Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2/2008Rantatien tunneli

Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2/2008

© Ossi Aho

Tästä suoraan politiikka-, talous-, tunneli160913jälkeen- ja katuratikkaosioon sekä etusivulle.


Viime- ja tällä vaalikaudella on keskusteluttanut kovasti nämä suurinvestoinnit. Tunneli, kansiareena, ratikka, jätevedenpuhdistamo, jne. Tässä taulukko, josta on nähtävissä valtuutetun käyttäytyminen eri hankkeista äänestettäessä sekä "äänen" hinta - kalleus.

Tähän olen kerännyt tunnelia koskevaa tietoa. Viimeisin tieto on alussa. Rantatien tunneli sisältää suunnitelmat.

 

Tunneli avattiin liikenteelle 15.11.2016. Viimeistelytyöt jatkuvat vielä vuonna 2017.

 

*********

16.9.2013 Rantaväylän tunnelista päättäminen

Valtuustoaloite Rantaväylä-hankkeesta irtautumiseksi hylättiin äänin 36–31

Tunnelin puolesta äänestäneet

Kok: Harri Airaksinen, Matti Heinivaho, Matti Helin, Anna-Kaisa Ikonen, Harri Jaskari, Aleksi Jäntti, Leena Kostiainen, Jouni Markkanen, Ilkka Sasi, Yrjö Schafeitel, Elina Sirén, Irja Tulonen, Sofia Vikman, Mikko Leppälahti (Riitta Koskisen varavaltuutettuna), Reeta Ahonen (Antti Ivanoffin varavaltuutettuna), Minna Talonen (Matti Höyssän varavaltuutettuna)
Sd: Tarja Jokinen, Johanna Loukaskorpi, Riitta Ollila, Hanna Tainio
Vihr: Hanna Hakko, Satu Hassi, Anna-Kaisa Heinämäki, Maija Kajan, Jaakko Mustakallio, Olli-Poika Parviainen, Irene Roivainen, Kirsikka Siik, Juhana Suoniemi, Oras Tynkkynen.
Kesk: Mikko Alatalo, Timo Hanhilahti, Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen
Rkp: Peter Löfberg
Kd: Leena Rauhala
Tasi: Lasse Oksanen

Tunnelia vastaan äänestäneet

Sd: Atanas Aleksovski, Aila Dündar-Järvinen, Jukka Gustafsson, Ulla Kampman, Anneli Kivistö, Sanna Marin, Jari Niemelä, Jarmo Rantanen, Pekka Salmi, Seppo Salminen, Ilpo Sirniö, Pia Viitanen.
Ps: Tiina Elovaara, Lassi Kaleva, Laila Koskela, Heikki Luoto, Aarne Raevaara, Ilmari Rostila, Seppo Silvennoinen, Pertti Virtanen, Timo Vuohensilta
Vas: Mikko Aaltonen, Ulla-Leena Alppi, Kalle Hyötynen, Varpu Jutila, Anna Kontula, Minna Minkkinen, Sirkkaliisa Virtanen
Kd: Satu Sipilä
Skp: Jari Heinonen
Kok: Erkki Axén

Päätös on tehty ja sen mukaan eletään. Aika näyttää oliko päätös oikea. Työllistävä, veronmaksajan kannalta taloudellisesti kannattava, aktiviteetteja tuova, Tampereen vetovoimaa vahvistava vai jotain muuta.

Nyt siirrytään seurantavaiheeseen.

 

Suomalainen työ ei kelpaa

Samassa yhteydessä äänestettiin PS:n Ilmari Rostilan tekemästä ponnesta: "Valtuusto asettaa ehdottoman edellytyksen, että riippumatta suunnitelmasta rakennuttajan on ohjattava kaikki urakat suomalaisille yrityksille, joiden on käytettävä vain suomalaista työvoimaa. Muussa tapauksessa luvatut elvytysvaikutukset eivät toteudu."

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 10 JAA -ääntä ja 56 EI ääntä, yhden valtuutetun äänestäessä tyhjää.

Ei hyvältä näytä. Puhutaan Tampereen suurtyöttömyydestä, mutta kuitenkaan ei olla valmiita tukemaan suomalaista työtä! Valtuustossa vain perussuomalaiset ja SKP:n Jari Heinonen olivat kotimaisen työn kannalla.

Varsinaista kaksinaismoraalia. Asia on tutkimuksen ja julkisuuden arvoinen. Erityisesti, koska muutamat kansanedustajat ja korkein poliittinen johto olivat suomalaisten työllistymistä vastaan.

 

*********

Nyt se peli repesi!

SDP:n neljä naisvaltuutettua ilmoitti 8.9.13 äänestävänsä tunnelin puolesta. En käy repostelemaan heidän motiivejaan. Heitä äänestäneiden puolesta olen surullinen ja pahoillani. He unohtavat, kuinka tärkeä asia tunneli on koko kaupungin asukkaille. He iskivät "naisellisesti" tikarin äänestäjiensä selkään. Heidän ja koko puolueen luottamus mureni kertaheitolla. Samalla jatkui luottamuksen lasku koko poliittiseen järjestelmään. Surullista. Sdp:n valtuustoryhmä erotti nelikon ryhmästään.

AL 5.11.14. Tunnelidemarit ovat palaamassa takaisin sdp:n ryhmään. Sdp:n 12-jäsenisessä varsinaisten valtuutettujen ryhmässä on ainakin neljä, jotka vastustavat tunnelin puolesta äänestäneiden paluuta. Vastustajiin lukeutuvat Jari Niemelä, Ulla Kampman, Anneli Kivistö ja Aila Dündar-Järvinen.

Tampere on jakautunut kuin vuonna 1918 kahteen rintamaan. Nyt vastakkain ovat tunnelin kannattajat ja vastustajat. Tässä ei oltaisi, jossa asiaa olisi hoidettu aikanaan toisella tavalla, kuntalaisia kuunnellen.

Perussuomalaisten ilmoitus "tätä ei ole kerrottu" osui asian ytimeen. PS:n tunneli-ilmoitusNÄIN PÄÄTTÄJIEN TIETOON ON SAATETTU MYÖS MAHDOLLISET ONGELMAT JA NIISTÄ AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET! He eivät voi vetäytyä hokeman taakse "en tiennyt".

Ilmoitus ja muuta luettavaa löytyy täältä http://www.databooks.com/tampere/tunneli/

Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ilmoituksessa oleva huoli, että Tampereen talous ei kestä tunnelia, oli oikea. Talousjohto vahvistaa sen lehden palstoilla. Sitten vain leikkaamaan palveluista, nostamaan maksuja ja tariffeja, tulovero- ja kiinteistöprosenttia. Ketä pitää onnitella "ansioituneesta" toiminnasta tamperelaisten hyväksi?

Miksi Aamulehti eikä muukaan media ole ollut kiinnostunut Tampellan Näsijärven kaatopaikasta ja sille suunnitellusta kaupunginosasta? Ihmettelen, kuten moni muukin.

Onkiniemen tunnelin kehitysversio tulisi paljon pitkää tunnelia halvemmaksi. Paremmuuteen tai huonommuuteen en ota tässä kantaa.

Saman päivän Aamulehdessä, missä neljä sdp:n naisvaltuutettua riemuitsee julkisuudestaan, perussuomalaiset lataavat yllä olevan ilmoituksen. Persut - varsinaiset ilonpilaajat.

 

*********

Tunnelin tavoitehinta pettää ennen kuin töitä on aloitettukaan

"Hinta ja laatu vankasti hallinnassa", kirjoittivat AL 2.9.13 entinen apulaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti ja entinen tiejohtaja Mauri Pukkila. Kaikin puolin he tuovat esiin kuinka tunnelin hinta ja laatu ovat hallinnassa. Valitettavasti hinnan suhteen he menevät pahasti "metsään".

Lähetin Aamulehteen alla olevan vastineen heidän kirjoitukseensa. AL ei ole yleensä julkaissut sellaista kirjoitustani, jossa puututaan tunnelin kustannuksiin. Nyt otan "taaksepäin", AL julkaisi kirjoitukseni 13.9.13. Kiitos siitä.

Tunnelin tavoitehinta pettää ennen kuin töitä on aloitettukaan

Kommentti AL 2.9.13 olleeseen kirjoitukseen "Hinta ja laatu vankasti hallinnassa". Kirjoittajina olivat entinen apulaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti ja entinen tiejohtaja Mauri Pukkila. Hinta ei ole hallinnassa, koska Hankesuunnitelmassa on menoeriä, joita ei ole laskettu tavoitehintaan.

Piti kaivella arkistoani. Sieltä löytyi tietoa tunnelin suunnitteluvaiheista, perusteluista ja hinnasta. Alussa tunnelia perusteltiin liikenneruuhkilla. Ei silloin puhuttu tämän päiväisestä massiivisesta maanjalostuksesta. Kun läntinen ohitustie valmistui ruuhkiin vetoaminen ei enää toiminut. Aloitettiin keskustelu kaupungin kehittämiseksi ja uudella kaupungin osan luomiseksi. Kaupunkia kehittää voi ilman tunneliakin.

Ensimmäisessä vaiheessa esillä oli vaihtoehdot; Ve 0, nykyinen väylä, VE 0+, nykyinen väylä parannettuna tasoliittymin, Ve 1, Onkiniemen lyhyt tunneli ja eritasoliittymät sekä Ve 2, pitkä tunneli.

Poliitikoista ja muutamasta asiantuntijasta koottu työryhmä valitsi suhteellisen kevyellä menettelyllä jatkosuunnittelun pohjaksi VE 2 eli pitkän tunnelin. Sen jälkeen VTT teki panos/tuotoslaskelmat pitkästä tunnelista, EI muista vaihtoehdoista.

Huoli tunnelin hinnasta on enemmän kuin aiheellinen. Tunnelia ja sen hintaa on käsitelty monesti valtuustossa. Hinnat eri vuosina, 2000 n. 90 milj. €, 2004 n. 120 milj. €, 2008 143 milj. € ja 2012 185 milj. €. Vuoden 2008 käsittelyyn sisältyi ponsi hinnan nousun varalta. Siitä tuli suutari.

Vuotuinen hinnan nousuprosentti vuodesta 2000 - 2012 oli n. 6,8 %. Samalla laskukaavalla hinta olisi vuonna 2017 n. 251 milj. €.

Tunnelin hankesopimukseen sisältyy kohtia, joita ei ole laskettu tunnelin tavoitehintaan. Ts. ne ovat "avoimia piikkejä". Näitä ovat mm:

- Maakaasuputken siirto Naistenlahdessa Kustannusjako (allianssi 20 % ja Tampereen kaupunki 80%,
- Näsinkallion risteyssillan (liittymävaraus) pintarakenteet eivät sisälly tavoitekustannukseen,
- Niiltä osin kun maa- tai kiviaineksia ei käytetä hankkeen tarpeisiin. Tampereen kaupunki vastaa kuljetuskustannuksista yli 2 km menevältä osalta, sekä mahdollisista vastaanotto- yms. kustannuksista,
- Tavoitekustannus ei sisällä vesilupahakemuksessa esitettyjä ruoppausverhoja Ranta-Tampellan vesistötäytöllä eikä täyttöön ajettavien maa- ja kalliomassojen vastaanottoa eikä muita niihin liittyviä tehtäviä,
- Pengerrystyön muista kustannuksista vastaa kaupunki tai kaupungin ilmoittama osapuoli
- viher- ja kuntatekniset rakenteet.

Yleensä tällaisten kohteiden rakentamisessa on tullut vastaan enemmän ja vähemmän yllätyksiä. Yhteinen tekijä näillä on ollut, että kustannusarvio on pettänyt pahasti.

Tamperelaisen veronmaksajan huoli on aiheellinen.

Tarkemmin Hankesuunnitelma, kohta 4. Tavoitekustannus, sivu 16.

Mikä on syy, kun tällaisia asioita ei voi avoimesti kertoa? Kun tutkii Hankesuunnitelmaan kirjatut tavoitehinnan ja siihen liittymättömät lisätyöt tulee mieleen, että ovatko kaikki toimineet vipittömässä mielessä, mitä kaikkea peitellään?

 

*********

Kokoan tähän viime hetken linkkejä tunnelista käytävään keskusteluun.

AL 16.9.13 Valtuustoaloite Rantaväylä-hankkeesta irtautumiseksi hylättiin äänin 36–31

AL 15.9.13 Viimeinen sana tunnelista.

AL 10.9.13 Nelikko äänestää tunnelin puolesta erottamisen uhallakin.

YLE 9.9.13 Tampereen Perussuomalaiset koko sivun ilmoituksella tunnelia vastaan.

AL 9.9.13 SDP:n valtuutetut Tarja Jokinen, Johanna Loukaskorpi, Riitta Ollila ja Hanna Tainio pitävät julkista keskustelua tunnelin rakentamisesta osin epäasiallisena Yksi syy äänestää tunnelin puolesta.

AL 8.9. ja 9.9.13 Viimeinen niitti Rantaväylän tunnelin vastustajille? Neljä demaria äänestää puolesta.

AL 8.9.13 Apulaispormestari Salmi ihmeissään: ”En tiennyt asiasta mitään”.

Pirkanmaan Päivä 3.9.2013 Tampereella kuohuu: Virkamies sopi tunneliasiasta vastoin johtoryhmän ohjetta

AL 2.9.2013 Tunnelin vastustajille täpärä tappio kaupunginhallituksessa.

AL 1.9.2013 Kolmasosa tamperelaisista kannattaa pitkää tunnelia. Ristiriitainen viesti päättäjille.

YLE 29.8.2013 Valtuutettuja on painostettu Tampereen rantaväyläasiassa. ”Jos ette osaa päättää tätä tunneli asiaa niin painakaa tyhjää äänestyksessä”.

AL 29.8.2013 Puolen miljoonan tunneliselvityksestä unohtui yksi vaihtoehto. Tällaista on tämä tiedolla johtaminen.

Demari 28.8.2013 Tunnelihanketta ei uskalla kritisoida julkisesti. Voimakasta painostusta. 16.9.2013 tunnelipäätöksen jälkeen "rytisee". Silloin haetaan esiin tunnelin kannattajat ja vastustajat.

AL 28.8.2013 Tunnelihanketta ei uskalla kritisoida julkisesti.

AL 24.8.2013 Pääkirjoitus "Veronkorotus ei yksin riitä".

AL 23.8.2013 Rantaväylän tunneli "syö" 300 venepaikkaa.

Tamperelainen 21.8.2013; 25 pisteen Rantaväylän pitkä tunneli.

AL 21.8.2013; Puheenaihe: Tunneli on sauma kasvuun.

20.8.2013; Rantaväyläselvitys julki – Katso virtuaaliesittelystä, miltä eri vaihtoehdot näyttävät.

AL 15.8.2013; Rantaväylän kohuselvitys: ”Propagandaa”, sanovat tunnelin vastustajat.

AL 1.7.2011 Liikennevirasto hyväksyi Rantaväylän suunnitelman.

 

*********

AL 1.9.13 Vain "Kolmasosa tamperelaisista kannattaa pitkää tunnelia"

Pikainen johtopäätös otsikosta osoittaa, että jos vain kolmasosa tamperelaisista kannattaa pitkää tunnelia – niin kaksikolmasosaa vastustaa tunnelia. Näinhän suoraviivaisesti asia ei mene.

Joku tulkitsee asian niin, että pitkätunneli saa kuntalaisten keskuudessa riittävästi kannatusta, toinen taas näkee asian toisin. Mielipiteessään epävarmat valtuutetut eivät saa tästä päätökselleen selkeää tukea. Tai kyllä saa, kaksikolmasosaa vastustaa pitkää tunnelia.

Muiden vaihtoehtojen osalta onkin hankalampaa, koska vaihtoehdot oli rajattu vain kahteen "jokin muu tai ei tehdä mitään". Tästä nähdään, millaisiin tuloksiin päästään taitavalla kysymysten asettelulla.

 

*********

AL 30.8.2013 "Jos tunneli perutaan, korvaukset uhkaavat"

Kaupunginlakimies Jouko Aarnion mukaan Tampere ei voi irtaantua tunnelisopimuksista yksipuolisella ilmoituksella.

Kaupungin mahdollinen päätös tunnelihankkeen perumisesta olisi Aarnion mukaan todennäköisesti hallinto-oikeudellisten periaatteiden vastainen ja siten kumottavissa.
Sopimuksen purkaminen kaupunginvaltuuston päätöksellä vastoin toisen sopijapuolen näkemystä ja ilman sopimuksen mukaista irtisanomisperustetta olisi Aarnion käsityksen mukaan sopimusrikkomus.

Hän varoittaa, että siitä voi seurata kaupungille vahingonkorvausvaatimus, joka voi olla suuruudeltaan huomattava. Mikä on huomattava? Onko se 8,5 milj. euroa, joka on käytetty suunnitteluun vai jotain muuta?

Tampereen kaupunki on tehnyt tunneliin liittyviä sopimuksia liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston ja Lemminkäisen kanssa sekä maanvaihto- ja kaavoitussopimuksia Ranta-Tampellan yksityisen maanomistajan YIT:n kanssa.

Allianssisopimukseen on kirjattu kaksi irtaantumisehtoa. Sen mukaan osapuolet voivat vetäytyä tunnelihankkeesta ennen toteutusvaiheen sopimuksen allekirjoittamista kahdessa tapauksessa: jos kehitysvaiheen aikana ilmenee, ettei sen tuloksena saavuteta sopimusosapuolten kannalta hyväksyttävää tulosta tai jos kustannusennuste 185 miljoonaa euroa ylittyy.

Heti herää pari kysymystä. Mikä on osapuolten kannalta hyväksyttävä tulos, mikä on Tampereen ja tamperelaisten kannalta hyväksyttävä tulos? Ja toinen, jos kustannukset joka tapauksessa ylittävät tuon 185 milj. euron, niin miten siinä tapauksessa toimitaan?

Kehitysvaiheen tuloksen perusteella irtisanomisedellytyksiä ei ole syntynyt. Allianssin johtoryhmä on nimittäin hyväksynyt rakentamisen hankesuunnitelman ja tavoitehinnan 180 miljoonaa euroa. Em. tavoitehinnan asettuminen alle 185 milj. euron, ei jostain syystä ollut yllätys. Mutta, mikä on lopullinen hinta, sitä ei tiedä tässä vaiheessa Allianssi eikä kukaan muukaan. Yllätyksiä ja mutkia tulee matkaan rutkasti.

Onko tavoitehinta uskottava? Vertailukohdaksi voi ottaa Mt 101 Kehä I, Turunväylä-Vallikallio, Espoon Leppävaarassa. Tien kunnostamiseen oli varattu valtion TA 2011 147 milj. euroa. Tähän projektiin kuului Mt 101 kunnostaminen ja johon sisältyi myös Leppävaaran Mestarin tunnelin rakentaminen liittymineen.

Kaupunginhallitus käsittelee aloitetta ma 2.9.2013. Pormestari Anna-Kaisa Ikosen (kok) tekemä päätösesitys on se, ettei aloite aiheuta enempiä toimia, kuin että se ja siihen annettu vastaus merkitään tiedoksi.

Tunnelin vastustajat tekevät kaupunginhallituksen kokouksessa vastaesityksen, joten siitä äänestetään.

Käsittely kaupungin hallituksessa 2.9.2013

KH:n esityksen kannalla, tunnelin puolesta äänestivät: Anna-Kaisa Ikonen, kok, Irene Roivainen, vihr, Ilkka Sasi, kok, Timo Hanhilahti, kesk, Elina Siren, kok ja Harri Airaksinen, kok.

KH:n esitystä vastaan, tunnelia vastaan äänestivät; Atanas Aleksovski, sdp, Jari Niemelä, sdp, Anneli Kivistö, sdp, Tiina Elovaara, ps ja Sirkkaliisa Virtanen, vas.

Äänestys meni, niinkuin oli odotettu, ei mikään yllätys!

Kuka kannatti ja kuka oli vastaan kun Allianssista äänestettiin KH:n kokouksessa 2.4.2012, sen näet täältä.

 

*********

AL 15.8.13 Rantaväylän kohuselvitys: "Pitkä tunneli ja vaihtoehdot ovat lähes yhtä hintavia". ”Propagandaa”, sanovat tunnelin vastustajat.

Kas kummaa, miten tässä näin kävi? Tampereen kaupungin tilaamat nyt valmistuneet selvitykset laskelmineen puoltavat Rantaväylän pitkää tunnelia. Tämä EI ollut yllätys, tämä oli odotettavissa ja näin sen piti mennäkin. Jos olisi tullut toisenlainen raportti, se olisi ollut todellinen jymy-yllätys. Ei voi mitään, raportti ei anna luotettavaa ja uskottavaa kuvaa, mutta lisää vain skeptistä oloa.

Tampereen kaupungin investointikulut ja tuotot eri vaihtoehdoissa -
- Bulevardi, milj. euroa = 80,4 / 500 asuntoa
- Lyhyt tunneli ja kansi, milj. euroa = 65,5 / 1400 asuntoa
- Pitkä tunneli, milj. euroa = 69,0 / 1652 asuntoa
- Pintavaihtoehto, milj. euroa = 65,7 / 650 asuntoa
- O-vaihtoehto, tätä ei otettu raporttiin mukaan. Tasapuolisuuden nimissä tämäkin vaihtoehto olisi tullut tutkia ja tulokset tuoda julki.

