevään 2014 aikana, tunnelityömaan edistyessä, on julkisuuteen tullut lisää asukkaita kiusaavia ongelmia. Pöly ja sen leviäminen ja yötä päivää kuuluvat häiritsevät äänet.

Kirjoituksissa kritisoidaan sitä, että Allianssi ei ota kuuleviin korviinsa paikallisten asukkaiden valituksia. Onko tämä jotain uutta? Työmaa on alkanut, pienet saavat väistyä.

*********

 

Tampereen talouskatsaus 2/14 kertoo, että rantatunnelihanke on edennyt suunnitelmien ja talousarvion mukaan.

Mutta, nyt jo ennakoidaan kustannusten ylityksestä. "Uhkana on pilaantuneiden maiden määrän budjetoitua suurempi määrä."

Hankkeen kokonaislaskutus 28.2.2014 n. 15 milj.euroa.

*********

 

AL 3.2.14. Tunnelityömaa aiheuttaa haittaa liikenteelle ja asumiselle.

Tampereen Parantolankatu katkaistaan liikenteeltä tunnelitöiden vuoksi ma 3. helmikuuta alkaen.
Linjat 2 ja Y2 eivät pääse liikennöimään Kaupin sairaalan kautta, joten aikatauluihin Ks- ja Y-merkinnöillä kirjatut vuorot Kaupin sairaalan kautta liikennöidään suoraan Rauhaniemeen.

Tunnelityömaan aiheuttamiin haittoihin on lisättävä liikennemuutokset myös Armonkalliolla ja Onkiniemessä.

Näitä haittoja ei tietenkään tuotu julki päätöstä edeltäneessä keskustelussa.

*********


AL 24.01.2014. Lisää huomioimattomia kustannuksia tiedossa.

Miten käy Rantatunnelista kaivetun louheen, saako siitä korvausta vai ajetaanko suoraan taloyhtiön pihaan?

As. Oy. Näsipuisto on jo aiemmin vastustanut Rantatunnelia, eivätkä tunteet ole viilenneet. Nyt taloyhtiö aikoo vaatia korvauksen tunnelista louhittavasta kiviaineksesta käypään hintaan.

Taloyhtiö on valittanut tunnelin rakentamispäätöksestä hallinto-oikeuteen.

Toimitusinsinööri Aimo Koskinen Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimistosta kertoo, että maapohja on taloyhtiön omistuksessa ja että omistusoikeus ulottuuko 20 metriä syvälle.

Entä taloyhtiönmahdollisuus saada korvauksia louheesta? Mahdollisuus korvausvaatimukseen on olemassa. Taitaapa tunnelin tavoitehinta heittää pahasti, jos ja kun kaikki taloyhtiöt, joiden alle tunneli on kaivettu, esittävät korvausvaatimuksen louheesta.

 

*********

AL 13.12.13. Rantatunnelin louhinta: Tärinää ja jylinää iltaisin Näsikallion lähellä.

Räjäytystyöt ovat alkaneet. Räjäytysten voimakkuutta säädellään tärinämittausten avulla. Mittarit viedään louhinnan välittömässä läheisyydessä oleviin kiinteistöihin, ja niitä siirretään töiden etenemisen mukaan. Tärinärajat perustuvat työministeriön laatimiin räjäytysalan normeihin. Ne on määritellyt ulkopuolinen asiantuntija. Eikö se kuitenkin mene niin, että räjäytyksen voimakkuuteen vaikuttaa latauksen suuruus ei tärinämittari? Mittarilla vain todetaan mitä ja millä voimakkuudella tapahtui.

Myös yli sadan metrin päässä ääni kuuluu voimakkaana. Ikkunat saattavat helistä, mutta talon rakenteisiin se ei vaikuta. Toivotaan, toivotaan ettei vaikuta.

 

*********

25.10.13 Yle; Tampere ei puhdista tunnelin poistopäästöjä

Tampereen tunnelin päästöpoistoputkiin ei ole tulossa eurooppalaistyylisiä puhdistusjärjestelmiä.

Poistopiiput ovat noin 30 metriä korkeat, ja valtaosa päästöistä kulkee niiden kautta. Näsinkalliolle on myös tulossa yksi ylimääräinen poistoputki, jota ei ollut alkuperäisessä suunnitelmassa. On katsottu, että tämä riittää.

 

*********

23.10.13 päivän uutisia. Rantaväylän tunneliratkaisu poikii valituksia.

Aamulehti on ollut jostain syystä näistä visusti hiljaa. Tamperelainen ja Pirkanmaan Päivä ovat asiasta uutisoineet.

Viikolla jätetyissä papereissa vedotaan vuonna 2006 voimaan tulleeseen EU:n tunnelidirektiiviin. Direktiivin mukaan tunneliin pitäisi rakentaa varauloskäytävät 500 metrin välein. Pysähtymispaikkoja tarvitaan ainakin kaksi. Varakävelytiet ja hätäkaistat tulee järjestää.

 

*********

Rikosilmoitus tunnelin tiimoilta

Pirkanmaan päivä 25.9.13. Tunneli poikii tutkintapyyntoja poliisille. Rantaväylän tunnelihankkeesta on jätetty kaksi tutkintapyyntöä Pirkanmaan poliisille. Toinen koskee epäilyä vaaran aiheuttamisesta tunnelityömaan takia ja toinen hankkeen lainmukaisuutta.

 

*********

 

Etusivulle