Leppävaaran Mestaritunnelista (Kehä I) vertailuluku

Mt 101 Kehä I, Turunväylä—Vallikallio, Espoon Leppävaarassa. Tien kunnostamiseen oli varattu Valtion TA 2011 147 milj. euroa. Kunnostettavan tiepätkän pituus oli n. 3 km. Tähän projektiin kuului myös Leppävaaran Mestarin tunnelin rakentaminen liittymineen. Mestarintunnelin pituus on noin 500 metriä, josta 300 metriä louhittu kallioon ja 200 metriä on betonitunnelia. Mikä oli lopullinen hinta, selviää varmaan Liikennevirastosta?

VT12 parantaminen koskee 4200 m matkaa Kalevan puistotien rampista - Santalahteen. Tavoitehinta on 180,3 milj. euroa. Rantaväylän pitkän tunnelin osuus metreinä on 55, 4 %. Ts. tunnelin hinta on koko hankkeen hinnasta on n. = 99,9 milj. euroa. Koko tien parantamisen metrihinnaksi tulee 42928 €/metri.

Tuleeko pitämään hinta Rantaväylän tunnelin kohdalla? Tavoitehinta on n. 180,3 milj. euroa, n. 42928 euroa/metri. Onko päättäjille jätetty kertomatta merkittävä ja oleellinen tieto todellisista kustannuksista? Niin, kertomatta jätetyt, tavoitehinnan ulkopuoliset työt. Onko toimittu vilpittömässä mielessä.

Espoossa ei tarvinnut kaivautua maan alle vaan läpäistiin mäki ja jatkettiin betonitunnelilla ilman vesistön alitusta. Ts. rakentamisolosuhteet olivat helppoja, verrattuna Tampereen olosuhteisiin.

 

Kuluja siirretään muille momenteille

Jos arvioidaan, että pelkän Mestarin tunneliosuuden (500 m) hinta olisi n. 50 milj. euroa - 100 000 euroa/metri. Samalla kaavalla laskettuna Rantaväylän tunneliosuuden hinta voisi olla 230 milj. euroa tai enemmän. Tunneliin liittyviä töitä siirretään hankesuunnitelmassa muille momenteille, että tavoitehinta saadaan näyttämään alhaiselta.

Em. valossa, rantatunnelin esitetty hinta herättää epäilyksiä. Ei tutki eikä julkaise Aamulehtikään hintavertailua Mestarin tunnelista ja Rantatien tunnelin ulosannetusta tavoitehinnasta, 180 milj. euroa. Repikää siitä sitten huumoria. Aika näyttää, mikä hinta osuu lähimmäksi.

Jos Romu-Tampellan "saaritontista" jää saamatta 50 milj. euroa, niin kaupungin osuus onkin jo 170 milj. euroa. Miksi jää saamatta? Siksi, että "saaritontti" on vanhaa Tampellan kaatopaikkaa kaikkine myrkkyineen, romuineen, betoneineen, jne. Alueen puhdistus maan vaihtoineen tulee niin kalliiksi, että todennäköisesti kukaan rakennusliike ei lähde toteuttamaan sille alueelle rakennuskohdetta. Aika näyttää.

Tästä taulukosta näkyy, kuinka tunnelin rakentamisen hinta on noussut vaalikausittain 2000 - 2012 ja ennuste vuosille 2013- 2017.

Tunnelin rakentamisaikaiseksi tavoitehinnaksi Allianssi on sopinut n. 180 milj. euroa.

Vuosi 2000 2004 2008 2012   2013 2014 2015 2016 2017
Milj. € 90 120 143 185   197,6

211,0

225,4 240,7 251,1
Nousu %   33,3 19,2 29,4   6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

Keskimääräinen hinnan nousu vuosina 2000 - 2012 on n. 6,8 %/vuosi. Tunnelin rakentuminen 180 milj. eurolla vaikuttaa tällä elämän kokemuksella epäuskottavalta.

Tampereen velkaantuminen ilman tunneliakin

Vuodet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *)
€/asukas 937 1338 1464 1502 1675 1875
€/veronmaksaja 1339 1911 2091 2146 2392 2679

*) v. 2013 talousarvio

 

Propagandaa ja vääristelyä

Rantaväylä-työryhmään kuuluvat tunnelin vastustajat syyttävät selvityksiä puolueellisiksi ja tarkoitushakuisiksi.

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok) kiistaa syytökset. Hän muistuttaa, että työryhmässä olivat mukana kaikki valtuustoryhmät ja että selvitykset teetettiin puolueettomilla asiantuntijoilla.

Puolueettomuudesta ja esteellisyydestä voidaan olla montaa mieltä. Sopivasti muotoilulla toimeksiannolla on mahdollista vaikuttaa asiaan kuin asiaan. En väitä, että tässä nimen omaisessa tapauksessa näin olisi tehty.

Tämä on todellinen "Tiedolla johtaminen"-raportti. Raportin laadinnasta ei todellakaan anna hyvää kuvaa se, kun itse suunnittelussa mukana ollut taho antaa omasta työstään lausuntoja. Yksi lausunnon antaja on Sito Oy, joka on toiminut Rantaväylän suunnittelukonsulttina. Sito antoi omasta työstään puoltavan lausuntonsa jo YVA:n.

Ikosen mielestä edessä on niin iso ratkaisu, että kenenkään ei pidä sulkea silmiään nyt saaduilta tiedoilta. Tiedoilla, jotka ovat jo pohjustettu v. 2007. Ulkopuolisen tarkkailijan silmään näyttää siltä, että silloin päätettiin suppeassa piirissä, että pitkä tunnelivaihtoehto ajetaan läpi, maksoi mitä maksoi ja että valtuustoa käytetään leimasimena hankkeen läpiviennissä. Näin valtuusto on tähän saakka on kiltisti toiminutkin. Kun viime vaalin jälkeen valtuustosta on alkanut löytyä jämäkkyyttä, niin se uhkaa sotkea kuviot, erityisesti valtakuviot.

Oli päätös sitten hylkäävä tai myönteinen, kenenkään ei pidä eikä tarvitse ripotella päälleen tuhkaa eikä repiä ihokastaan.

 

Koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tunnelin hinnan rinnalle pitää esittää myös muita lukuja.

AL kirjoitti myös 15.8.13, "Tarve vanhusten kotihoidolle kasvaa Tampereella". Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja Tampereen kaupunki keskustelivat ke 14.8.13 vanhustenhuollon nykytilanteesta, tulevaisuudennäkymistä ja vanhuspalvelualain vaikutuksista.

Tampereen ikä-ihmisten tämän vuoden budjetti on n. 177 milj. euroa. Aluehallintoviraston ylijohtaja Jorma Pitkämäki ennusti, että Tampereen ikä-ihmisten palveluihin käytettävä rahamäärä tulee kasvamaan vuoteen 2020 mennessä n. 280-300 milj. euroon/vuosi.

Laki (980/2012) velvoittaa kunnan varaamaan riittävät varat ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi. Mutta mikään laki ei velvoita kuntaa rahoittamaan tunnelia, katuratikkaa eikä muitakaan vähemmän tärkeitä hankkeita.

Onko loppupeleissä Tampereelle jäämässä käteen mustapekka? Romu-Tampellan rakentaja taitaa olla vielä hakusessa ja tätä kautta myös saataviin luettu 50 milj. euroa.

Lähivuosina onkin tarkasti seurattava em. lukujen kehitystä. Mielenkiintoista, kieltämättä.

 

*********

AL 13.8.13 uutisoi suuresti ja kuvan kanssa toteutusaikataulua ja suunnitelmaa, miten Rantatunnelin rakennustyöt voidaan aloittaa tammikuussa 2014, JOS valtuusto päättää 16.9.2013 oikein. Jos sana on merkillinen. Jos, jos ja jos! Lehmäkin lentää, JOS sillä olisi siivet.

Kuuleman mukaan kaupungin ylin lakimies Jouko Aarnio on käynyt 12.8.13 lukemassa "madonlukuja" valtuutetuille oikeasta käyttäytymisestä 16.9.13 kokouksessa. Vaikuttaa epäuskottavalta, mutta jos näin olisi käynyt, pitää kysyä onko tämä asiallista toimintaa? Kuitenkin jotkut ovat kokeneet käynnin uhkaavana ja ahdistavana kaikkine epäselvine viittauksineen mahdollisiin korvausvaatimuksiin.

Saman päivän AL mielipidesivulla oli hyvä kirjoitus Rantatunnelin allianssimalliin kätkeytyvistä "miinoista". Itse ihmettelin jo viime vuonna päätösmenettelyä, millä allianssimalli hyväksyttiin.

 

*********

AL 9.8.2013 revittää " Jos tunnelia lykätään, kulut maksaa Tampere"

Liikennevirasto on vastannut pormestari Anna-Kaisa Ikosen kirjepyyntöön, jolla haetaan tukea myönteiselle tunnelipäätökselle. Menee ihan kuin Presidentti Kekkosen aikana, jolloin hän haki tukea näkemyksille ja pyrkimyksilleen itäisestä suurvallasta, Neuvostoliitosta. Onko Ikonen lähestynyt Liikennevirastoa kaupungin hallituksen antamalla mandaatilla vai yksityishenkilönä, se käy mediassa ilmi?

Otteita kirjeestä

"Jos Tampereen kaupunki päättäisi lykätä Rantaväylän pitkän tunnelin rakentamista, kaupunki joutuisi yksin kantamaan kaikki siitä aiheutuvat kuluriskit." Tämähän on ollut jo tiedossa, ettei mitään uutta. Joka tapauksessa Tamperelaiset maksavat.

”Liikennevirasto pitää Rantaväylän kehittämistä erittäin tarpeellisena ja katsoo, että sopimuksen mahdollinen irtisanominen olisi valitettavaa. Tampereella käynnissä olevat keskustan kehittämishankkeet joukkoliikennekatuineen tuovat tarvetta sujuville pääväylille, jotka tulevat ruuhkautumaan ilman nyt sovitun hankkeen toteuttamista.”

Totta kai virasto pitää sitä valitettavana, jos se ei saa tamperelaisia veronmaksajia maksamaan valtion tietä. Muualle maahan valtion tiet rakennetaan valtiolle kerätyillä verorahoilla ja lisääntyvällä valtion velalla. Miksi tamperelaisia rangaistaan lisämaksuilla valtion tien rakentamisessa. Jaettakoon VT 12 rakentamisen kustannukset valtion ja rakennusyhtiöiden kesken. Näin kustannukset jakautuvat oikeudenmukaisesti myös tamperelaisille veronmaksajille.

Mielenkiintoiseksi jutun tekee se, että Liikenneviraston kirjeessä ei puhuta mitään mahdollisesta sopimusrikkomuksesta. Ei ainakaan julkisuuteen vuotaneessa versiossa. Onko huomattu, että Allianssisopimus tehtiin ennenaikaisesti, ilman tunnelin rakentamisesta tehtyä päätöstä.

Tavoitehinnan pitävyys, mitä se on? Mikä tulisi olemaan lopullinen hinta, se halutaan tietää.

 

Manipulointi ja aivopesu kiihtyy

Kyllä on kovaa manipulointia ja aivopesua valtuutettujen suuntaan. Paine on erityisen kova avainasemassa olevien ryhmien valtuutettuihin.

Tässä on paikallaan pieni veikkaus. Kuinka moni valtuutettu on poissa 16.9.13 tunnelia koskevasta äänestyksessä ja tilalla on varavaltuutettu? Varavaltuutettu äänestää toisin, mitä varsinainen on luvannut. Näin varsinainen valtuutettu voi lyödä rintoihinsa ja sanoa, "enhän minä näin olisi äänestänyt, mutta kun tuo toinen"!

Valtuutettujen taloudellinen ja jopa rikosoikeudellinen vastuu on nostettu nyt "tikun nenään". Kirjoitin jo alkukesästä tulevista juridisista ongelmista.

Vastuu on kannettava - mikä vastuu? Poliittinen vastuu, mitään sanomatonta jargonia, "kevyttä kauraa" verrattuna monen muun ammatin vaatimaan vastuuseen.

 

*********

1.8.2013 Rantaväylä-työryhmä kuuli asiantuntijoita

Rantaväylä-työryhmä kokoontui torstaina 1.8. apulaispormestari Pekka Salmen johdolla. Työryhmän kuultavana oli Rantaväylän vaikutusalueen yrittäjien sekä tunnelia vastustavan Rantaväylä-liikkeen edustajia.

Särkännemen toimitusjohtaja kertoi, että huvipuiston kehittäminen kaatuu tunneliin. Voi, voi. Tänä kesänä Särkänniemen menoon ja laskeviin kävijämääriin on vaikuttanut mm. epäonnistunut hinnoittelu. "Lehmää ei pidä tappaa vaan lypsää" sanonta pitää edelleenkin paikkansa. Joka tapauksessa rautatie ja ratapenkka jää rannan ja keskustan väliin. Jos joltakulta on sattunut tämä unohtumaan tässä keskustan ja Näsijärven rannan yhdistämissuunnitelmia koskevissa keskusteluissa.

Okei. Rantaväylän vaikutusalueen yrittäjiä ja heidän edustajiaan on kuultu. Heidän kommenttinsa ovat hyvin ymmärrettäviä. Mutta, erityisesti pienipalkkaisen veronmaksajan, eläkeläisen, jne. kommentit työryhmän kokouksesta jäivät puuttumaan. Heitä ei oltu kutsuttu eikä kuultu. Heidän puolesta puhujinaan pitäisi olla puoleiden ja ryhmien edustajat. Toinen asia sitten on, että kuka ketäkin edustaa ja kenen puolta pitää.

Monta vuotta Tarjanne-laivan komentosillalta Mustalahden sataman ja Särkänniemen elämää seuranneena, voin sanoa, ettei tiestä ja liikenteestä ole ollut näille erityistä haittaa. Ehkä jotain haittaa on ollut, riippuen katsojan ja toimijan näkökulmasta. Suurin po. alueiden elämään vaikuttava tekijä on vallitseva sää. Aurinkoisella ilmalla on rantaravintolan terassilla ja Särkänniemessä vilskettä. Pilvisellä ja sateisella ilmalla on sitten hiljaisempaa. Tämä pätee koko Näsijärven rantaan, erotuksella, ettei pyörä- ja kävelytiellä ole koskaan suurempaa vilskettä, satoi taikka paistoi.

Seuraavaksi saamme varmaa tietoa kustannuksista ja siitä, miten 185 milj. euroa jakautuu eri osa-alueille. Jaa, ettei niitä voi julkistaa, koska ne ovat liikesalaisuuksia. Totuus on raadollisempi. Allianssiryhmän ulkopuolelta löytyy myös asiantuntijoita, jotka pystyvät laskemaan, että onko hanke tuolla summalla mahdollista toteuttaa. Laskelmia ei vain haluta julkistaa.

Panee miettimään, kun Kehä I Leppävaaran tunnelia varten oli varattu valtion TA 2011 50 milj. euroa. Leppävaaran tunnelin pituus on n. 0,5 km. Hinta oli siis 100 000 euroa/metri. Eikä tarvinnut kaivautua maan alle vaan läpäistiin mäki ja jatkettiin betonitunnelilla ilman vesistön alitusta. Ts. rakentamisolosuhteet olivat helppoja, verrattuna Tampereen olosuhteisiin.

Pieni laskuharjoitus; 2300 m x 100 000 euroa = 230 milj.euroa. Em. valossa, rantatunnelin esitetty hinta ei nyt vain "natsaa". Ei sitten millään. Vielä ihmetellään, kun veronmaksajat eivät taputa käsiään, kun he pelkäävät "puhallusta", jonka he loppujen lopuksi maksavat.

Loppulaskelmassa tunnelille tuli hintaa 200 milj. euroa, ettei em. arvio niin pahasti mennyt metsään!

Kansanedustaja Harri Jaskari kertoi AL mielipidesivulla, että tunneli tuo 7000 työpaikkaa. Hänkin pelaa mielikuvilla ja epäuskottavilla väitteillä. Armeliaasti hän jättää kertomatta millä aikajänteellä ja mihin työpaikat syntyvät, 5-, 10- vai 15 vuoden päästä ja kuka niitä on mahdollisesti tekemässä.

Kuinka kauan menee siihen, että pääurakoitsijat kilpailuttavat aliurakoitsijat. Valituksi tulevat ne, jotka tekevät edullisimman tarjouksen, eikö niin. Työvoimaan, mistä se tulee ja millä hinnalla, en ota kantaa. Lukija voi päätellä miten käy. Nyt rakennustyömailla suomen kieli on vähemmistökielenä.

Rantatunnelin töiden käynnistämistä odotetaan kuin messiasta. Siihen on laitettu kaikki toivo. Siitä toivotaan talouden pelastusta, työllisyyden lisäämistä, vallassa olevien kasvojen pelastamista tai ainakin kohottamista. "Munat" on pantu yhteen koriin. Miksi, miksi ei ole muita suunnitelmia?

AL 4.8.13 Jorma Pokkisen Kronikka: Tampereen vyö kireälle, sopii tähän kuin nenä päähän. Sama meno ja päättämättömyys vallitsee Tampereella kuin valtakunnassakin. Helppo olla Pokkisen kanssa samaa mieltä.

Tunnelma tiivistyy, työttömyys kasvaa ja päätöksiäkin pitäisi tehdä. Elämme mielenkiintoisia aikoja.

Tunnelin turvallisuus puhuttaa. Mestaritunnelikaan ei ole onnettomuusvapaa.

Ei tule olemaan helppoa rakennustyökään, ottaen huomioon missä kunnossa suunniteltu rakennusalusta on.

 

*********

Vallankäyttöä vai rahan puutetta

AL päätoimittaja Jouko Jokinen kirjoitti 30.6.13. että tunnelihankkeessa kysymys on vallankäytöstä. Varmaan näin onkin, mutta kuntalainen näkee asian myös toisin.

"Aamulehti kannattaa Rantatien tunnelin rakentamista. Perusteena ovat kohtalaisen edullisen investoinnin työllisyysvaikutukset, keskustan vahvistuminen, kun Tampere saisi uuden asuinalueen keskelle kaupunkia, sekä Mustanlahden ja koko Näsijärven rannan hyödyntäminen. Liikenneperusteet eivät ole yhtä merkittäviä."

Kaikki em. kohdat voidaan toteuttaa ilman tunnelia, ellei aikanaan olisi hirttäydytty tunneliin!

Päätoimittaja Jokinen, taustoita välillä tunnelihankkeen alkuvaiheita. Suunnitelmat käynnistettiin silloin, kun uskottiin Nokia-nimiseen illuusioon ja sen pysyvyyteen. Sama virhe tehtiin myös valtion talouden hoidossa. Samoin uskottiin siihen, että talouden nousukausi jatkuu ja jatkuu ja että yhteisöverojen tuotto kasvaa vuodesta toiseen. Nyt on vaikea päättäjien myöntää sitä, että aikanaan ei otettu tai ei osattu ottaa huomioon tulevaa laskukautta. Nyt, kun tilanne ja olosuhteet ovat muuttuneet, pitäisi tehdä sen mukaisia päätöksiä. Se olisi sitä vastuunkantoa ja vallankäyttöä.

Tamperelaiset eivät kannata tunnelia sen kustannusten vuoksi. Rahoitussuunnitelma nähdään epäoikeudenmukaisena, rahoitus on täysin päin p***ttä. Jos he maksavat, ketkä siitä tosiasiallisesti hyötyvät, kenelläkään ei ole siitä suuremmin huomautettavaa.

Suurin osa Tamperelaisista ei hyödy tunnelista yhtään mitään. Ei rantabulevardista, ei kanavasta, ei rantaravintoloista eikä muustakaan siihen liittyvästä. Ainoastaan lisääntyvistä maksuista saa nauttia. Muut väitteet ovat, niin ovat mitä ovat. Kysymys on vain RAHASTA JA SEN PUUTTEESTA. Yksinkertaista, vai pitääkö toistaa?

 

Tunnelin maksajat

Valtio maksajaksi suuremmalla osuudella, koska se on valtion tie. Veronmaksajat senkin maksavat, mutta kustannus jakautuu isommalle porukalle, koska tien käyttäjät tulevat ympäri maata.

Rakennusliikkeet maksavat lopun, heille koska he korjaavat asiassa Jack-potin. Niiden kuuluu kustantaa tunneli, koska se on heidän hankkeensa, eikä kierrättää kuluja kaupunkilaisten niskaan. Allianssisopimus on suorastaan nerokas. Kun kustannukset ylittyvät, hankkeen takuu- ja maksumiehinä viimekädessä tulevat toimimaan tamperelaiset veronmaksajat.

Kukaan Tamperelaisista ei halua, että veroprosenttia nostetaan 1-2 %-yksikköä vuosikausiksi sen vuoksi, että tunneli saadaan maksuun. Jo nyt on paineita verojen nostoon vaikka tunneli on vasta suunnittelupöydällä. Investointi- ja käyttömenoista sekä niiden eroista on turha nostaa haloota, verorahat tulevat ja menevät sekä jaetaan loppujen lopuksi samasta potista.

Tampereen rahapulaa ei yhtään helpota entisen kaupunginjohtaja Pekka Paavolan, entisten johtavien päättäjien, - toimitusjohtajien, - neuvosten, - pääjohtajien, - professoreiden, tai ovo-maistereiden eikä muidenkaan mediassa antamat lausunnot. Palvelujen heikennykset ja leikkaukset jatkuvat. Pekka Paavolan lausuntoihin kantaa sen kummemmin ottamatta, lievästi sanottuna oudoksuttaa, lukijoiden kommentit riittävät.

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen on liittynyt myös vaatimusten esittäjien leiriin. Kysymys pormestarille. Miksi ette ole toimineet asian hyväksi siten, että rakennusliikkeet voisivat aloittaa työt muualla kaupungin alueella välittömästi? Kaupungissa riittää maata. Tunneliin hirttäytyminen oli - on suuri virhe koko Tampereen kehittämisen kannalta.

Täältä löytyy tietoa, millä valtuustolle perusteltiin päätöstä, miksi tunnelista ei järjestetty kansanäänestystä.

Palautetaanpa mieleen, mitä tunnelin alkuvaiheissa, v. 2000, on puhuttu.

 

*********

Uskottavuus katosi lopullisesti

Al 29.6.13 kirjoittaa "Näin tunnelista luvataan säästää 20 miljoona. Rantaväylän tunnelin tavoitehinta on nyt lukittu: 180 299 106 euroa.

Vuoden 2011 tiesuunnitelmassa kustannusarvio oli 185 miljoonaa euroa. Se vastaa indeksikorotusten jälkeen tämän päivän hinnoissa noin 200:aa miljoonaa euroa.

Tunnelin rakentamisessa käytettävässä allianssimallissa hankkeelle ei määritellä kustannusarviota, vaan kaikkien yhdessä hyväksymä tavoitehinta."

TAVOITEHINTA 180 299 106 euroa? Mikä hatusta vedetty hinta tämä on? Uskoo ken tahtoo. Kustannukset ovat nousseet keskimäärin 8 %/vuosi. Näin meitä yritetään jymäyttää kun hätä on suuri. MIKÄ ON TAVOITEHINNAN JA LOPULLISEN HINNAN ERO? Kuntalaiset eivät halua hankkeen takuumiehiksi ja maksajiksi. Se on näin yksinkertaista.

Allianssisopimuksessa rakentamisesta on sovittu seuraavaa. Hyvin laveasti, ei kerro siitä mihin tasoon rakentaminen halutaan. Tarvittaessa laadusta voidaan luistaa, että pysytään tavoitehinnassa.

"2 Hankkeen laajuus
Hankkeen laajuus on tiesuunnitelman Valtatie 12 (Tampereen ranta-väylä) välillä Santalahti, Naistenlahti mukainen. Se koskee 4,2 km pituista valtatien 12 tieosuutta Santalahden ja Naistenlahden välissä. Hanke sisältää muun muassa tie-, katujärjestelyjä, eritasoliittymiä, varauksen Näsinkallion eritasoliittymälle sekä maantien linjaamisen noin 2,3 km pituudelta tunneliin.
"

Helppo laskea ja luvata hintaa alaspäin, kun töiden laadusta ja yksityiskohdista ei ole sovittu mitään.

Saman päivän mielipidekirjoituksessa eräs kirjoittaja vetosi valtuutettuihin, että tunneli pitää ehdottomasti hyväksyä ja rakennustyöt aloittaa pikaisesti työllistämisen vuoksi. Voin lohduttaa, että rakennustöitä voi aloitella muuallekin ja välittömästi, ei niitä tarvitse kytkeä tunnelin rakentamiseen. Mutta kun on hirttäydytty tunneliin ja muihin utopistisiin hankkeisiin ei voi muuta vastaan tulla. Näin kaupungin muu kehittäminen sekä suunnittelu ovat jääneet tai jätetty kesannolle.

AL 26.6.13. "Liikennevirasto hoputtaa rantatunnelipäätöstä". Onko ilmassa pientä hiostusta, voisiko sanoa, että meneekö jo painostuksen puolelle? Liikenneviraston uudishankkeet -yksikön päällikkö Pekka Petäjäniemi ja Tampereen kaupungin tilaajapäällikkö Risto Laaksonen vaativat päätöksiä. Tamperelaiset veronmaksajat eivät vain halua valtion tien rakentamisen ja - ylläpidon maksumiehiksi.

"Valtio maksaa osuutensa tunnelista vasta hankkeen valmistauduttua. Jos valtuusto tekee kielteisen päätöksen, jäävät tähänastiset kustannukset Tampereen maksettavaksi, Petäjäniemi sanoo". Niinhän ne joka tapauksessa jäävät tamperelaisten maksettavaksi, ettei mitään uutta.

Johtaja Pekka Petäjäniemi sanoo AL 20.7.13, että "nykyinen hallitus esitti elokuussa 2011 valtion budjettiin kolmea uutta tiehanketta alkavaksi 2012, mm. vt 12 Tampereen valtaväylä". Hanke oli mukana valtion v. 2012 talousarviossa.

Edelleenkin heitän ilmaan kysymyksen, että kenen myöntämillä valtuuksilla asiaa on viety eteenpäin, kun valtuusto päättää tunnelin rakentamisesta 16.9.2013? Tai, onhan valtuusto sinisilmäisyydessään on päättänyt aikaisemmin vahvistaa ja hyväksyä suunnitelmia ja selvityksiä. Siinä ohella on mennyt myös rahoitussuunnitelma, koska siinä ei mainittu tunnelin rakentamispäätöksestä mitään.

 

*********

Tuleeko tunnelipäätöksestä juridisia ongelmia?

Tunnelin kustannuksista on vakuutettu, että ne tulevat olemaan 185 milj. euroa. Kuitenkin julkisuudessa yleisesti liikkuu tieto, että em. hinta ei tule pitämään, vaan se voi moninkertaistua. Pääsääntöisesti julkishallinnon hankkeille näin on käynyt, esim. näin kotoisesti Hämpin parkin luola. Miksi ei rantatunnelin hinta nousisi tuosta 185 milj. eurosta, Allianssisopimuksesta huolimatta? Helsinkiin suunnitellun 1,5 km tunnelin arvioidaan maksavan 160 milj. euroa.

Allianssisopimuksen maininta, että valtuusto ja eduskunta käsittelevät asian uudestaan, kun todetaan, että hinta tunnelin rakentamisen ylittyy, on "kuollut kirjain". Kun työt ovat alkaneet ja hinta ylittyy, niin valtuusto ja eduskunta vain toteavat, että "sorry" näin on käymässä, mutta aloitettua työtä ei voida keskeyttää. Hinnan ylitys kaatuu todennäköisesti Tamperelaisten veronmaksajien harteille.

Mikä on valtuutettujen, asiaan sitoutuneiden ja esittelevien virkamiesten asema, jos he tekevät päätöksen tietäessään, että hinta ei tulisi pitämään? Tekisivätkö he silloin kaupungille taloudellista vahinkoa aiheuttavan päätöksen tahallisesti vai tuottamuksellisesti? Siinä valtuutetuilla onkin pähkäilemistä, toimiako "huolellisen miehen" tavoin vaiko ei! Rikosoikeudelliseen vastuuseen en ota kantaa, se on juristien tehtävä.

Julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon. Näin sanoo Vahingonkorvauslaki 31.5.1974/412 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Virkamies vastaa virassaan virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttamastaan vahingosta. Julkisyhteisön luottamushenkilön luottamustoimessaan aiheuttaman vahingon korvaamiseen on myös mahdollisuus ja silloin sovelletaan seuraavia perusteita; "Vahingosta, jonka työntekijä työssään virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttaa, hän on velvollinen korvaamaan määrän, joka harkitaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan asema, vahingon kärsineen tarve sekä muut olosuhteet. Jos työntekijän viaksi jää vain lievä tuottamus, ei vahingonkorvausta ole tuomittava."

Syntyykö kuntalaiselle silloin oikeus kysyä, kuka korvaa julkista valtaa käytettäessä aiheutetun vahingon? Laajasti katsottuna jo 185 milj. euron päätös kerrannaisvaikutuksineen aiheuttaa kaupungille taloudellista vahinkoa. Jos tunnelin hinta nousee tuosta, onko Tampereen kaupungille silloin aiheutettu huomattavaa vahinkoa?

Mahdollisessa vahingonkorvausasiassa kaupunki olisi kantajan roolissa. Tulisiko korvausvaatimuksen esittämään seuraava valtuusto? Voiko kuntalainen käynnistää prosessin kuntalaisaloitteella? Kieltämättä, mielenkiintoisia aikoja tiedossa.

Spekuloidaan nyt sillä, mitä korvausvelvollisuus tulisi valtuutettua kohti olemaan, ellei konsortio maksa ylitystä, kun he korvaisivat sen yhteisvastuullisesti. Jos ylitys olisi 10 milj. euroa, se tekee 149253,70 € valtuutettua kohti. Nyt vain omaisuutta suojaamaan.

Näin ei tarvitse käydä, mutta tämä on täysin mahdollista.

 

Tunnelin rakentamispäätös tehdään 16.9.2013- aikaisemmat päätökset ovat jotain muuta

On aivan turhaa parranpärinää väittää, että tunnelin rakentamisesta olisi jo 15.8.2007 päätetty. Jos näin olisi, silloin EI TARVITA valtuuston kokouksen 16.9.2013 päätöstä. Kaikkia sopimuksia ja tehtyjä ratkaisuja on tarkasteltava tuona päivänä syntyvää päätöstä peilaten. Siihen päivään kytketään myös mahdolliset korvauskanteet.

Valtuusto päättää syyskuussa rakennetaanko tunneli vai ei. Kaikki aikaisemmat päätökset ovat koskeneet mahdollisen tunnelin eteen tehtävää valmistelua, selvittelyä, suunnittelua, lausunnonantoa, ilmoittelua, jne, ei tunnelin rakentamista. Valtuutettujen ei ole tarvinnut tietää, että kysymyksessä oli päätös tunnelin rakentamisesta, koska päätösehdotuksissa näin ei lukenut. Valtuutetun toimiminen ajatustenlukijana ja selvännäkijänä on kohtuuton vaatimus.

Allianssisopimuksen allekirjoitus vuonna 2012 oli ennenaikaista, koska päätös tunnelin rakentamisesta puuttui. Se puuttui, koska päätös tehdään vasta 16.9.2013. Kuitenkin valtuusto päätti jo 15.4.2012 Allianssisopimuksen hyväksymisestä.

Johdettiinko siinä valtuustoa harhaan? Johdettiinko allianssisopimuksen muita osapuolia harhaan, vakuuttamalla, että tunnelihanke menee takuu varmasti kaikissa päättävissä elimissä läpi? Johdettiinko myös eduskuntaa aikoinaan harhaan sillä, että luvattiin tamperelaisten veronmaksajien tulevan ilman muuta valtion tien maksumieheksi?

Millä mandaatilla ja kenen toimesta tunnelin rahoitusta ja allianssisopimusta alunperin lähdettiin ajamaan? Siitä tuleekin mielenkiintoinen näytelmä. Varsinaista draamaa.

 

*********

Tunnelikeskustelu kuumenee - ei pelkästään kesäsää

Kesä on kauneimmillaan. Lämmintä on sopivasti, ei liian kuumaa. Tunnelikeskustelu käy kuumana ja kuumenee edelleenkin eri tahoilla. AL blogissa käydään kovaa vääntöä tunnelin puolesta ja vastaan. Tietysti pääosin nimimerkkien suojista. Keskustelun kuumuutta kuvaa se, että moni blogikirjoitus täyttää julkisen herjauksen tunnusmerkit. Neuvoni on, että jäitä hattuun.

Monessa keskustelussa viitataan vuoteen 2007 ja Paasikiven-Kekkosentien parantamisvaihtoehtoihin ja valintaan, jolla pitkä tunnelivaihtoehto tuli valituksi. Tämän jälkeen tunnelia on ajettu eteenpäin, ei päätöksellä tunnelin rakentamisesta, vaan termeillä; selvitetään, tutkitaan, muutetaan, valmistaudutaan, varaudutaan, jne. Valtuusto on nämä vahvistanut. Valtuustoa on viety kuin pässiä narusta. Kuntalainen kysyy, hävettääkö, kun menitte "halpaan"?

Vaalit 2000, vaalikausi 2001 - 2004

Jo silloin vilahti sana Rantatien tunneli. Sitä tarpeellisuutta perusteltiin silloin ruuhkilla ja liikenteen sujuvuudella. Puolueiden mielipiteet asiasta jakautuivat jo silloinkin.

Jo silloin kirjoitin "näen pitkätunneli"-vaihtoehdon toteutumisen siten, että todellisten tarpeiden, saavutettavien hyötyjen ja näistä veronmaksajille aiheutuvien kustannusten välinen ristiriita on kestämätön". Tilanne ei ole muuttunut miksikään 2013, päin vastoin.

Tampereen talous oli näihin aikoihin hyvällä mallilla - tilinpäätökset olivat ylijäämäisiä. "Namurahoja" jaettiin surutta, joista muodostui menoautomaatteja, joita nyt sitten yritetään purkaa. Ei osattu - haluttu varautua tulevaan laskukauteen.

Vaalit 2004, vaalikausi 2005 - 2008

Nämä vaalit olivat eräänlaiset tunnelivaalit. Mm. Tasi sai monta ehdokasta tunneliin kielteisellä kannallaan. Oli silloin muitakin vastustajia. Tasi kanta muuttui kesken kauden. Olihan luvassa valtuuston puheenjohtajan paikka ja tavoitteena apulaispormestarin paikka. Tosin toinen vain toteutui. XL veti välistä. Tasin rivijäseniltä ei asiasta kysyttykään.

Vaalin jälkeisissä luottamuspaikkojen jaossa alkoi tapahtua kummia. Perustettiin poliittinen työryhmä, jonka tehtävänä oli valita neljästä esillä olleesta vaihtoehdosta se, jota lähdetään ajamaan eteenpäin. Kas kummaa, pitkä tunnelivaihtoehto tuli valituksi. Työryhmän loppuraportti tässä.

Muistutuksena, että ennen valintaa ei mistään vaihtoehdosta tehty panos/tuotoslaskelmia, ei tehty laskelmia eikä tutkimuksia kerrannaisvaikutuksista. Vasta sen jälkeen VTT teki laskelmat pelkästään pitkästä tunnelista, kun se oli tullut valituksi hankkeen kohteeksi.

Tampereen talous oli näihin aikoihin vielä kohtuullisella mallilla - tilinpäätökset olivat lähellä +/- tasoa. "Namurahoja" jaettiin edelleenkin, joista muodostui menoautomaatteja, joita nyt sitten yritetään purkaa. Ei osattu - haluttu varautua tulevaan laskukauteen, vaikka merkit olivat jo selvästi ilmassa.

Vaalit 2008, vaalikausi 2009 - 2012

Nyt oli moni ryhmittymä kääntänyt takkinsa. Vastustajasta oli tullut kannattaja ja päinvastoin. Mitä tapahtui luottamuspaikkajaoissa. Silloin astui remmiin XL-kokoonpano ja sen mukaiset luottamuspaikkamiehitykset. Osa näistä henkilöistä on edelleenkin silloin saamillaan paikoilla. Osa takkinsa kääntäneistä joutui toteamaan, että vaikka kuinka liputti tunnelin puolesta luvattua paikkaa vastaan, loppupeleissä sekin jäi saamatta. "Tunnelikiima" oli ennen näkemättömän kovaa.

Maailman taloudessa syntyi kriisi. Tampereen talous oli vaalikauden alussa vielä kohtuullisella mallilla Omaisuutta myymällä - tilinpäätökset olivat väkisin tehtynä lähellä +/- tasoa. Tampereella ei tunnistettu talouden kriisiytymistä, eikä tulevaa yhteisöverojen vähentymistä. Tilinpäätökset ovat olleet alijäämäisiä monta vuotta peräkkäin.

Vaalit 2012, vaalikausi 2013 - 2016

Takin kääntäjiä tuli esille entistä enemmän. Nyt nousi esiin poliittinen realismi. Kuntalaiset eivät halunneet edelleenkään tunnelia, koska oli entistä selvemmin nähtävissä kaupungin talouden kurjistuminen ja tulevat palvelujen leikkaukset ja säästöt. Vaalissa valtuustoon tuli valittua enemmistö tunnelin vastustajia.

Niin Suomen kuin Tampereenkin talous kyntää syvällä. "Tunnelikiiman lisäksi kuvioihin mukaan tuli "ratikkakiima", mutta rahaa ei ole kumpaankaan. Nyt joudutaan leikkaamaan kunnalle kuuluvista palveluista. Rahaa ei ole, vaikka tunnelin ja ratikan puolustajat kuinka yrittävät sitä muuksi todistella.

Nyt odotellaan uuden Rantaväylä-työryhmän raporttia ja valtuuston päätöstä tunnelin rakentamisesta tai sen hylkäämisestä.

 

Kirjan paikka

Tunnelihankkeen vatvomista vuosia seuranneena, tulee mieleen, että nyt pitäisi kirjoittaa kaksi kirjaa.

Ensimmäinen "Tamperelaiset liikenneruuhkat kautta aikojen". Valitettavasti kirja sijoittuisi kirjasarjaan "Maailman ohuimmat kirjat", koska siihen ei montaa sivua saa. On todella vaikea kirjoittaa ruuhkasta, jos liikenteessä on muutama auto jonossa ja joutuu liikennevaloissa olemaan aamuin illoin jonkun minuutin. Tätä sanotaan normaaliksi kaupunkiliikenteeksi.

Jos tiellä on useamman sadan metrin pysähtynyt jono, syy löytyy poikkeuksetta ratin ja etuistuimen välistä, harvemmin tiestä tai sen välityskyvystä.

Toinen kirja onkin jo paksumpi. "Tunneli, kansiareena ja katuratikka, utopistiset hankkeet - oikotie Tampereen vararikkoon". Aineistoa on jo riittävästi ja lisää tulee. Lisäksi mukaan otetaan kassakaapeissa oleva aineisto, niin hyvä siitä tulee.

Toimittajat ja kynäilijät, jäsentelemään teosta. Veikkaisin, että tästä kirjasta tulisi Tamperelaisten keskuudessa varsinainen bestseller.

Ei, en missään tapauksessa halua olla ilkeä. Saatte lupani vapaasti käyttää kirjojen nimiä.

 

*********

Pormestarin asettama uusi Rantaväylä-työryhmä aloitti työnsä 11.6.13.

Työryhmä koostuu arvovaltaisista poliitikoista ja tunnelihankkeen avainasemassa olevista virkamiehistä. Puheenjohtajana on pormestari Anna-Kaisa Ikonen, jäseninä mm. valtuustoryhmien puheenjohtajat, sihteerinä pormestarin erityisneuvonantaja Pauli Välimäki. Työryhmän kokoonpanossa on kuitenkin merkittävä puute. Sieltä puuttuvat pienipalkkaisten veronmaksajien, eläkeläisten, sairaiden, vammaisten, jne. edustajat. Ts. heidän äänensä ei kuulu.

Työryhmän tehtävänä on selvittää pitkän tunnelin vaihtoehdot, bulevardi eli puistokatu, lyhyt tunneli ja pintavaihtoehto.

Rantaväylän kattaminen liitetään tunnelin rakentamiseen yhtenä vaihtoehtona. Kattamisesta on ilmeisiä väärinkäsityksiä. Ei kai tarkoitus ole koko tietä kattaa, vaan ja ainoastaan Ranta-Tampellan alueelle suunniteltujen talojen kohdalta, eli perustaa talot siten, että tie kulkee niiden alla. Ei tuo tee kaiken peittävää betonimuuria. Maisema muistuttaa Ratinan rantaa Tampereen valtatieltä Pyhäjärvelle päin katsottaessa, ei sen kummempaa.

Toivoa sopii, että todellakin tutkitaan kaikki vaihtoehdot kerrannaisvaikutuksineen, eikä vain tulla siihen tulokseen, että pitkä tunneli on ainoa, jonka hyväksymistä esitetään valtuustolle 16.9.13.

Työryhmästä huolimatta, kaupungin talous huononee edelleenkin, EIKÄ RAHAA OLE näihin kerskainvestointeihin. Nyt pitäisi pikkuhiljaa etsiä muita investointikohteita työllisyyden parantamiseksi. Aloitetaan vaikka homekoulujen ja -tarhojen, kunnan rakennusten, katujen korjauksilla. Työtä riittää.

 

*********

Tunnelille petataan rahoitusta

Kh esittää vuoden 2014 talousarvioon tunnelia varten 50 milj. euron määrärahaa. Samanaikaisesti ollaan etsimässä säästöjä muista toiminnoista, koska ensivuoden alijäämä on n. 38 milj.euroa. Laskelmien mukaan jokainen kaupungin työtekijä joutuu säästämään n. 400 €. Veronkorotus houkuttaa, koska alijäämän kattaisi yhden prosenttiyksikön korotuksella. Tämä on se helpoin ratkaisu, ei tarvitse miettiä sen kummemmin.

Kaupungin talous saadaan helposti kuntoon, luopumalla mm. tunneli- ja ratikkahankkeesta. Ilman niitäkin ollaan tultu toimeen ja tullaan edelleenkin ja kaupunkia voidaan siitä huolimatta kehittää.

Se peruste, että Tampere on houkutteleva, vetovoimainen kaupunki ei pidä enää paikkaansa. Tampereen seutu, Lempäälä, Pirkkala, Ylöjärvi ja Kangasala vetävät uusia asukkaita, ei Tampere. Ja vielä vähemmän Tampere kiinnostaa, kun tiedossa on epärealististen hankkeiden maksajan rooli. Että, tervetuloa vaan, veroeuronne kyllä kelpaavat Tampereelle.

Ai niin, päätös tunnelin rahoituksesta meni äänestykseen, "vuoden 2014 talousarviokehyksestä poistetaan seuraavat investoinnit
- vt 12:n tunnelin rakentaminen 50 milj.€ sekä että suunnitellut säästöt eivät saa kohdentua lakisääteisten palvelujen leikkaamiseen."

Ketkä kaupungin hallituksen jäsenistä kannattivat rahoitusta, ts. kaupunkilaisten olojen kurjistamista, olivat Anna-Kaisa Ikonen, kok, Elina Sirén, kok, Ilkka Sasi, kok, Harri Airaksinen, kok, Irene Roivainen, vihr. ja Timo Hanhilahti, kesk.

Heillä oli jo avaimet kädessään talouden tervehdyttämiseen. Mutta he eivät osanneet tai halunneet käyttää oikein edessään olevaa tilaisuutta.

Vastaan olivat Anneli Kivistö, sd, Jari Niemelä, sd, Sirkkaliisa Virtanen, vas ja Tiina Elovaara, ps.

Ps. pientä infoa tunnelien hintojen pitävyydestä.

 

*********

Voimakasta aivopesua pitkän tunnelin puolesta

AL revittää 1.6.13 paperiversiossaan koko aukeamalla rantatunnelista "Hukkaputki vai kasvualusta". Artikkelissa on laskettu tunnelin tuomat tulot ja menot nykytiedon pohjalta. Kirjoituksessa kerrotaan, että kun suunnitteluun on jo hukattu n. 10 milj.€, niin tällä tiellä pitää jatkaa ja koska muiden vaihtoehtojen suunnitteluun menisi lähes saman verran. AL:n johtopäätös on että tunnelin nettokustannus kaupungille tulisi olemaan n. 45 milj.€?! Mikä olisi nettokustannus kaupungille muissa vaihtoehdoissa? Sitä lehti ei kerro.

Mikä mättää AL:n kirjoittelussa? Missä ovat puolueettomuus ja tasapuolinen asioihin kantaa ottaminen? Missä ovat vastaavat laskelmat muista vaihtoehdoista, bulevardi, lyhyt tunneli sekä pintavaihtoehto? Taustavaikuttajilta tulevat paineet lehteä kohtaan ovat sietämättömiä.

Nyt on meneillään varsinainen aivopesu rantatien pitkän tunnelin puolesta. Osasyynä AL:n kantaan on se, että kesän aikana laaditaan selvitys muistakin vaihtoehdoista. Selvityksen tekemiseen ajaa kaupungin TALOUS. RAHAA EI OLE EIKÄ TULE kaikkien kerska- ja huuhaainvestointien rahoittamiseen. Myöskin kaupunkilaisten suuren enemmistön kanta ei tue rahojen laittoa tällaisiin hankkeisiin.

Lehti ilmoitti muutama päivä sitten, että lukijoiden tunnelia koskevien kirjoitusten julkaiseminen päättyy tällä erää tähän. Nyt päästetään julkisuuteen vain "sopivat, puolesta puhuvat" kirjoitukset.

Ja asiantuntijoita ja lausunnonantajia riittää. Yhteistä näille AL:n tilaamille asiantuntijoille on, että he eivät yleensä ole tamperelaisia eivätkä he maksa verojaan tänne. He ovat hyvin palkatussa työssä tai saavat eläkettä, joka on "hieman" enemmän kuin keskivertoeläke. Heidän ei tarvitse asettua tamperelaisen päättäjän ja veronmaksajan asemaan eikä miettiä kaupungin taloutta. Ei sitä, mistä peruspalveluista seuraavaksi leikataan, kun rahat eivät riitä nykyisinkään niiden hoitamiseen. Pääosa tamperelaisista ei ole valmis korottamaan veroprosenttia kerskainvestointien rahoittamisen turvaamiseksi.

Oikeassa asiantuntijat ovat siinä, että megahankkeet tuovat työtä. Mutta kenelle tuovat? EU:n kilpailutussäännösten mukaan työt pääsääntöisesti menevät ulkomaalaisille, koska kotimaasta ei löydy joko erityistä ammattitaitoa tai sitten paikallinen työ todetaan liian kalliiksi. Sitten he vielä' vetoavat siihen, että valtakunnan etu vaatii nimenomaan Tampereelle tunnelin rakentamista. Höpö höpö.

Kuuleman mukaan, Tampereen kehittäminen ja kehittyminen loppuu ja taantuminen alkaa juuri silloin kun tunnelihanke ja muut isot hankkeet torpataan. Tähän uskoo jo osa paikallisista päättäjistäkin. On hyvä valaa uskoa heille, että näin ei tule käymään. Tammerkoskessa virtaa edelleenkin vesi.

On vastuullista politiikkaa tarkastella nousukaudella tehtyjä investointisuunnitelmia ja tarvittaessa muuttaa silloin tehtyjä päätöksiä, koska tilanne ja olosuhteet ovat muuttuneet oleellisesti. On viisauden alku tunnustaa tosiasiat. TAMPEREELLA EI OLE VARAA TOTEUTTAA SUUNNITELTUJA KERSKAINVESTOINTEJA, kun lakisääteisiä peruspalveluja samanaikaisesti leikataan.

 

*********

Tunnelivaihtoehdot selvitykseen

AL kirjoittaa 28.5.13, että nyt selvitetään 15.8.2013 mennessä pitkän tunnelin vaihtoehtoina bulevardi, lyhyt tunneli sekä pintavaihtoehto. Kaikista laaditaan

 • kustannusarvio
 • vaikutusarviot
 • vaikutustarkastelut
 • maankäyttösuunnitelmat ja
 • virtuaalimallit.

Hyvä näin. Kun vielä saadaan selvityksen tekijäksi puolueeton ja asiaan ilman sidonnaisuuksia oleva taho, niin lopullisen päätöksen tekemiseen tarvittavat ainekset ovat kasassa - tai sitten ei. Selvityksen jälkeen eri vaihtoehdoista on käytävä laaja keskustelu ilman kabinettipolitikointia.

Pakko kysyä, miksi näitä ei tehty aikanaan? Rahaa ja aikaa on poltettu turhaan. Kieltämättä suututtaa kuntalaisena ja kuntalaisten puolesta. Onko tunneliasiassa päättäjiä johdettu harhaan? Tämä on syytä myös selvittää, kun alunperin ei tehty em. selvityksiä.

 

*********

Tunnelin rakentaminen alkaa!!?

Tamperelaisen -lehdessä 18.- 19.2013 oli mielenkiintoinen kuulutus. Tampereen kaupungin ymäristönsuojeluyksikkö kuuluttaa vireillä olevasta asiasta. Lemminkäinen Infra Oy on tehnyt meluilmoituksen, joka koskee mm. louhintaa, murskausta, paalutusta ja iskuvasarointia Tampereen Rantatunnelin työmaalla 1.10.2013 - 31.12.2017.

Kuulutusta ja ympäristönsuojeluyksikön tiedotetta kun lukee, väistämättä näistä saa kuvan että päätös tunnelin rakentamisesta on tehty! Herääkin kysymys, että kenen toimesta ja missä sisäpiirissä? Samaten kaupunki on jo aikoja sitten hakenut Aluehallintovirastolta tunnelin rakentamisen ja Santalahden täytön aloituslupaa vaikka hanke saattaa kaatua syksyllä valtuuston käsittelyssä.

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen antoi KV:n kyselytunnilla 13.5.13 tunnelia koskevaan kysymykseen mm. seuraavan vastauksen, jonka rivien välistä myös on luettavissa, että päätös rakentamisesta on jo tehty.

"Talousarvion 2013 lähtökohta on ollut, että tunnelihanketta jatketaan allianssin kehitysvaiheella sopimusten ja aikaisempien päätösten mukaisesti. Tärkeiden hankkeiden osalta on tavallista, että valituksista huolimatta hankkeelle myönnetään määrärahaa suunnitteluun tai rakentamiseen ja hanketta toteutetaan mahdollisin keinoin, koska sillä tavalla hankkeen kokonaisaikataulun venymistä ja siitä aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia voidaan hillitä. Tässä tapauksessa määrärahoja on käytetty nimenomaan tunnelin suunnitteluun, ei rakentamiseen.

4. Allianssin kehitysvaiheen sopimus (KAS) ei pääty 30.6, vaan se päättyy siihen kun toteutusvaiheen sopimus (TAS) allekirjoitetaan. Tämä tapahtuu vasta valtuustokäsittelyn jälkeen.

5. Jos Allianssin TAS- vaiheeseen ei edetä, niin siitä pitää tehdä päätös. Vasta tästä päätöksestä alkaa juosta irtisanomisaika. Päätös tehdään vasta valtuustokäsittelyn jälkeen. Irtisanomisehdot eivät siis vanhene kesäkuun alussa.

6. Edellä kerrotun perusteella sopimusta ei ole tarve irtisanoa ennen syyskuun valtuustokäsittelyä."

Tunnelin puolesta on meneillään ennen näkemätön vyörytys. Paikallinen valtamedia tuo esiin asian puolesta puhujia toinen toisensa jälkeen. Erimieltä olevia mielipiteitä ei päästetä julkisuuteen. Näin ollen tiedottaminen keskimäärin menee tasapuolisesti! Tamperelaisia kohtaan vain on väärin, että tietoa jaetaan tarkoitushakuisesti. Median valinnat ovat ymmärrettäviä, koska taustavaikuttajat voivat painostuskeinoina käyttää uhkausta mainosten ja ilmoitusten siirtämistä muualle.

Vaikka tunnelin puolesta kuinka kiivaillaan, rata on ja pysyy paikallaan. Kyllä Tampereen asiat ovat todella huonosti, jos kaupungin kehittäminen ja kehittyminen ovat yhdestä tunnelista kiinni. Voi, voi. Päätös tunnelihankkeesta tehtiin taloudellisen nousukauden huumassa. Oletettiin, että nousu taloudessa jatkuu ja jatkuu. Näinhän ei käynyt. Nyt, talouslamassa on nähtävissä koko hankkeen mielettömyys.

*********

Tunnelin ja ratikan rakentamisen yhteensovittaminen - toimimaton yhtälö rahan puutteen vuoksi

AL 18.5.2013. Nyt se sitten julkistettiin, tunnelin ja ratikan rakentamiset ovat koplattu yhteen. Johtaja Kankaala perustelee kaupungin hallituksen suunnittelukokouksessa päätösehdotusta, että ratikan osalta tilannetta tarkastellaan vasta tunnelipäätöksen jälkeen. Suomeksi sanottuna; jos tunnelia ei tule ei tule myöskään ratikkaa. On syytä onnitella Kankaalaa asian julkituomisesta, vaikka hän ei rahasta suoraan puhukaan. Varojen puutteesta ja tarpeellisuudesta lopunperin on kysymys. Miksi lähteä väkisin muuttamaan toimivaa järjestelmää vain poliittisten intohimojen vuoksi? Tampereen #kantokyky ei kestä rahoittaa edes yksinään tunnelia eikä ratikkaa, saati sitten jos nämä koplataan yhteen.

Kuitenkin ratikkaa ajetaan eteenpäin jopa kahdella linjalla. Todella vastuutonta, koska kukaan ei puhu kustannuksista, on vain heittoja, arvailuja sekä syvää uskoa asiaan että Tampereen talous kestää tämän. Esimerkkinä viitataan eurooppalaisiin kaupunkeihin, joissa on ratikka. Tarkemmin kun esille tuotuja kaupunkeja tarkastelee, niin jokaisessa kaupungissa asukastiheys/km2 on Tampereeseen verrattuna yleensä vähintään nelin - viisinkertainen tai enemmän.

*********

 

Tunnelin tilalle esitetään vaihtoehtoja. Apulaispormestari Pekka Salmi visioi 9.5.2013, että "Rantaväylästa puistokatu ja ohikulkuliikenne kehätielle". Tampereella tosin on Paasikiven-Kekkosen tie, mutta kaikki tietävät, että puhuttaessa rantaväylästä tarkoitetaan näitä.

Hän toteaa saman, minkä itsekin olen todennut, että rakentamaan pystyy ilman maan alle kaivautumista ja hinta tulee olemaan murto-osa tunnelin hinnasta. Hän tosin unohtaa monen muun lailla Tampereen maantieteellisen sijainnin ja vuoden ajat. Näistä johtuen ranta- ja puistokelejä Tampereella on vaihtelevasti 4-8 viikkoon vuodessa.

Blogeissa puolustellaan tunnelia myös kasvihuonekaasujen vähenemisellä, jopa 85 000 tonnia vuodessa. Se on melkoinen kasa. Onko kukaan nähnyt puntaria, millä se mitataan? Ympäristön suojelu on hyvä asia, mutta monelta unohtuu se tosiasia, että Tampere ja tamperelaiset eivät ratkaise maailman laajuisia ympäristöongelmia, vaikka toisin halutaan esittääkin.

Paneudutaan vain näihin paikallisiin haasteisiin, ts. miten saadaan rahat riittämään kunnan perustehtävien hoitoon. Siihen kuuluu myös hyvät liikenneyhteydet ja joustava liikenne. Tämän toteuttamiseen ei tarvita maan alle kaivautumista.

 

*********

Näin siinä käy, tunneli nostattaa tunteita pintaan. Mitä pidemmälle kevät ja kesä kuluu, sitä enemmän voimme seurata Aamulehdessä tunnelia puolustavia kirjoituksia. Tunnelia vastustavia puheenvuoroja lehti sitten julkaisee harvemmin. Se on sitä riippumatonta ja tasapuolista tiedonvälitystä, josta Aamulehteä on onniteltava.

AL 20.4.13 julkaisi entisen tiejohtajan kirjoituksen. Kovasti poikii mielipiteitä. Tosiasia kuitenkin on, että vaikka kuinka puolustaa tunnelia ja uhkailee kaupunkia, kirjoitus ja muutkaan kirjoitukset eivät tuo yhtään enempää rahaa Tampereen talouteen.

Santalahden täyttö

Aluehallintovirasto on uudelleen kuuluttanut Tampereen kaupungin hakemuksen (18.11.2011), joka liittyy valtatie 12 Santalahti-Naistenlahti tietunnelin rakentamiseen ja töiden aloittamiseen ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täyttö on osa ranta-alueen laajentamista suunnitellun tietunnelin läntisen suuaukon edustalla. Johtuuko uudelleen kuulutus siitä, että täyttöalueen leveys oli ilmoitettu alkuvaiheessa 160 m leveäksi? Mene ja tiedä.

Santalahdenpuiston laajennuksessa nykyisen puiston edustaa Näsijärvessä täytetään rannan suunnassa noin 520 m leveällä alueella, joka ulottuu enimmillään noin 90 metrin päähän nykyisestä rantaviivasta. Vesisyvyys täyttöalueella on 4,5-10 metriä. Vaatii paljon louhetta.

Katsokaa hakemuspäivämäärää, 18.11.2011. Asiat olivat silloin yhtä levällään kuin nyt, mutta jo siinä vaiheessa haettiin aloituslupaa. Tunnelin rakentamista on jo vuonna 2011 pidetty 100 % varmana, koska tunnelin rakentamisen aloituslupaa ja Näsijärven täyttölupaa on haettu samanaikaisesti, odottamatta lainvoimaisia päätöksiä. Myöskään vuoden 2012 kunnallisvaaleja ja mahdollista vaalitulosta ei otettu huomioon, että tunnelin kannatus valtuustossa voi muuttua.

 

*********

Virkamiehet ajavat tunnelia vastoin kuntalaisten enemmistön kantaa

Rantatien tunnelifarssi saa uusia käänteitä. SDP:n valtuutettu Jari Niemelä esittää valtuuston kyselytunnilla 15.4.13 seuraavan kysymyksen

”Haluaisin kysyä asianomaisilta virkamiehiltä ym., miksi Tampereen kaupunki vastoin tiedossa olevaa valtuuston enemmistön mielipidettä (valtuustoaloite 18.2. 2013) jatkaa Rantaväylän tunnelihankkeen edistämistä: valtuuston ylimääräinen tiedotustilaisuus todella nopealla aikataululla 8.4.2013 sekä Tampereen kaupungin tiedotuslehti, jossa tunnelin puolesta propagoitiin vahvasti.

Onko moraalisesti oikein että verovaroin kustannetussa lehdessä ajetaan täysin toista linjaa, kuin mikä on tiedossa oleva valtuuston enemmistön tahto?

Eikö kaupungin virkamiesjohdon tulisi jo vetää johtopäätökset valtuuston enemmistön tahdosta ja toimia sen mukaisesti?”

Vastauksen antaa valtuustoaloitteen 18.2.13 ensimmäinen allekirjoittaja, SDP:n apulaispormestari Pekka Salmi. Ai, ai, mikä tilanne! Apulaispormestari, joka ei kannata tunnelin rakentamista, joutuu puolustamaan virkamiehiä, jotka eivät halua noudattaa valtuuston tahtoa vaan jatkavat kaikesta huolimatta suunnittelua.

Rantatunneli aiheuttaa on aiheuttanut ja aiheuttaa menoja, vaikka varsinainen investointi ei ole alkanutkaan. Tälle vuodelle myönnetyllä suunnittelurahalla, 6,5 milj.€, olisi katettu KH:n kohdennetusta 16,717 milj. € säästövaatimuksista n. 39 %. Kun suunnittelukustannukset nousevat ilman valtuuston päätöstä n. 10 milj. €, se kattaisi n. 60 % kohdennetuista säästöistä. Jotkut vielä ilkesivät väittää, ettei tunnelilla ole vaikutusta käyttötalouteen.

Vastauksessa kerrotaan, jonka oli laatinut tilaajapäällikkö Risto Laaksonen, että "Tampereen kaupungin kustannusten käynnissä olevaan hankkeeseen arvioidaan muodostuvan noin 10 miljoonan euron suuruiseksi, ennen varsinaiseen rakentamiseen ryhtymistä".

Ikäihmisten lautakunta käsitteli 17.4.13 kokouksessaan ikäihmisten palveluista tehtäviä säästöjä ja heille tarkoitetun Hervannassa olevan Venlantuvan lopullista lakkauttamista. Sen lopettamisen perusteluna käytetään yksinkertaisesti, että EI OLE RAHAA. Näin valtuusto päätti tämän vuoden talousarvion vahvistaessaan.

Päätös tuli hyväksytyksi äänin 8-2. Säilyttämistä kannattivat Jari Heinonen (skp) ja Ossi Aho (ps). Lopettamisen puolesta olivat Lauri Helke (kok), Hannele Strömberg (kok), Kari Niemelä (sdp), Päivi Kovanen (sdp), Inka Rinkari (sdp), Mikko Aaltonen (vas), Sinikka Torkkola (vas) ja Petri Siuro (vihr).

Miksi ei ole rahaa, yhtenä syynä on tämä tunnelihanke ja muut kerskainvestoinnit, jotka syövät kaupungin varoja ennen kuin varsinaiset työt ovat alkaneetkaan.

 

*********

Paniikinomaiseksi menee tunnelia koskevien asioiden käsittely. Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt Tampereen kaupungilta lisäselvitystä 18.11.2012 jätettyyn aloittamislupahakemukseen.

AVI pyytää vastauksia 25.3.2013 mennessä myös Tampereen kaupungilta. KH:n ympäristö- ja rakennusjaosto käsittelee asiaa kuitenkin vasta 26.3.2013.

Päätösehdotus on, että "Ympäristö- ja rakennusjaosto päättää, että lausuntona Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Santalahti-Naistenlahti tietunnelia koskevasta lupahakemuksesta annetaan edellä oleva ympäristönsuojeluyksikön selvitys". Myöhässä!

Yleensä viranomaismenettelyssä määräajan jälkeen annettuja lausuntoja ei huomioida, vaan päätös voidaan tehdä ilman lausuntoakin. Tästä on maininta AVI:n lausuntopyynnössä. Onko joku tehnyt laiminlyönnin vai onko se tarkoituksellista, kun ei ole tuonut asiaa käsittelyyn määräajan puitteissa? Sietää tutkia.

Samaisessa kokouksessa käsiteltiin lausuntoa, joka koskee Santalahdenpuiston laajentamista vesialuetta täyttämällä. Lupaa haetaan myös töiden aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

Hanke liittyy Santalahti - Naistenlahti tietunnelin rakentamiseen. Santalahdenpuiston laajennuksessa nykyisen puiston edustaa täytetään rannan suunnasta n. 520 m leveällä alueella, joka ulottuu enimmillään n. 90 m:n päähän nykyisestä rantaviivasta. Vesisyvyys alueella on 4,5 - 10 m. Täyttömäärä on 400 000 m3. Nyt tulee todistettua, että myös talojen rakentamiseen saa maa-aluetta Näsijärveä täyttämällä.

Päätökset, jotka koskevat tunnelihankkeeseen liittyvien kaavojen vahvistamista ja rakentamiseen kuuluvien lupa-asioiden käsittelyä, ovat vähintäänkin merkillisiä. Kaupungin hallituksessa, lautakunnissa ja jaostoissa tehdään yksimielisiä päätöksiä virkamiesten esitysten pohjalta ilman vaihtoehtoja. Taloudelliset tosiasiat ja todelliset tarpeet sivuuttaen. Tunnelia eteenpäin vieviä päätöksiä ovat tekemässä samat henkilöt, jotka valtuuston kokouksessa 18.2.13 ilmoittivat halunsa irtaantua hankkeesta. Melkoista kaksinaamaisuutta vai haluavatko päättäjät aina vain ajaa "jälkijunassa"?!?

 

*********

Valtuuston enemmistö haluaa irtaantua Rantatunnelista. Valtuuston kokouksessa 18.2.13 jätettyyn aloitteeseen kirjoitti 35 valtuutettua nimensä. Nyt lunastetaan äänestäjille annettuja lupauksia.

Listaan nimet puolueittain, äänimäärien mukaisessa järjestyksessä selkokielellä kaupunkilaisten tutkittavaksi.

Nämä valtuutetut EIVÄT HALUA tunnelia;

SDP: Hanna Tainio, Pia Viitanen, Jukka Gustafsson, Anneli Kivistö, Aila Dündar-Järvinen, Pekka Salmi, Jarmo Rantanen, Sanna Marin, Atanas Aleksovski, Johanna Loukaskorpi, Tarja Jokinen, Riitta Ollila, Ilpo Sirniö, Ulla Kampman, Jari Niemelä, Seppo Salminen

PS: Laila Koskela, Pertti "Veltto" Virtanen, Tiina Elovaara, Heikki Luoto, Aarne Raevaara, Ilmari Rostila, Timo Vuohensilta, Lassi Kaleva, Seppo Silvennoinen

VAS: Ulla-Leena Alppi, Anna Kontula, Kalle Hyötynen, Mikko Aaltonen, Sirkkaliisa Virtanen, Minna Minkkinen, Varpu Jutila

SKP: Jari Heinonen

KOK: Erkki Axen

KD: Satu Sipilä

VIHR: Petri Siuro (varav.)

KESK: Matti Järvinen (varav.)

Tasa-arvon ja tasapuolisuuden nimissä, nämä valtuutetut HALUAVAT tunnelin;

KOK: Sofia Vikman, Anna-Kaisa Ikonen, Harri Jaskari, Irja Tulonen, Harri Airaksinen, Leena Kostiainen, Matti Helin, Aleksi Jäntti, Ilkka Sasi, Riitta Koskinen, Matti Höyssä, Jouni Markkanen, Yrjö Schafeitel, Antti Ivanoff, Matti Heinivaho, Elina Sirén.

VIHR: Satu Hassi, Oras Tynkkynen, Anna-Kaisa Heinämäki, Olli-Poika Parviainen, Jaakko Mustakallio, Maija Kajan, Irene Roivainen, Kirsikka Siik, Hanna Hakko, Juhana Suoniemi.

KESK: Mikko Alatalo, Timo Hanhilahti, Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen.

RKP: Peter Löfberg

KD: Leena Rauhala

 

Toivoa on silti

Vaikka tunnelihanke kaatuisikin, lohdutukseksi voin sanoa, että Näsijärven rantaan voidaan siitä huolimatta rakentaa taloja, vaikka 30-kerroksisia, rannoilla voivat kävellä edelleenkin ne joita se kiinnostaa ja ravintoloita voi rakennuttaa ja laittaa ne, jotka näkevät siinä bisnesmahdollisuuden. Liikennejärjestelyistä ja rakentamisesta on esitetty myös järkeviä vaihtoehtoja.

Miten tien ja talojen rakentaminen onnistuu ilman tunnelia? Toistan - tehkää opintomatka Hämeenlinnaan, Nizzaan tai Monacoon katsomaan miten tien päälle on mahdollista rakentaa. Omilla rahoilla tietysti. Nizzassa tie oli nostettu talojen yläpuolelle ja menee tunneliin vuoren läpi, ei tasamaalla. Ei muuta kuin uutta näkemystä peliin, ei tarvitse väkisin tunkea maan alle.

AL hehkuttaa " Tunnelin kustannuslaskelmat ajan tasalle ja vanhatkin suunnitelmat pöydälle";. Kun vanhat suunnitelmat kaivetaan esiin, niin vähintä mitä odottaa on , että kaikista esitetään vertailukelpoiset arvioinnit panos/tuotoslaskelmineen. Alunperin näitä ei ole tehty. Lukekaa huolella A-Insinöörit tekemä kooste TAMPEREEN RANTAVÄYLÄN KEHITTÄMISVAIHTOEHTOJA vuodelta 2007. Liikennejärjestelyistähän siinä on kysymys. Tunnelin kattaminenkin mainitaan ei myönteisessä hengessä.

Tunneli ei ole kaupungin kehittymisen, kehittämisen, elinvoimaisuuden, vetovoimaisuuden eikä elämisen ehto, vaikka joitakin puheenvuoroja kuunnellessa siltä tuntuukin. Tunneli ei ole myöskään Tampereen keskustan suunnittelun ehto. Ei ole tarpeen hirttäytyä yhteen vaihtoehtoon. Mielenterveyskin saattaa siitä kärsiä ja se ei ole hyväksi kenellekään. Fanaattisuus on pahasta, liittyy se mihin asiaan tahansa.

*********

AL ennakoi 17.2.13 tulevaa valtuuston kokousta (18.2.2013). Sen mukaan rantatunnelista kytee jos iso riita. Sdp, vasemmistoliitto ja perussuomalaiset ovat tuomassa valtuustoon tunnelihankkeesta irtautumista koskevan aloitteen sekä irtisanoa valtion kanssa tehdyt sopimukset. Asia tulisi käsitellä jo ennen kesää 2013. Niin pitääkin, ei ole mitään järkeä pitkittää hanketta syksyyn, jos se kuitenkin silloin torpataan.

Melkoista suhmurointia asian tiimoilta on nähty ja nähdään. Tammikuussa sdp ja vasemmistoliitto kirjoittivat pormestariohjelman, jonka mukaan tunneliasia käsitellään viimeisen kerran suunnitteluvaiheen päätyttyä. Varmasti nyt on meneillään melkoinen lobbaus kaikkine asiaa kuuluvine tehokeinoineen, tunnelin puolesta.

Ennustan, että Tampereen valtakoalition tie tulee olemaan muissakin asioissa takkuinen. Tullaan näkemään irtiottoja ja henkilövaihdoksia.

Pääkirjoituksessaan lehti toteaa mm, "päätöksentekoon liittyvät huomiot ovat kiinnostavia. ”Sama asia päätetään moneen kertaan kaupungin eri kokoonpanoissa ja eri aikoina. Päätöksenkään jälkeen mikään ei ole varmaa, vaan seuraava kaupunginvaltuusto voi toimia päätöksestä poiketen. Mitä virkaa tällaisilla päätöksillä on?”

Tampereen korkein päättävä elin on valtuusto. Sillä on valta muuttaa alempien toimielinten päätöksiä

Kysymys on oikeutettu.

Rantaväylän tunneli on oiva esimerkki. Se on hyväksytty liikenneosayleiskaavaan ja keskustan suunnittelussa on edetty sen mukaan. Nyt tunneli on poliittisessa vastatuulessa. Sen seuraukset ovat kauaskantoiset: jos tunnelipäätös perutaan keskustan suunnittelu palaa lähtöruutuun ja rahaa tärvääntyy miljoonia.

Peruskysymys ei ole, että miksei suunniteltu vaihtoehtoja vaan se, että eikö tehtyihin linjauksiin voi luottaa. Pitkälle vietyjä päätöksiä pitäisi perua vain painavista syistä, ei poliittisen tempoilun vuoksi."

Sot, sot, nyt lehti lähti hurkastelun ja jälkiviisauden tielle. Jälkiviisaushan se sitä parasta viisausta on. Niin, mitä virkaa sellaisilla päätöksillä on, joita asukkaiden suuri enemmistö ei kannata. Valtuustossakin tunnelipäätöksien taakse monessa äänestyksessä on saatu riittävä enemmistö vain ryhmäkurin voimin. Ei lehti silloin juurikaan ottanut kantaa kun kuntalaiset vaativat tunnelista kansanäänestystä.

Jos on tehty huono ja kansalaisia ärsyttävä päätös, sitä pitää olla oikeus muuttaa. Lapiota ei ole vielä pistetty maahan. Näin yksinkertaista se on. Olisi pitänyt kuunnella aikanaan kuntalaisten mielipidettä. Katsokaas, ei siitä pidä peiliä syyttää jos naama on vino.

Tunneli- ja muihin siihen kytkettyihin suunnitelmiin on hakattu paljon rahaa. Jos tunnelihanke kaatuu, suunnitelmia voidaan käyttää hyväksi jatkosuunnittelussa. Ei ne työt kokonaan ole hukkaan heitettyä rahaa. Nähdään asiassa myös positiivisia puolia.Konsultit ovat nostanneet suuria palkkioita, kaupungin omia suunnittelijoita on säästetty työltä, kokouksissa on nautittu paljon kahvia ja särvintä.

Apulaispormestari Pekka Salmen mukaan valtuustoryhmät ovat saaneet uutta tietoa suunnitteluvaiheen aikataulusta. Julkisuudessa olleesta tiedosta poiketen, suunnitteluvaihe päättyisikin jo 30.6.2013. Jos virkamiehet vetävät nimensä allianssisopimuksen alle silloin, niin valtuuston tehtävänä olisi syksyllä vain todeta tilanne ja katsoa päältä.

Jos koko tunnelihanke laitetaan aikajanalle, siitä käy helposti ilmi, että valtuusto ei ole tehnyt missään vaiheessa omia päätöksiä vaan tosiasiassa se on siunannut ja vahvistanut jonkun, joidenkin aikaisemmin tekemät päätökset, siis toiminut leimasimena.

Esimerkkinä allianssin vaiheilta käydyt päätöksenteon vaiheet.

---|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|---

YLE uutisoi alliansista 20.2.2011

 

LV valinnut ehdokkaat 30.1.2012 KH päätti alliansista 2.4.2012 LV valinnut 2 ehdokasta 30.4.2012 KV päätti allianssimallin käyttöönotosta 14.5.2012

---|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|---

Valtuustoaloite tunnelista irtautumisksi 18.3.2013

 

Työryhmä selvittämään tunnelille vaihtoehtoja. Määräaika 15.8.2013 PÄÄTÖS tunnelin rakentamisesta 16.9.2013 Tunneli käyttöön marraskuu 2016  

 

 

 

*********

AL 7.2.2013. Nyt se jälleen on todistettu, että munia ei kannata laittaa yhteen koriin. Tampereen keskustan kehittämissuunnitelmaa koskevassa keskustelutilaisuudessa 6.2.2013, kävi ilmi, ettei virkamiehillä ole esittää toista keskustasuunnitelmaa jos rantatunnelihanke kaatuu!!??

Olen alempana jo useaan otteeseen kiinnittänyt huomiota siihen, että missä ovat vaihtoehtosuunnitelmat jos tunnelihanke kaatuu. Nyt se on kuultu, EI missään. Osoittaa vain, etteivät kaikki ole olleet tunnelikiimassaan ajan tasalla. Uskomatonta, ei voi muuta sanoa.

On väitetty, että Tampereen kehittyminen on riippuvainen tunnelista ja sen myötä saatavasta uudesta kaupunginosasta. Tyylikkäästi sivuutetaan se tosiasia, että minkä tunneli yhdistää (Ranta-Tampellan keskustaan) niin rautatie sen erottaa.

Voin vakuuttaa, ettei tunneli ole kehittämisen eikä kehittymisen edellytys, se ei myöskään ole este. Kehittämiseen pitää löytyä muita paukkuja kuin pelkkiä visioita, suunnitelmia, unikuvia ja utopioita. Este kehittymiselle on yllämainittu yhden suunnitelman varaan hirttäytyminen.

Kaupungin kehitykseen tarvitaan yrityksiä ja yrittäjiä, jotka haluavat investoida Tampereelle. Tarvitaan työpaikkoja ja verotuloja. Missä on konkreettiset avaukset tähän suuntaan? Turhan lässytyksen olisi syytä loppua ja suunnittelijoiden ja päättäjien ryhtyä töihin. Visiot ja utopiat eivät pitkälle kanna eivätkä ruoki pientä joukkoa enempää.

Voidaanko virkamiehiltä ja onnettomiin päätöksiin osallistuneilta päättäjiltä, taustavaikuttajat pääsevät kuin koira veräjästä, hakea vahingonkorvausta, kun he ovat jättäneet tämän oleellisen asian selvittämättä? Varmaan tämäkin asia joudutaan juristien tai Eduskunnan Oikeusasiamiehen toimesta tutkimaan.

Perustuslain 118 §:ssä säädetään yleisestä virkavastuusta, joka koskee myös kunnan virkamiehiä. Virkamies vastaa virkatoimensa lainmukaisuudesta. Esittelijä on vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, jollei hän ole jättänyt päätökseen eriävää mielipidettä. Hänellä, heillä olisi ollut mahdollisuus vaatia tunnneliin liittyvissä asioissa aina vaihtoehtosuunnitelman esittämistä. Mutta, kun ei niin ei.

Samassa 118 § 3 momentissa sanotaan, "okaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen sekä vahingonkorvausta julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä tai muulta julkista tehtävää hoitavalta sen mukaan kuin lailla säädetään."

 

*********

Runebergin päivänä, 5.2.2013 oli Aamulehdessä oheinen kuulutus. Tampereen kaupunki oli 18.11.2011 Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastoon jätetyllä hakemuksella hakenut aloittamislupaa tunnelin rakentamiseen, Tammerkosken alittamiseen, pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeamiseen sekä tunnelivesien poisjohtamiseen!

Mielenkiintoista. Hakemus on jätetty 1½-vuotta sitten. Millä mandaatilla, millä päätöksillä? Silloin oli valituksia sisällä. Edelleenkin puuttuu päätös tunnelin rakentamisesta. Syksyllä 2013 naulataan viimeinen niitti rakennushankkeeseen, joko se hylätään tai hyväksytään.

Normaalielämässä ensin tehdään päätös jonkin asian tekemiseksi, sen jälkeen haetaan lupia, jos ne ovat tarpeen. Mutta nyt on haettu lupia, vaikka lopullinen päätös puuttuu.

AVI:n pitäisi ehdottomasti odottaa Tampereen lopullista päätöstä asiasta ennen oman ratkaisunsa tekemistä. Siitäkin huolimatta, vaikka Tampere ja Liikennevirasto kiirehtivät päätöksen tekoa. Kumileimasin ei pidä olla.

Täältä voi lukea lupahakemuksen yhteenvedon. Kävin lukemassa jätetyn hakemussuunnitelman. Oli iso mapillinen tavaraa, piirustuksia, selvityksiä, jne.. Yhtä pyöreätä kuin julkisuudessakin on esitetty. Vaikeaa on esittää hyviä perusteluja, kun todellista tarvetta hankkeelle ei ole olemassa.

Itse asiaan. Suunnitelmassa on esitetty mm. pohjaveden, pintaveden ja painumien tarkkailuohjelmista. Seurantaa vain aiotaan tehdä liian harvoin. Pohjavesien saastuttamisvaikutuksia vähätellään poistoputkien suuaukkojen läheisyydessä, siis Santalahdessa, Mustalahdessa ja Naistenlahdessa. Poistoputkien päät ovat välittömästi rannan tuntumassa.

Entä toimenpiteet poikkeamatilanteissa? Suunnitelmassa käytetään ympäripyöreitä sanontoja - hyödynnetään, - tehostetaan, - tarkkaillaan, - ennaltaehkäistään ,- suunnitellaan. Suunnitelmasta puuttuvat konkreettiset suunnitelmat, jos jotain sattuu. Mitä tehdään silloin, jos tunneli täyttyy vedellä? Eikö se pidä pumpata tyhjäksi? Riittävätkö srinklerit sammuttamaan ja jäähdyttämään jos tunnelissa palaa 10-tonnin polttoainerekka? Eipä tästäkään ole hakemuksessa mainintaa.

AVI ei ota kantaa kustannuksiin, niin edelleenkään kukaan ei ole ottanut kantaa tunnelin lopullisiin kustannuksiin. Lamasta johtuen myös Tampereen verotulot ovat romahtaneet, niin yhteisö- kuin tuloverotkin. Tunnelia ei pystytä rahoittamaan palvelujen ja toimintojen leikkauksilla vaan niiden lopetuksilla. Maksujen ja verojen korotukset eivät myöskään toimi kuin määrättyyn rajaan saakka, vaikka ne olisivat 110 prosenttia.

 

*********

21.1.2013 Ylen MOTin hurja väite: "Vapaamuurarit päättämässä Rantaväylästä.

Kansalaisaktivisti väittää maanantai-iltana esitetyssä Ylen MOT-ohjelmassa, että Tampereen tunnelihankkeessa on vapaamuurarileima.

Aktivisti väittää, että useita tunnelista päättäneitä poliitikkoja kuuluisi vapaamuurareihin.

Ylen MOT-ohjelman mukaan vapaamuurarit tekevät muissakin kaupungeissa yhteistyötä kaavoitus- ja rakennustoiminnassa. Ohjelman mukaan myös Tampereen yliopistossa olisi useita vapaamuurareita.

Muutenkin Tampereen muurariveljet ovat MOT-ohjelman mukaan aktiivisia. Heitä on tv-ohjelman mukaan kaupungissa ainakin 700 jakaantuneena 14:ään eri loosiin."

Suomessa on perustuslain mukaan vapaa järjestäytymisoikeus, pl. kielletyt yhdistykset. Kokonaan toinen juttu on, miten järjestöt ja niihin kuuluvat ihmiset osallistuvat päätökseksen tekoon. Mikä on motiivina toimia jonkun tai joidenkin. Yleensä se on omaan taskuun tuleva raha. Valta ja sen käyttömahdollisuus ovat myöskin hyvää alustaa toimia tietyllä tavalla.

On hyvä, jos ja kun tunneliasiassa sidonnaisuudet avataan, ettei kaupunkilaisille jää mitään epäselvää kähminnästä ja korruptiosta. Vaikka tämä on turha toive.

 

*********

AL uutisoi paperiversiossaan 15.12.2012 "Hallinto-oikeus hyväksyi rantatunnelin".

Hallinto-oikeus on hylännyt rantatien Liikenneviraston yleissuunnitelmaa koskevaa päätöstä koskevat valitukset. Samoin hylättiin tunnelia koskevat asemakaavapäätökset. Näin hyväksyttiin valtatie 12 sijoittaminen tunneliin.

HO pitää yleissuunnitelmaa ja asemakaavaa lainmukaisina. Ympäristövaikutuksia on arvioitu luotettavasti ja liikenteen aiheuttamat haitat pysyvät lain rajoissa. Päätöksiin on mahdollista hakea muutosta KHO:sta.

"Jos joku jatkaa valittamista, se on vain kiusantekoa", sanoo Liikenneviraston uudishankkeet-yksikön päällikkö Pekka Petäjäniemi. Voihan asian noinkin ilmaista, jos ollaan tiettyjen etupiirien asialla. Kiusanteoksi sitä ei voi missään nimessä sanoa, kun puolustetaan kaupunkilaisten enemmistön etuja.

 

*********

Ettei totuus unohtuisi tunnelin vaaroista. YLE uutisoi 2.12.12 "Tunneli sortui autojen päälle - useita kuolleita". Löytyy sitä vähän lähempääkin tunnelionnettomuuksia. Espoossa, metrotunnelityömaalla savusi.

 

*********

AL 25.11.12 kirjoittaa paperiversiossaan. Netissä ei ole mitään, luultavasti siksi, että ei haluta nähdä kansalaisten kiukkuisia kommentteja.

"YIT, kaupunki ja Lemminkäinen hyötyvät eniten Rantatunnelista". Näin varmasti onkin. Nyt on alkanut valtaisa manipulaatio ja aivopesu tunnelin puolesta, koska syksyllä valtuusto tekee lopullisen päätöksen sen rakentamisesta.

Tulopuolelle on saatu lukuja, joita ei voi suoralta kädeltä kiistää etteikö näin voisi olla. Nyt näyttävät kaikki viisarit siihen suuntaan, että Tampereen kehitys ja kehittäminen ovat kiinni Rantatien tunnelista. Varsinaista kuntalaisten aivopesua. Tunnelia varten suunnitellaan myös Ratapihankatua ja sen varteen rakennettavia tornitaloja. Vaikutus on suurin Tammelan kaupunginosan asukkaille. Onko se heidän mielestä myönteistä tai kielteistä, jää nähtäväksi?

Suomen talous on menossa aina vain huonompaan suuntaan. Samoin Tampereen. Jos valtuusto tosiasioiden edessä päättääkin syksyllä, ettei tunnelia rakenneta, niin ovatko suunnitteluun käytetyt rahat hukkaan heitettyä? Ei pitäisi olla, koska vastuullisina toimijoina kaikilla osapuolilla pitäisi on käytössään vaihtoehtosuunnitelma. He samanaikaisesti suunnittelevat pintavaihtoehdon mukaista ratkaisua ja sen tuomia mahdollisuuksia. Siihen kuuluu tien parantaminen, asuinalueen suunnittelu, ottaen huomioon käytössä olevan tien kattaminen (vrt. moottoritie Hämeenlinnassa). Myös tästä suunnitelmasta voidaan laskea tulopuolelle saman tulot, kuin tunnelistakin. Tulot ovat suuremmatkin, koska näin jää tarpeeton maan alle meno pois ja siitä syhtyy runsaat säästöt.

Herää kysymys, että keneltä saadulla mandaatilla suunnittelua tehdään jo nyt, kun budjetissa myönnettiin varat (6,5 milj.€) suunnittelua varten vasta ensivuodelle. Onkohan joku hätiköinyt ja ylittänyt toimivaltuutensa? Entä sitten, jos päätöksestä valitetaan, eikä rahoja saada käyttöön. Kuka maksaa - tilaaja? Siis kuka?

Jos vaihtoehtosuunnitelmaa ei ole, se on hankkeen takana olevien ongelma, mutta valitettavasti se kääntyy Tamperelaisten veronamaksajien niskaan. Tätä varten pitää luoda vahingonkorvausjärjestelmä, millä hanketta väkisin eteenpäin ajaneet saadaan korvausvastuuseen.

Ongelmien sivuutus. Tunnelin ja asuinalueen rakentamisen ongelmat ovat sivuutettu hyvin kevyellä käsittelyllä. Ei ole tuotu julkisuuteen sitä, mitä rakentamiseen vaikuttavat Näsijärveen vuosikymmenten saatossa kipatut jätemäärät, joiden päällä nykyinen Kekkosentiekin kulkee? Ei ole esitetty laskelmia siitä, mitä lisäkustannuksia esim. paalutus ja maa-aineksen vaihto alueella. Ei ole tuotu julki, mitä myrkkyjä nousee pintaan, kun noita vanhoja jätekasoja aletaan kaivella.

Lisätietoa alueen täytöistä voi lukea täältä http://www.databooks.com/tampere/tunneli/ .

Lähtökohtana on , että Tamperelainen veronmaksaja, siis minä ja sinä, maksavat aina kaikki epätyydyttävät ja tarpeettomat hankkeet. Tähän myös luottavat hanketta eteenpäin ajavat. Seuraavaksi käynnistyy kaupunkiratikka hanke. Sitten seuraava kerskainvestiointihanke, jne.. Esitän kysymyksen, MILLÄ NÄMÄ KAIKKI AIOTAAN MAKSAA?

 

*********

Tampereen valtuusto käsitteli 19.11.12 budjettikokouksessaan mm. 6,5 milj.€ suunnittelurahaa rantatien tunneliin. Lopullisen päätöksen rakentamisesta tekee valtuusto vuoden 2013 syksyllä.

Suunnittelurahan puolesta äänestivät (AL 20.11.12);

Kokoomus: Harri Airaksinen, Matti Heinivaho, Matti Höyssä, Antti Ivanoff, Riitta Koskinen, Leena Kostiainen, Mikko Leppälahti, Timo P. Nieminen, Sanna Ojanen, Antti Punkari, Pirjo Rauhala, Saara Saarteinen, Ilkka Sasi, Elina Sirén, Irja Tulonen ja Sofia Vikman.

Rkp: Peter Löfberg.

Vihreät: Vesa Eskola, Anna-Kaisa Heinämäki, Sanna Huikuri, iida Kalmanlehto, Emilia Olkanen, Olli-Poika Parviainen, Niina Rissanen, Irene Roivainen, Kirsikka Siik, Juhana Suoniemi ja Oras Tynkkynen.

Keskusta: Mikko Alatalo, Timo Hanhilahti, Mikko Kriikku ja Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen.

Tampereen sitoutumattomat: Matti Joki ja Lasse Oksanen

Kristillisdemokraatit: Leena Rauhala ja Marco Roth

Vasemmistoliitto: Jari Heikkilä

Suunnittelurahaa vastaan äänestivät;

Sdp: Atanas Aleksovski, Jukka Gustafsson, Anneli Kivistö, Aila Dündar-Järvinen, Tarja Jokinen, Sirpa Koivisto, Heini Lehtokunnas, Pekka Salmi, Tero Mattila, Sanna Marin, Riitta Ollila, Pauli Ruoholahti, Ilpo Sirniö, Seppo Salminen, Anne Tervo ja Marja-Sinikka Tuhkanen-Mattila

Vasemmistoliitto

Mikko Aaltonen, Ilkka Järvelä, Anna Kontula, Terttu Koskela, Kalle Hyötynen, Lea Minkkinen, Marjatta Stenius-Kaukonen ja Sirkkaliisa Virtanen

Perussuomalaiset

Tiina Elovaara, Heikki Luoto, Markku Talonen, Pertti "Veltto" Virtanen

Kristillisdemokraatit: Satu Sipilä

Kokoomus: Erkki Axen

Skp: Laila Räikkä

 

*********

AL 30.10.2012. Tätä mieltä ovat Tampereen uudet valtuutetut tunnelista. Täältä näet miten valtuusto kayttäytyi 14.5.12 allianssisopimuksesta päätettäessä.

Kokoomus

Kyllä: Sofia Vikman, Anna-Kaisa Ikonen, Harri Jaskari, Irja Tulonen, Harri Airaksinen, Leena Kostiainen, Matti Helin (uusi), Aleksi Jäntti (uusi), Ilkka Sasi, Riitta Koskinen, Antti Ivanoff, Matti Heinivaho, Elina Sirén, Matti Höyssä (Esteellinen, koska on ollut mukana hankkeen suunnittelussa. Aikoo jäävätä itsensä päätöksenteossa)

Ei: Erkki Axén

Mietin vielä: Jouni Markkanen (uusi), Yrjö Schafeitel (uusi)

Sosiaalidemokraatit

Ei: (yhteinen ryhmäkanta), Hanna Tainio, Pia Viitanen, Jukka Gustafsson, Anneli Kivistö, Aila Dündar-Järvinen, Pekka Salmi, Jarmo Rantanen (uusi), Sanna Marin (uusi), Atanas Aleksovski, Johanna Loukaskorpi, Riitta Ollila, Ilpo Sirniö, Tarja Jokinen, Ulla Kampman, Seppo Salminen, Jari Niemelä (uusi)

Vihreät

Kyllä: Satu Hassi, Oras Tynkkynen, Anna-Kaisa Heinämäki, Olli-Poika Parviainen, Jaakko Mustakallio, Maija Kajan, Irene Roivainen, Hanna Hakko

Mietin vielä: Kirsikka Siik, Juhana Suoniemi (uusi)

Perussuomalaiset

Ei: Laila Koskela, Pertti ”Veltto” Virtanen, Tiina Elovaara, Heikki Luoto, Aarne Raevaara (uusi), Ilmari Rostila (uusi), Timo Vuohensilta (uusi, Lassi Kaleva (uusi), Seppo Silvennoinen (uusi)

Vasemmistoliitto

Ei: Ulla-Leena Alppi (uusi), Mikko Aaltonen, Anna Kontula, Kalle Hyötynen, Sirkkaliisa Virtanen, Minna Minkkinen (uusi), Varpu Jutila (uusi)

Keskusta

Kyllä: Mikko Alatalo

Ei kerro kantaansa: Timo Hanhilahti - En vastaa, neuvottelut ovat käynnissä. (Ollut aiemmin puolesta), Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen - En kommentoi. (Ollut aiemmin puolesta).

Kristillisdemokraatit

Kyllä: Leena Rauhala

Ei: Satu Sipilä

Rkp

Peter Löfberg Ei kerro kantaansa.

Skp

Ei: Jari Heinonen

Tampereen sitoutumattomat

Kyllä: Lasse Oksanen

 

*********

Toimittaja Timo-Olavi Jalkasen kooste KUINKA TAMPELLAN KAATOPAIKKA NÄSIJÄRVESSÄ MUUTTUI TAMPEREEN POLIITTISEKSI JAKAJAKSI, RANTA-TAMPELLASTA RANTAVÄYLÄN TUNNELIIN? Kannattaa lukea ajatuksella.

 

Mestaritunneli Espoossa

Espoon Leppävaarassa otettiin käyttöön Kehä I:n Mestaritunneli helmikuussa 2011. Tunneleiden eteläpää on noin 320 metrin matkalta kalliotunnelia, pohjoispäissä on noin 200 metrin betonitunneliosuus.

Projektia käynnistettäessä hinnaksi arvioitiin n. 120 milj.€. Julkisuudessa liikkuneiden tietojen mukaan lopullinen hinta olisi n. 185 milj.€.

Tekniikka & Talous 11.3.2008. "Kehä ykkösen parantamisprojekti keräsi kuuluisuutta jo ennen alkamistaan. Vuosi sitten järjestetyssä tarjouskilpailussa nimittäin halvin tarjous ylitti 50 prosentilla tien kustannusarvion. Tämän seurauksena liikenneministeriö asetti selvitysmiehen tutkimaan tieprojektien kallistumisten syitä.

Selvitysmies Jorma Haapamäki tuli siihen tulokseen, että projektit ovat kallistuneet, koska ne maksavat aiempaa enemmän.

Itsestään selvältä kuulostavaan lopputulokseen sisältyy kuitenkin vinha perä. Projektien hinnat pyritään pitämään epärealistisen alhaalla, jotta ne läpäisisivät valtion toteutusseulan."

Laskuharjoitus

Laskutehtävä kaikille Rantatien tunnelista kiinnostuneille. Kun Espoossa Kehä I:n Mestaritunneli, pituudeltaan n. 520 m, maksoi 50 milj.€ ilman vesistön alituksia, niin kuinka paljon tulee Rantatien tunneli, pituudeltaan 2300 m, maksamaan, ottaen huomioon haastavammat rakennusolosuhteet?

 

*********

Panokset kovenevat

Panokset kovenevat tunnelista käytävässä keskustelussa. Pormestari Nieminen uhoaa AL 23.10.12, ”Otetaan pois investoinneista ja laitetaan palveluihin, on tuhon tie”. Heii, nyt on kysymys rantatien tunnelista, ei kaikista investoinneista, vaikka otsikko provosoivasti niin väittääkin. Nyt on siirrytty tiedottamisessa pelotteluvaiheeseen, ts. jos äänestät näin tapahtuu noin. Äärimmäisen vastenmielistä toimintaa ja äänestäjien mielipiteen mitätöintiä.

Tunnelikiima on niin valtava, että kaikki muu ajattelu ja järkevä harkintakyky pettää. Mitään muuta ei nähdä. Tampereen kehittyminen ja investoinnit eivät ole kiinni yhdestä tunnelista! Jos näin olisi, silloin pitää keksiä kehittämiseen uusi näkökulma, vaikka uudet henkilöt, että ajatus suuntautuu pois tunnelista. Pitää ottaa käyttöön vaihtoehto B, kun vaihtoehto A ei saa kaupunkilaisten tukea. Mutta mistä ottaa, jos vaihtoehtosuunnitelmaa ei ole tehty.

Mitä kaupunki on tehnyt yritysten ja teollisuuden investointien hyväksi? Montako teollisuustonttia juuri nyt on tarjolla? Naapurikunnat laittavat yrityksille infraa kuntoon, ettei niiden tarvitse muuta kuin alkaa rakentamaan.

Kyllä XL-porukalla on suuri hätä. Tunnelin läpimenon varmistamiseksi on kutsuttu apuun "raskassarjalaiset", taustavaikuttajien hv-ystävät. "Tunnelin toteutusta ei kannata siirtää", kirjoittavat AL mielipidesivulla (23.10.12) Eero Karjaluoto (Tiehallinnon pääjohtaja 2001-2006), Mauri Pukkila (Hämeentiepiirin johtaja 1998-2010) ja Toimi Tarkiainen (rakennusneuvos).

Kirjoituksessa pelotellaan ja maalataan kauhukuvia, että tapahtuu jotain karmeaa jos tunnelia ei rakenneta. Mitä juuri nyt on tapahtunut kun tunnelia ei ole? Toiminnallisesti ei mitään. Mutta, vaikka tunnelia ei ole vielä olemassakaan, niin se vaikuttaa jo siten, että rahoja aletaan ottaa mistä vain saadaan.

Investointirahat, jotka ovat laskettu käytettäväksi tunneliin, voidaan käyttää muuhun investointitoimintaan. Rakentaa voi muuallekin, myös Ranta-Tampellan alueelle. Ai, ei ole kaavoitettu rakennustontteja muualle, kun vain odotellaan tunneliratkaisua. Tampereella on maata kaavoitettavaksi yllin kyllin.

Tilaajapäällikkö Risto Laaksonen on hakenut vahvistukseksi Liikenneviraston projektipäällikön, Mauri Mäkiahon, vastatessaan Aarne Raevaaran Rantaväylän tunnelia koskevaan kirjoitukseen AL 23.10.12 Jatkot -osiossa. Otsikkona on "Tunnelisopimus on lainvoimainen". Tekstissä moititaan Raevaaraa Allianssisopimuksen virheellisestä tulkinnasta.

 

*********

Al 20.10.12. "Tunnelin vaihtoehto maksaa kaupungille 83–90 miljoonaa"
Tampereen kaupunki ja Liikennevirasto järjestivät tunnelihankkeesta tiedotustilaisuuden perjantaina. Virkamiehet esittivät muun muassa, että viimeistään vuosina 2020–2030 on tehtävä Rantaväylän parannushankkeet, jollei tunnelia tule. Hankkeet ovat neljä eritasoliittymää, jotka maksavat 83–90 miljoonaa euroa.

Todella hämäävä otsikko Aamulehdessä. Annetaan ikään kuin ymmärtää, että välittömät kustannukset olisivat tuon 83-90 milj.€. Kustannus voi olla enemmän tai vähemmän, riippuen mitä tehdään, miten tehdään ja koska tehdään. Todennäköisesti myös 2020-2030 hankkeet tarjoavat työtä myös paikallisille, toivottavasti.

Keskusta-alueen kehitys pysähtyy, jos tunnelia ei tule. Pormestari Timo. P. Nieminen (kok) arvioi puheessaan, että ratikan, Särkänniemen edustan ja Ranta-Tampellan asuinalueen kehittäminen, sekä ratapihan kansihanke vaikeutuvat ilman tunnelia. Ei pidä paikkaansa. Näitä voidaan kehittää, ellei hirttäydytä tunneliin kiinni.

On se vain merkillistä, jos Tampereen kehittyminen voi olla kiinni yhdestä tunnelista! Silloin pitää keksiä kehittämiseen uusi näkökulma, vaikka uudet henkilöt, että saadaan toiminta suuntautumaan pois tunnelista. Pitää ottaa käyttöön vaihtoehto B, kun vaihtoehto A ei saa kaupunkilaisten tukea. Mutta mistä ottaa, kun vaihtoehtosuunnitelmaa ei ole. Virkamiesten tulisi keskittyä pysyvien työpaikkojen turvaamiseen ja saamiseen Tampereella sekä luoda edellytyksiä sille, että teollisuutta siirtyisi tänne, eikä puuhastella toisaikaisissa tehtävissä.

*********

 

Al 20.10.12. Perussuomalaisten lehdestä rikosilmoitus. Rikosilmoitus koskee kunnallisvaalikampanjointiin liittyvän lehden juttua, jossa kyseenalaistetaan rantatunnelin rakentaminen Tampereelle.

Jutussa todetaan, että ”Tampereen tunneliprojektin ylintä virkamiestä, liikenneviraston yksikön päällikköä Pekka Petäjäniemeä epäillään Vantaalla virka-aseman väärinkäytöksestä”. Rikostutkinnan sijaan Petäjäniemen toimia on tarkasteltu Liikenneviraston omassa selvityksessä, joka koski kehäradan tunnelin lisä- ja muutostöitä. Se käynnistettiin, koska Rakennuslehti uutisoi syyskuussa hankkeeseen liittyvistä epäselvyyksistä. Perustamperelaisen jutussa viitattiin Rakennuslehden tietoihin.

Kauppalehti 17.10.12 kirjoittaa "Kehäradasta huomautus virkamiehille". Kolme liikenneviraston virkamiestä sai virastoltaan keskiviikkona huomautuksen Kehärata-hankkeen neuvotteluprosessista ja sopimusneuvotteluiden dokumentoinnin puutteesta.

Huomautuksen saivat investointitoimialan ylijohtaja Kari Ruohonen, rakennuttamisosaston osastonjohtaja Harri Yli-Villamo sekä yksikön päällikkö Pekka Petäjäniemi.

Tunnelikäräjät käytiin 18.2.15. Pirkanmaan käräjäoikeus hylkäsi päätöksellään Terhi Kiemunkiin, Heikki Luotoon ja Lassi Kalevaan kohdistuneet syytteet törkeästä kunnianloukkauksesta.

Petäjäniemi valitti KärO:n päätöksestä hovioikeuteen.

*********

 

Pormestari Timo P. Nieminen oikein jyrähtää AL 19.10.12 nettisivulla Rantaväylän tunnelin vastustajille: Valtuusto on päätöksensä tehnyt. Jyrähdys osaltaan johtunee siitä, että tunneliasiasta valituksen tehnyt Aarne Raevaara sai kirjoituksensa läpi saman päivän paperiversioon vierailija-osioon "Tunnelisopimuksen ei toisi sanktioita".

Pormestari Timo P. Nieminen teki selväksi Tampereen kaupungin Rantaväylä-infossa perjantaina, että kaupunki kunnioittaa valtion kanssa tehtyjä sopimuksia, ja tulee toimimaan niiden mukaisesti.

Ehkä näin, mutta normaaliin sopimusoikeuteen kuuluu käydä uudet neuvottelut jos ja kun tilanne sekä olosuhteet ovat oleellisesti muuttuneet. Tässä tunnelihankkeessa kaikki mukana olevat tekijät ovat muuttuneet vuodesta 2000 lukien, jolloin tunnelista enemmän alettiin puhua ruuhkien purkajana ei keskustan kehittämishankkeena. "Pers aukisen" on turha puhua suureen ääneen kerskainvestointien toteuttamisista. Jääköön vain suunnitteluasteelle.

"– Kaupunginvaltuusto on päätöksensä tehnyt ja tätä asiaa käsitellään valtuustossa vain siinä tapauksessa, että lopullinen kustannusarvio ylittää tavoitebudjetin, joka on 185 miljoonaa euroa."

Päätös on ihmisten tekemä, ja valtuustolla on oikeus ja velvollisuus muuttaa aikaisempaa kaupunkilaisille epäedullista päätöstä. Vetoaminen 185 milj. € ylitykseen ja sen jälkeen pidettävään valtuuston kokoukseen, on naurettava. Eihän enää silloin tehtävillä päätöksillä ole mitään merkitystä muuta kuin myöntää lisärahoitusta. Valtuusto taannoin päätti, että kun tunnelin kustannusarvio ylittää 149 milj. €, asia otetaan uudestaan valtuuston käsittelyyn. Ei otettu!

___________

Ja sitten vielä jatkoa AL 19.1012. Tampere vastaa, mutta kuka sieltä?

Lisään omat kommenttini esitettyihin oikaisukohtiin, OA.

Väite: Tampereen uusi kaupunginvaltuusto voi perua tunnelihankkeen.

Oikaisu: Kaikki päätökset on tehty valtuustossa ja hankkeen kehitysvaihe on jo käynnissä. Siinä tehdään rakennussuunnitelmat ja lopullinen kustannusarvio. Hanke tulee valtuuston käsittelyyn vain siinä tapauksessa, että lopullinen kustannusarvio ylittää tavoitebudjetin, joka on 185 miljoonaa euroa. Silloin myös eduskunta käsittelee asian uudelleen.

OA; Päätös on ihmisten tekemä, ja valtuustolla on oikeus ja velvollisuus muuttaa aikaisempaa kaupunkilaisille epäedullista päätöstä jos sellaista koskaan on tehtykään. Valtuusto voi olla myöntämättä varoja tunnelin rakentamiseen.

On tehty päätöksiä vaihtoehdoista, YVA-selvityksestä, yleissuunnitelmasta, tiesuunnitelmasta ja toteutusalueen asemakaavoista, alliansista, mutta missä on valtuuston päätös tunnelin rakentamisesta? Vetoaminen 185 milj.€ ylitykseen ja sen jälkeen pidettävään valtuuston kokoukseen, on naurettava. Eihän enää silloin tehtävillä päätöksillä ole mitään muuta merkitystä kuin myöntää lisärahoitusta.

Väite: Tunnelihankkeessa on avoin piikki kustannusten ylityksille.

Oikaisu: Avointa piikkiä ei ole. Kustannusten katto on 185 miljoonaa euroa. Allianssisopimukseen sisältyy bonus- ja sanktiomenettely, jossa toteuttajan voitto-osuus pienenee, mikäli kustannukset ylittyvät, ja vastaavasti kasvaa, jos kustannukset alittuvat. Näin riskit ja hyödyt jaetaan osapuolten kesken, mikä kannustaa menojen hallintaan.

OA; Tällaiseen eivät usko edes sopimuksessa mukana olevat.

Väite: Tampereen kaupunki on luovuttanut päätösvallan asiassa Liikennevirastolle.

Oikaisu: Allianssimallissa päätöksenteko edellyttää yksimielisyyttä. Tampereen kaupungin edustajat ovat mukana kaikessa hanketta koskevassa päätöksenteossa.

OA; Tamperelaisia mukana olijoita viedään kuin pässiä narussa, mutta on tietysti hienoa olla mukana.

Väite: Allianssisopimukseen liittyy epäselvyyksiä ja salailua.

Oikaisu: Kaikki valmistelu ja päätöksenteko on tapahtunut normaalisti ja avoimesti. Mitään epäselvyyksiä ei hankkeessa ole ollut, päinvastoin yhteistyö on sujunut hyvin ja valmistelu on ollut erittäin huolellista. Liikenneviraston johtajan ero ja ministeriön selvitykset eivät liity mitenkään Rantaväylän tunnelihankkeeseen.

OA; Kuitenkaan ei haluttu kansanäänestystä tunnelista. Ei kuunneltu eikä kuunnella kaupunkilaisten mielipidettä. Katsotaan nyt. Allianssista on jo keskusteltu kesällä 2011. Uutisessa puhutaan pilottihankkeesta. "Liikennevirasto on ottamassa allianssimallia käyttöön ensimmäisenä Euroopassa. Liikenneviraston yksikön päällikkö Pekka Petäjäniemi kertoo, että mallissa jaetaan riskit ja mahdollisuudet." Onko päättäjille tuttu riittävästi tietoa myös mallin huonoista puolista?

Väite: Tunneli jää kaupungin hoidettavaksi ja se maksaa kaupungille yli 2 miljoonaa vuodessa.

Oikaisu: Tunneli on osa valtiolle kuuluvaa valtatie 12:ta ja sen kunnossapitovastuu kuuluu pääosin valtiolle. Kaupungin osuus kunnossapidosta on 600 000 - 700 000 euroa vuodessa.

OA; Kaikki maksut kaupungille ovat liikaa valtiolle kuuluvasta tiestä. Listataan menoja

 • lainan hoito- ja muut yllätykselliset rahoituskulut, mm. korkojen nousu.
 • sähkön kulutus ja siitä aiheutuvat kulut, eivät ole pieniä lukuja.
 • riittävän tehokas pumppuasema, sen jatkuva käynnissäpito ja käynnin turvaaminen. Tunneliin valuu vettä kallion halkeamista ja rankkasateilla putken molemmista päistä. Miten varmistetaan riittävä pumpun teho pitämään tunnelin kuivana?
 • sähkö- ja sprinkleriverkon, pumppuaseman sekä turvajärjestelmien kunnossapito.
 • sähkökatkosten varalta varavoiman turvaaminen riittävän tehokkaalla aggrikaatilla.
 • varoitusjärjestelmät.
 • huoltohenkilökunnan palkat.
 • muut yllätykselliset menot.

Väite: Tunnelin rakentaminen vaarantaa kaupungin talouden ja hyvinvointipalvelut.

Oikaisu: Tunnelin rakentaminen rahoitetaan lainalla, jonka kaupunki ottaa. Tampere on Suomen vähävelkaisin suurista kaupungeista ja lainakantaa on mahdollista kasvattaa. Lainanhoitokulut eivät ole pois palveluista. Takaisinmaksu jaksottuu pitkälle ajalle ja lainaa saa nyt edullisesti, joten hanketta ei kannata siirtää. Valtio maksaa kustannuksista 33 % töiden edistymisen mukaan. Tunnelin valmistuttua alkaa Ranta-Tampellan rakentaminen, mistä kaupunki saa merkittävästi tuloja. Tunnelin nettokustannukset kaupungille ovat noin 45 miljoonaa euroa.

OA; Laina pitää maksaa takaisin, eikö niin! Veroprosenttiin ei ole tehty jyvitystä investointeihin, lainan hoitokuluihin, palveluihin, jne. vaan ne menevät samaan pottiin, jonka jaosta päättää valtuusto. Valtion osuuskin on sitä samaa veronmaksajan - ja velaksi otettua rahaa. Ranta-Tampellaa voi rakentaa ilman tunneliakin. Suosittelen opintomatkaa Hämeenlinnaan tutustumaan tien päälle rakentamiseen. Tämä on mahdollista nykyisen tien päälle. Toisekseen, rakentaa voi myös muualle ja rakennusyhtiö saa rahansa.

Väite: Kaupungin talous on alijäämäinen, koska rahat käytetään tunneliin.

Oikaisu: Kaupungin talouden nykyinen alijäämä johtuu siitä, että toimintamenot ovat kasvaneet enemmän kuin tulot. Siihen eivät vaikuta investointimenot lainkaan. Vaikka kaikki investoinnit lopetettaisiin, kaupungin talouden alijäämä ei poistuisi. Alijäämä on ratkaistava muilla keinoin, kuten vähentämällä toimintamenoja tai lisäämällä tuloja.

OA; Viittaan ylläolevaan vastaukseen. Konkreettisina havaintoina, pakotetut säästöt ja leikkaukset, mm. katuvalojen sammuttelu, jne...

Väite: Kaupunki on toiminut väärin, kun allianssisopimus on allekirjoitettu ja hanke aloitettu ennen kuin asiaa koskevat valitukset on käsitelty.

Oikaisu: Valtuuston vuonna 2008 hyväksymä sopimus hankkeen toteuttamisesta on lainvoimainen. Allianssisopimus vain täsmensi sitä. Hankkeen suunnittelu- ja valmistelutöitä voidaan tehdä, vaikka joistakin päätöksistä on valitettu. Varsinaiset rakennustyöt aloitetaan, kun kaikki päätökset ovat lainvoimaisia.

OA; Käytännössä eri sopimuksia. Rakennustyöt voidaan aloittaa vasta sitten, kun uusi valtuusto on ottanut asian uuteen käsittelyyn ja tehnyt sellaisen päätöksen, joka on kaupunkilaisten enemmistön hyväksymä.

Väite: Vain YIT hyötyy Ranta-Tampellan asuntoalueen rakentamisesta.

Oikaisu: Lähes puolet kaavoitetusta tonttialasta on kaupungin maalla, ja kaupunki saa siitä maanmyyntituloja, jotka käytetään tunnelin kustannusten kattamiseen. Lisäksi YIT maksaa kaavoituskorvauksia, joilla kustannetaan alueen infran rakentaminen. 3600 uutta asukasta keskustassa hyödyttävät keskustan liike-elämää merkittävästi.

OA; Totta kai hyötyy ja hyötyy siitä moni muukin. Rakennusmaata löytyy muualtakin. Alueelle voidaan rakentaa ilman tunneliakin.

Väite: Ranta-Tampella rakennetaan vain rikkaita varten.

Oikaisu: Valtuuston linjauksen mukaisesti alueelle suunnitellaan myös vuokra-, opiskelija- ja senioritaloja. Alueelle tulee rantabulevardi, toriaukio, kanava, liiketiloja ja hyvät katu- ja kevyen liikenteen yhteydet. Ne hyödyttävät kaikkia tamperelaisia.

OA; Höpö höpö. Ei todellakaan hyödytä kaikkia tamperelaisia. Lähtevätkö lähiöissä asuvat sankoin joukoin käyskentelemään rantabulevardille? Epäilen.

 

*********

Rantatien tunnelihanke saa mielenkiintoisia piirteitä. Tampereen kaupungin valtuuston kokouksen 22.10.12 esityslistalla kohdassa 194 vastataan tunnelista tehtyihin valituksiin. Vielä viikolla 41 po. kohdassa oli 7 liitettä, mutta nyt, 16.10.12, on vain kaksi liitettä. Sieltä ovat poistettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, allianssisopimus sekä Jaakko Kivelän ja Aarne Raevaara tekemät valitukset ja Tampereen vastaukset näistä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Herää kysymys, miksi ja kenen määräyksestä näin on tehty? Senkö vuoksi, etteivät kuntalaiset saa tietää missä mennään? NO, TIÄTYSTI VAALIT! Asiaa ei haluta käsittelyyn ennen vaaleja, koska valtuutettujen kanta tulisi ennen vaalipäivää tietoon. KULJETETAANKO VALTUUTETTUJA KUIN PÄSSIÄ NARUSTA!! Onko heiltä näin viety mahdollisuus ottaa kantaa valituksiin? Mihin hävisi ja missä on juuri nyt se paljon puhuttu ja peräänkuulutettu hallinnon avoimuus ja läpinäkyvyys?

Kaupunginvaltuusto käsitteli em. tunnelista annettavan lausunnon tiedoksi keskusteluitta.

Asiakirjoja, jotka ovat poistettu KV kokouksen 22.10.12 esityslistalta, löytyvät kaupungin hallituksen kokouksen 10.9.2012 § 370:n liitteinä. Löytyvät kyllä, vaikka ne poistettaisiin.

Mielenkiintoinen juttu päätöksenteon kannalta. Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyysi kaupunginhallitukselta vastausta valituksiin 3.9.12 mennessä, mutta kaupunginhallitus käsitteli asiaa vasta 10.9.12 kokouksessa. Kaupungin lakimies Tanja Welinin ehdotus hallinto-oikeudelle annettavaksi lausunnoksi on päivätty 3.9.12. KH 10.9.12 "Kaupunginhallitus päättää antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen lausunnon hankkeen "Vt 12 Tampereen tunneli" toteuttamista, yhteistyötä ja rahoitusjärjestelyjä koskevan sopimuksen hyväksymispäätöksestä tehtyjen valitusten johdosta.." Siis, kuka on päättänyt hallinto-oikeudelle 3.9.12 mennessä annettavasta lausunnosta? Jos lausunto on annettu vasta 10.9.12 pidetyn kokouksen jälkeen, se on auttamattomasti myöhässä.

Mitä tasavallassa tieasioiden ympärillä tapahtuu ? Ainakin se, että liikenneministeri Merja Kyllönen on joutunut ristiriitaan Liikenneviraston päällikön Juhani Tervalan kanssa, joka on sen johdosta ilmoittautunut eroavansa. Ylen uutiset kertoo juuri, että tutkinnan alla ovat Liikenneviraston tilit ja väylähankkeet 2011.

Pormestari Timo P. Nieminen ja pääjohtaja Tervala allekirjoittivat allianssisopimuksen 14.5.12 pidetyn valtuuston kokouksen jälkeen, vaikka päätös ei ollut saanut lainvoimaa. Asiasta on valitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valtuuston hyväksymän allianssisopimuksen voi lukea täältä, allekirjoitukset puuttuvat.

 

*********

AL 14.10.12. "Poliittinen ja taloudellinen tilanne näyttää kääntäneen tunnelin vastatuuleen." Tunnelia ei kannata peruuttaa, keskustan monet suunnitelmat nojaavat Rantaväylän tunneliin, vaakalaudalla on olisi myös Tampereen maine sopimuskumppaniana, näin kirjoittaa AL.

Viittaus siihen, että jos hinta ylittää 185 milj.euroa, asia viedään valtuustoon ja eduskuntaan, on täyttä sumutusta. Jos tunneli on lähestulkoon valmis kun sovittu summa ylittyy, tehdäänhän se valmiiksi - maksoi mitä maksoi. AL voisi julkistaa 1990 Tampellapäätöksen, sopisi niin hyvin tähän kohtaan.

AL ajaa XL:n linjaa, perustelee tunnelin tärkeyttä samoilla sanoilla. AL maalaa uhkakuvia mitä tapahtuu jos tunnelia ei hyväksytä. NYT KYSYMYS; MISSÄ OVAT VAIHTOEHTOSUUNNITELMAT, MIKSI EI KESKUSTELLA MUISTA MAHDOLLISUUKSISTA?? Miksi hankkeen ajajat eivät ole valmistelleet vaihtoehtosuunnitelmaa? Jos suunnitelma A ei toteudu jatketaan suunnitelmalla B. Kysymyksessä ei ole on/off-tilanne.

Tiedossa on kaiken aikaa ollut, kun kansa raivostuu ja herää, niin päätökset muuttuvat. Juuri näin on käymässä. Mitä enemmän AL kirjoittaa tunnelia puolustavia kirjoituksia, sitä vihaisempia kommentteja vaalikopilla on kuultavissa. Niin kaupunkilaisten mielipiteen vastaista ja tarkoituksen hakuista tunnelin ajaminen on ollut.

AL jatkaa, "On siis kyseenalaista, saavutettaisiinko säästöjä lainkaan. Kyse ei ole vain rahasta vaan Tampereen luotettavuudesta sopimuskumppanina. Jos jotakin on sovittu ja vieläpä kahteen kertaan, ei siitä ole tapana livetä." Miten tuonkin nyt ottaa. Jos sopimuksia on tehty ennen kuin päätökset ovat saaneet lainvoiman, niin kai siitä vastuun kantavat allekirjoittajat ja sen siunanneet tahot. Ei siihen tarvitse Tamperetta ja tamperelaisia kytkeä ja syyllistää, jos päättäjät ja Aamulehti ovat omaa ajattelemattomuuttaan ja yksinkertaisuuttaan menneet ansaan. Ts. ei ole peilin vika, jos siihen katsottaessa naama on vino.

Tampereen luotettavuus sopimuskumppanina on mennyt jo ajat sitten. Aikoinaan Tampereen ja Aitoniemen kunnan liittymissopimuksessa olevia ehtoja ei ole vieläkään täytetty. Joten turhaa parranpärinää luotettavasta sopimuskumppanista.

Tampereen kaupungin valtuuston kokouksen 22.10.12 esityslistalla kohdassa 194 vastataan tunnelista tehtyihin valituksiin. Rivivaltuutetuilla ei ole mahdollisuutta sanoa omaa kantaansa asiaan, koska ryhmäkuri, uhkailu, pakottaminen, kiristys, lupailu, lahjonta vaikuttavat päätöksentekoon. Luotettavimmin kuntalaisten ääni tulee esiin, kun asia ratkaistaan antamalla valtuutetuille vapaat kädet tässä ja tulevissa äänestyksessä.

Mielenkiintoista.13.10.12 YLE uutisoi hyväveliverkostoista ja kuntakorruptiosta, jota joissain kunnissa on. Ilmiö liittyy kaavoitukseen, maankäyttöön, kalliisiin hankkeisiin ja vastaaviin. Ts. näihin hankkeisiin, joissa liikkuu suuri raha. Onko tapaus Rantatien tunneli sellainen, tehköön siitä jokainen oman päätelmänsä.

Joka tapauksessa, uuden valtuuston pitää ottaa koko tunnelihanke ja muut vaihtoehdot uuteen käsittelyyn. Avattava kaikki sopimukset, taloudelliset - ja poliittiset kytkennät, ettei jää pienintäkään epäilystä korruptiosta.

 

*********

Erinomaisen hyvä tunneliuutispäivä 12.10.12. AL revittää etusivullaan "Rantaväylän tunneli voisi maksaa peruttunakin 36,5 miljoonaa".

Alkaako tunnelin kannattajien rivit rakoilla? Kirjoitus oli erinomaisen hyvin kirjoitettu, täytti kaikki hyvän tilaustyön tunnusmerkit. Pelottelua, pelottelua. Totta kai tyhmistä päätöksistä joutuu maksamaan, nyt vain maksajina ovat tamperelaiset veronmaksajat, päättäjät pääsevät aina vastuusta. Jos peruuntuvan tunnelihankkeen johdosta tulee maksuvaatimuksia, oikeudenmukaisuuden nimissä asia pitää hoitaa siten, että viimekädessä etsitään maksumiehiä niistä, jotka ovat nimensä tökänneet väärällä hetkellä väärään paikkaan ja myös yhteisvastuuseen niitä, jotka ovat tämän siunanneet.

Mitä tästä voisi oppia? Ainakin sen, että kannattaa ensin ottaa selvää asioista, ennenkuin lähtee vajavaisilla tiedoilla jonkun kellokkaaksi.

Yle uutisoi jo vuonna 2011 Allianssin käyttöönotosta. Päätöksistä ei ollut silloin tietoakaan.

Saman päivä 12.10.12 AL:n mielipidesivulla Jukka Koo Salonen kirjoittaa, "Miksi vuoden 1990 Tampellapäätös on unohdettu?" Mitä tapahtui 17.9.1990 pidetyssä kaupunginhallituksen kokouksessa? Asian valmistelussa mukana ollut virkamies ihmettelee, että nykyisen prosessin aikana ei tätä asiaa ole otettu esille.

Silloin, päättämässä on ollut muutama nykyinenkin valtuutettu ja tulevan vaalin ehdokas. Nyt ymmärtää, miksi eräät henkilöt eivät lähteneet ehdokkaaksi. Tampellapäätös on syytä tuoda julkisuuteen.

Kirjoituksen kun lukee, ei voi kun ihmetellä ja entisestäänkin vahvistuu näkemys, että kaikki ei ole miltä näyttää.

Satu Hassi (vihr) vastasi em kirjoitukseen AL 17.10.12. Samassa lehdessä vihreiden kuntavaaliehdokas kirjoitti, että rantietien silta tehtiin 3-kaistaiseksi. Voit lukea kirjoitukset täältä. On pakko kommentoida muutamaa Hassin esille tuomaa kohtaa;

"..kuin tunkea rautatien ja Lapintien välinen alue liian täyteen liian korkeita taloja." Kyllä kaupungissa saa olla olla korkeita taloja, se on kaupungin yksi tunnusmerkki. Tunnelin päälle kaavailtu asuntoalue on ahdettu liian täyteen, varmistuksena siitä, että rakennusliike saa paljon rakennusneliöitä.

"Tampellan alue on avautunut kaupunkilaisten käyttöön, mutta ohitustie eristää vieläkin Näsijärven taakseen. On aika palauttaa myös Näsijärven osaksi kaupungin keskustaa." Ei pidä paikkaansa. Näsijärven rantaan on jokaisella mahdollisuus päästä, jos siihen tuntee kiinnostusta. Miten sellaisen voi palauttaa, mitä se ei koskaan ole ollutkaan, siis kaupungin keskustaa?

"Näsijärven ja Pyhäjärven sekä Tammerkosken rannat kaupungin keskustassa ovat aarre, jota tulisi hyödyntää paljon nykyistä enemmän kaupunkilaisten yhteisenä ilona ja olohuoneena." Alkuosasta olen Hassin kanssa samaa mieltä.

Yhteisenä ilona ja olohuoneena - nyt Hassilta ja monelta muultakin ovat realiteetit täysin hukassa. Kuinka suurta osaa kaupungin asukkaista ranta palvelee ja yleensä kiinnostaa. Vain sitä porukkaa joka muuttaisi alueelle asumaan, siis prosentin murto-osa Tampereen asukasmäärästä. Rantabulevardi niin, se inhottava tosiasia näyttää unohtuneen, Tampereen maantieteellinen sijainti ja ilmasto. Tampereella on yleensä "rantabulevardikelejä" 2-3 viikkoa vuodessa. Muulloin rannoilla näyttää olevan kovin väljää, ja talvella - niinpä niin! Me ei todellakaan olla Välimeren rannalla, jossa käyskentelee satojatuhansia -miljoonia turisteja. Suosittelen juuri nyt tutustumismatkaa Näsijärven rannoille.

_____________

Saman päivä Demari kirjoittaa aiheesta "Perussuomalaisten loanheittokampanja Tampereella – ”Tällainen on täysin tuomittavaa”".

Tampereen SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Salmi oli ottanut herneen nenäänsä luettuaan perussuomalaisten vaalilehden kirjoituksesta "SDP hypännyt kokoomuksen kelkkaan tunnelihankkeessa. demarien nokkamiehen Pekka salmen lähes puolen sivun kirjoitus AL:ssä 14.9. ei jätä mitään epäselväksi, puolue on siirtynyt tulkemaan tunnelihanketta, mitä yhteistyö kokoomuksen kanssa vaalien jälkeen edellyttää. Apulaispormestaripalli on niin makea, että tunneli saa Pekka Salmen puolesta toteutua."

Tampereen Perussuomalaisten puheenjohtaja, Terhi Kiemunki on vastannut Demari-lehden tiedusteluun seuraavasti;

"Tampereen SDP:n kuntavaaliohjelmasta saa suurennuslasin kanssa hakea mainintaa Rantaväylän tunnelista joka on kuitenkin iso asia tamperelaisissa kuntavaaleissa.

Ainoa lause 20-sivuisessa pumaskassa on sivulla 3, ja tarkoittaa samaa kuin heidän nettisivullaan, sekä Pekka Salmen nettisivulla mainittu: "Rantaväylän tunnelin rakentamista on lykättävä." Kuinka pitkäksi aikaa, sitä ei kerrota: 1, 2 vai 5 vuotta?

Demari-lehden nettiuutisissa on Pekka Salmi virheellisesti kertonut, että "demareiden kanta Rantaväylän tunnelihankkeeseen käy selvästi ilmi SDP:n vaaliohjelmasta, eikä johdonmukaisen kielteisenä jokaisessa tunneliin liittyvässä äänestyksessä pysynyt kanta ole muuttumassa vaalien jälkeenkään." Muistutan, että vuonna 2008 SDP:n 18 valtuutetusta tunnelihankkeen eteenpäin viemisen puolesta äänesti 12, yhden äänestäessä vastaan ja viiden äänestäessä tyhjää.

Mitä sosiaalidemokraatit ovat tehneet valtakunnallisella tasolla hankkeen torppaamiseksi? Valtiovarainministeriön budjettiehdotukseen on sdp:n puheenjohtajan, valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen johdolla sisällytetty VT12 rantaväylän tunneliin odotetut 60 miljoonaa euroa. Jos SDP vastustaa hanketta, miksei tamperelainen ministeri puuttunut asiaan?

Olemme oikein tyytyväisiä jos SDP todella vastustaa tunnelin rakentamista, se ei vaan nyt valitettavasti näy missään. Hyvä jos kannanottomme pakottaa tamperelaiset sosiaalidemokraatit kertomaan avoimesti ja kiertelemättä kantansa, eikä vain ehdottamaan hankkeen lykkäämistä.

Toimittaja kysyi, miten aiomme oikaista väitteemme? Vastasin, että en katso siihen tarvetta, vaan sosiaalidemokraattien pitäisi kertoa äänestäjille kannattavatko tunnelihankkeen opettamista vai lykkäämistä."

Olin kevättalvella 2012 seuraamassa valtuuston kokousta, jossa Tampereen johtava demari sanoi (jätän nimen ääneen sanomatta), että "tunnelia ei ole haudattu vaan, hanketta on siirrettävä eteenpäin tässä taloustilanteessa." Kaikki kokouksessa olleet ja seuraajat muistavat tämän.

Samaisessa kokouksessa demarikansanedustajat vääntelivät vastauksiaan, kun heiltä tivattiin vastausta siihen, miksi demariministeri (valtiovarainministeri) on myöntämässä tunnelihankkeelle rahaa vaikka Tampereella demarit sitä vastustavat. "Ei me, vaan kun se on edellisen hallituksen aikana käyntiinpantu hanke" , kansanedustajat kiemurtelivat kuin mato koukussa vastatessaan.

Kyllä nyt demarit ovat keittäneet itselleen aika sopan. Oikeastaan ei käy kateeksi. AL 13.10.12 vahvisti tämän, että demarit siirtäisivät tunnelin rakentamisen, eivät siis hylkää. Samaisesta jutusta kävi ilmi myös muiden puolueiden kanta tunneliin.

Oikein hyvä uutispäivä. Pikkuhiljaa alkavat salat ja lehmänkaupat paljastua.

 

*********

AL 4.10.12 mielipidesivulla tilaajapäällikkö Risto Laakkonen puolustaa virkansa puolesta voimakkaasti tunnelihanketta. Olisikohan kirjoituksessa aistittavissa pienoinen pakokauhu? Myös hänelle on pikkuhiljaa selvinnyt mitä tunnelihankkeen toteuttaminen kaupungin asukkaille merkitsee. Ei riitä, että vain tamperelaisille vaan koko Pirkanmaalle tulee ongelmia, koska maan hallitus on tunneliin vedoten vetänyt liikenteen määrärahat pois muualta Pirkanmaalta. Noususuhdanteessa suunnitellaan ja lupaillaan kaikkea kivaa, mutta kun toteuttamaan pitäisi lähteä silloin ei ole siihen varaa.

Laaksonen sanoo, että tunneli mahdollistaa 800 milj. euron investoinnit. Toiveajattelua, koska kukaan ei tiedä mihin maailma menee. Myös muut vaihtoehdot mahdollistavat samanlaiset investoinnit, voisivat tuoda vielä tehokkaammatkin. Pintavaihtoehdon toteuttamisessa jää rahaa myös muun infran kunnostukseen. Rakennusliike voi sijoittaa rakennusmassansa muualle, rakentaa tien päälle, radan ja tien väliin tai paaluttaa järven rantaan, Aspinniemeen. Näin se saa rahansa, josta päättäjät ovat kovasti huolissaan, sekä kaupunki kiinteistöveronsa. Kaupungin kehittyminen, imago ja investoinnit eivät ole yhdestä tunnelista kiinni.

Laaksonen viittaa kirjoituksessaan 14.5.2012 valtuuston päätökseen. Tässä ote pöytäkirjan alusta. "Liikenneviraston (ent. Tiehallinto) ja Tampereen kaupungin välillä on allekirjoitettu sopimus Rantaväylän tunnelin rakentamisesta 18.12.2008. Sopimuksessa on määritelty pääperiaatteet osapuolten roolista toteuttamisessa ja kustannusten jako sekä rakentamisessa että kunnossapidossa. Sopimuksen teon jälkeen hankkeen suunnittelu on jatkunut intensiivisesti, jolloin on mm. valmistunut YVA-selvitys, yleissuunnitelma, tiesuunnitelma ja toteutusalueen asemakaavat. Voidaan perustellusti todeta, että tieto hankkeen sisällöstä on merkittävästi lisääntynyt em. sopimuksen valmistumisen jälkeen. Tämän perusteella osapuolet ovat valmistelleet nyt käsiteltävän sopimuksen, jossa yksityiskohtaisemmin määritellään tunnelin toteuttamisesta, sekä yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä toteuttamisen yhteydessä. Tällä uudella sopimuksella tehdään täsmennyksiä, lisäyksiä ja muutoksia em. aiempaan sopimukseen.

Merkittävä muutos aiempaan sopimukseen nähden on tiesuunnitelman käsittelyn yhteydessä tehty päätös hankkeen toteuttamisesta ns. allianssi-mallilla."

MISSÄ KOKOUKSESSA VALTUUSTO YKSISELITTEISESTI ON PÄÄTTÄNYT TUNNELIN RAKENTAMISESTA? On päätöksiä vaihtoehdoista, YVA -selvityksestä, yleissuunnitelmasta, tiesuunnitelmasta ja toteutusalueen asemakaavoista, alliansista, mutta missä on valtuuston päätös tunnelin rakentamisesta? Aiheellinen kysymys, koska pöytäkirjassa puhutaan vain Liikenneviraston ja Tampereen kaupungin välisestä sopimuksesta. Onko käynyt niin hassusti, että kaiken perustana olevaa rakentamispäätöstä ei ole tehtykään!?

Väite siitä, että investointeihin käytetty raha ei ole poissa muualta on kestämätön. Veroprosentissa ei ole erikseen korvamerkittyä rahaa investointeihin, peruspalveluihin, koulutukseen, jne.., vaan kaikki verotulot menevät jaettavaksi yhteiseen pottiin! Valtuusto päättää jaosta ja on turha väittää muuta. Nyt vain taloudellinen tilanne on sellainen, että kun jo 6,5 milj. € määrärahan osoittaminen tunnelin suunnitteluun aiheuttaa säästöjä ja leikkauksia muualle, niin mitä leikkauksia ja maksujen korotuksia aiheuttavatkaan varsinaiset rakennuskustannukset, vaikka otetaan huomioon lasketut tuotot? Huono homma.

 

*********

Sanovat, että perussuomalaiset turhaan mesoavat tunnelista, päätös on tehty. Päätöksiä on tehty vaihtoehdoista, kaavoista, suunnittelusta, allianssista, mutta onko tehty päätöstä siitä, että tunneli rakennetaan?

Nyt vaalien jälkeen valittava valtuusto käsittelee v. 2013 talousarvion yhteydessä mm. tunnelin rahoitusta. Silloin se päättää myönnetäänkö tunneliin varoja vai ei. Se on siinä sitten.

*********

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2013 talousarvioesityksen kokouksessaan tiistaina 25. syyskuuta 2012. Lautakuntapäätti 6,5 miljoonan euron suunnittelurahasta.

Tunneliin riittää rahaa, vaikka menojen kasvua hillitään palvelutasojen maltillisilla leikkauksilla ja investointitaso laskee merkittävästi. Investointitaso ei ole kaupungin kehittämisen kannalta pidemmällä tähtäimellä kestävä, koska se tulee sekä jarruttamaan maankäytön kehittämistä ja sitä kautta kaupungin kasvua ja tulojen muodostumista että kasvattaa nykyisen infrastruktuurin korjausvelkaa.

Näin yhdyskuntalautakunta myöntää, että tunneliin varatut rahat ovat muualta pois, myös palveluista. Päätös syntyi äänestyksen tuloksena.

Tunnelin rahoituksen puolesta äänestivät; Timo Hanhilahti (kesk), Juhana Suoniemi (vihr), Matti Höyssä (kok), Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen( kesk), Hannele Strömberg (kok) ja Niina Rissanen (vihr).

Vastaan äänestivät; Anne Tervo (sd), Kalle Hyötynen (vas), Tarja Jokinen (sd), Ilpo Sirniö (sd) ja Erkki Axen (kok).

 

*********

Aamulehdessä, 8.9.2012 revitetään, "Tunnelin rahoitus uhkaa heikentää katuvalaistusta". Jo alkaa Tampereen taloudellinen tilanne paljastua koko karmeudessaan. Että oikein pitää kaapia tunnelin suunnitteluun rahoja jo katuvalaistusta poistamalla! Rantaväylän suunnitteluun tarvitaan ensi vuonna 6,5 milj. euroa. Kenen konsultin ja vaikuttajan taskuun nekin rahat siirtyvät ilman näkyviä tuloksia. Tälle vuodelle oli varattu suunnittelurahaa 1 milj.€, mutta onko mitään saatu aikaan. Miten suunnitteluun varataan miljoonia euroja, kun kaupungin palveluksessa on korkealla palkalla olevia suunnittelijoita? Julkisuudessa ei linjausten ja kaavojen näyttämisen jälkeen ole esitetty mitään suunnitelmia. Rahat etsitään mistä vaan, katuvalaistuksesta, Vuolteentorin kunnostusrahoista, puistojen ja katujen kunnostuksesta, jne.. Lisätään listaan, palveluista, olemassa olevista eduista, nostetaan hintoja, mm. bussiliput.

Budjetintekijöille ja päättäjille tiedoksi. Tarjolla oli ja on parempia vaihtoehtoja tunnelin tilalle. Hylätkää koko tunnelivouhotus. Silloin äänestäjät kiittäisivät teitä. Kuntalaiset ovat todellakin "täynnä" tunnelia ja ymmärtävät, että siihen laitettavat rahat ovat muusta kaupungin rahoituksesta poissa. Väitteet siitä, ettei tunneli vaikuta kaupungin talouteen, ovat naurettavia ja vain täydellinen hölmö uskoo tähän.

Paras konsultti hankkeelle on kaupungin talous, ts. raha tai sen puute. Onko se niin vaikea myöntää, ettei tunneliin ole varoja ja että tuli tehtyä virheellinen päätös. Kaupunki on toistuvasti tehnyt tappiollisia tilinpäätöksiä lyhytjänteisen ja näköalattoman talouspolitiikan seurauksena. Valtiolta luvassa oleva raha on edelleenkin veronmaksajilta ja velaksi otettua rahaa. Onko senkään saanti juuri nyt varmaa, kun valtio ensivuonnakin ottaa lisää velkaa 7 miljardia euroa. Taloudelliseen tilanteeseen vedoten valtuusto voi kasvojaan menettämättä torpata koko tunnelihankkeen.

Suosittelen tunnelin rakentamisen suunnittelijoille, asian taustavaikuttajille ja päättäjille opintomatkaa Hämeenlinnaan katsomaan, miten moottoritien päälle rakennetaan kansi tulevia rakennuksia varten. Ei tarvitse mennä maan alle. Tämän ei tarvitse olla kenellekään mikään kunniakysymys. Myös ulkomailla on rakennettu tien päälle, mm. Lontoossa Thames-joen rannassa tai tien alle mm. Nizza. Jossain tunnelia koskevassa raportissa joku sanoi, ettei tällaista enää tehdä - varsinainen vitsiniekka!

*********

Liikennevirasto on käyttänyt Tampereen päättäjien heille luovuttamaa päätäntävaltaa ja valinnut tunnelin tekijäksi konsortion Lemminkäinen, johon kuuluvat

Lemminkäinen Oy
Lemminkäinen Infra Oy
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Saanio & Riekkola Oy

Konsortio YIT "torpattiin" pihalle, mutta ei hätää, saahan se rakentaa Ranta-Tampellan. Ts. tasajako, tee sinä tunnelin me rakennamme talot.

*********

Tunnelin rakentamisen yhtenä argumenttina esitetään mm. että rakennusliikkeen kanssa on joskus, vuonna yksi ja kaksi tehty maanluovutussopimus Tampellan alueesta ja että se sitoisi Tamperetta luovuttamaan myös Kekkosen tien pohjan rakennusyhtiön käyttöön. Tampere on kuuleman mukaan huono sopimuskumppani, jos se ei toimisi näin.

Mutta, onko sopimus edes voimassa enää? Tilanne ja olosuhteet, henkilöt ja ovat kokonaisuudessaan muuttuneet toiseksi. Yleensä sopimuksissa on lauseke, että se raukeaa, jos toimenpiteisiin ei ole ryhdytty tiettyyn päivämäärään mennessä, eikä niitä ole sidottu maailman tappiin saakka.

Kysymys? Tietääkö kukaan, että että joku olisi nähnyt em. sopimuksen? Sen voisi tuoda julkisuuteen samalla tavalla kuin hallitus toi Kreikan velkapaperin julkisuuteen, häveliäisyyssyistä eurot ja markat peitettynä. Tämä on tärkeä asia, ettei sopimuksen olemassaolo jää vain kaupunkilegendaksi.

 

*********

14.5.2012 Nyt se on sitten päätetty, Rantatien tunnelin rakentaminen vastoin kaupunkilaisten enemmistön tahtoa. Tunnelisopimus syntyi äänestyksen jälkeen, äänin 37 - 30. Mielenkiintoinen seurattava kohta on seuraava;

Valtion ja kaupungin yksi keskeinen edellytys Tampereen tunnelihankkeelle on, että tiesuunnitelmassa esitettyä kustannusarviota ei ylitetä. Se on myös tämän sopimuksen lähtökohtana, samoin kuin jo aiemmin sovittu kustannustenjako osapuolten välillä. Allianssimallin yksi keskeinen lähtö-kohta onkin kaikkien osapuolten sitoutuminen hyväksyttyyn kustannusarvioon. Tätä tavoitetta varmistaa mm. mallin lähtökohtana oleva todellisten kustannusten läpinäkyvyys sekä aikataulu- ja kustannustavoitteiden perusteella määritettyjen avaintavoitteiden toteutumiseen pohjautuva urakoitsijan bonus- ja sanktiojärjestelmä.

Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Valtion talousarviossa 2012 Liikennevirasto on oikeutettu tekemään sopimuksia hankkeen osalta enintään 185,0 milj. euron määrästä (alv 0 %). Liikenneviraston osalta kustannusten enimmäismäärä on valtion talousarviossa myönnetty sopimusvaltuus. Sopimusvaltuuden ylittämiseen tarvitaan eduskunnan päätös. Tällaisessa tapauksessa tarvitaan myös Tampereen kaupunginvaltuuston päätös.

Höpö höpö. Hinnan ylittyessä, julkisten investointien osalta n. 1½-kertaiseksi, aloitettua työtä ei kuitenkaan lopeteta vaan saatetaan loppuun hinnalla millä hyvänsä. Eduskunta vetäytyy asiasta ja vastuusta, Tampereen valtuusto joutuu päättämään yksin 185 milj. euron ylittävästä rahoituksesta ja jonka kaupunki maksaa yksinään. Tätähän valtuutetut eivät ottaneet huomioon.

Tunnelin puolesta äänestivät; ovatko he rakennusyhtiöpuolueen jäseniä?

Kok; Harri Airaksinen, Matti Heinivaho, Antti Hervonen, Antti Ivanoff, Harri Jaskari, Riitta Koskinen, Leena Kostiainen, Mikko Leppälahti, Timo P. Nieminen, Sanna Ojanen, Pirjo Rauhala (varavalt.), Saara Saarteinen (varavalt.), Ilkka Sasi, Elina Sirén, Irja Tulonen, Sofia Vikman

RKP; Peter Löfberg

Vihr; Vesa Eskola, Anna-Kaisa Heinämäki, Mervi Janhunen (varavalt.), Maija Kajan, Emilia Olkanen, Olli-Poika Parviainen, Perttu Pesä, Irene Roivainen, Kirsikka Siik, Oras Tynkkynen

Kesk; Timo Hanhilahti, Jukka Inkeroinen (varavalt.), Mikko Kriikku, Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen

Tasi; Matti Joki, Lasse Oksanen

Kd; Leena Rauhala, Marco Roth

Vas; Jari Heikkilä, Sirkkaliisa Virtanen

Tunnelia vastaan äänestivät;

SDP; Atanas Aleksovski, Hellä Asumaniemi, Aila Dündar-Järvinen, Jukka Gustafsson, Anneli Kivistö, Sirpa Koivisto, Reijo Kulmala, Joonas Lepistö, Johanna Loukaskorpi, Riitta Ollila, Pauli Ruoholahti, Pekka Salmi, Seppo Salminen, Ilpo Sirniö, Hanna Tainio, Pia Viitanen

VAS; Mikko Aaltonen, Elli-Maija Ahola, Ilkka Järvelä, Anna Kontula, Emilia Lehtomäki (varavalt.), Marjatta Stenius-Kaukonen

Ps; Tiina Elovaara, Laila Koskela, Heikki Luoto, Markku Talonen (varavalt.)

Kok; Erkki Axen

Vihr; Petri Siuro

Kd; Satu Sipilä

Skp; Jari Heinonen

 

*********

AL 30.4.12 revittelee. "Enää kaksi ehdokasta kilpailee Rantaväylän tunnelihankkeesta
Liikennevirasto valitsi kaksi ehdokasta Tampereen Rantaväylän tunnelihankkeen urakkakilpailun ratkaisevaan vaiheeseen.

Hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa urakan tilaaja Liikennevirasto sekä suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat yhteistyöryhmän, allianssin, joka yhdessä vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Tarjousten ja yhteistyötilaisuuksien arviointien perusteella tarjouskilpailun viimeiseen vaiheeseen on valittu tarjouskonsortiot Peitsi ja Lemminkäinen."

Tarjouskonsortio Peitsi
YIT Rakennus Oy
YIT Kiinteistötekniikka Oy
Pöyry Finland Oy
Sito Oy

Tarjouskonsortio LemminkäinenLemminkäinen Oy
Lemminkäinen Infra Oy
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Saanio & Riekkola Oy

Ennenaikaisia toimenpiteitä Tampereen kannalta. Päätökset puuttuvat.

 

*********

AL:ssä (14.4.12) kirjoitetaan, että ma 16.4.12 valtuusto hyväksyessään allianssisopimuksen käytännössä päättää tunnelin rakentamisesta. Tulen näillä sivuilla näyttämään miten valtuuston jäsenet käyttäytyvät tässä tärkeässä asiassa. Koska valtaosa kuntalaisista näkee tunnelin rakentamisen tarpeettomaksi, rahaa kuluttavaksi automaatiksi, on hyvä pitää nimet esillä ketkä tämän päätöksen takana ovat. Ja vain kuuden kuusikerroksisen kerrostalon takia!

Saman päivän Tamperelainen-lehdessä Harri Airaksinen hehkuttaa Kokoomuksen vastuullista talouspolitiikkaa. Niin, kolmas vuosi peräkkäin Tampereen tilinpäätös on alijäämäinen. Hänen mukaansa investointien ja kaupungin elinvoimaisuuden ylläpito vaatii rantatien tunnelia?! Miten tyhmänä hän meitä hallintoalamaisia pitääkään. Jokainenhan tietää, että taloja voi rakentaa ja muitakin investointeja on mahdollista tehdä ilman rantatunnelia.

Ranta-Tampellan asuntoaluetta ja Vuoresta on turha verrata keskenään. Vuorekseen on kaavailtu n. 15-20000 asukkaan aluetta ja Ranta-Tampellaan n. 2-3000 asukkaan aluetta. Joku vertasi Särkijärven sillan ja tunnelin kustannuksia keskenään. Siitä vaan laskemaan hinta/asukas.

Kaupungin hallitus päätti 2.4.2012, että tunnelin rakentamista lähdetään toteuttamaan Allianssimallilla.

"Valtion ja kaupungin yksi keskeinen edellytys Tampereen tunneli-hankkeelle on, että tiesuunnitelmassa esitettyä kustannusarviota ei ylitetä. Se on myös tämän sopimuksen lähtökohtana, samoin kuin jo aiemmin sovittu kustannustenjako osapuolten välillä. Allianssimallin yksi keskeinen lähtökohta onkin kaikkien osapuolten sitoutuminen hyväksyttyyn kustannusarvioon."

Entäpä, jos kustannusarvio ylittyy? Väite siitä, että jos kustannukset nousevat huomattavasti, voidaan projekti keskeyttää, on kuntalaisten kusetusta. Kaikki tietävät, jos tunneli on louhittu ja liittymät ja viimeistelyt tekemättä ja määräraha 185 milj.€ on käytetty, niin työ saatetaan loppuun Tamperelaisten kustannuksella.

Sitoutuvatko allekirjoittajat ja päättäjät maksamaan ylittävän osan omasta pussistaan? Jos ja kun hinta ylittyy, joka on jo täysin varmaa, niin ovatko päättäjät syyllistyneet tahalliseen kaupunkilaisten harhautukseen?

"Valtioneuvosto on linjannut hallituskaudella 2012-2015 toteutettavat uudet liikennehankkeet. Tämän linjauksen mukaan Tampereen seudulla ei ole em. vuosina käynnistymässä yhtään merkittävää liikennehanketta. Tätä taustaa vasten jo hyväksytyn Tampereen tunnelihankkeen käynnistymisen merkitystä etenkin työllisyyden kannalta voidaan pitää erittäin suurena."

Taitaapa olla suurta toiveajattelua. Allianssiin tulee mukaan ulkomaalaisia yrittäjiä, jotka tuovat työntekijät ja koneet mukanaan. Työllistämisvaikutus Tampereelle ja lähikuntiinkin on verrattavissa siihen, että jos pakkasella kusee housuihinsa - hetken lämmittää, mutta sen jälkeen on paljon kylmempi olo.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. KYLLÄ äänestivät Leena Rauhala (kd), Maija Kajan (vihr), Riitta Koskinen (kok), Ilkka Sasi (kok), Sanna Ojanen (kok) ja Timo P. Nieminen (kok).

Vastaan äänestivät Mikko Aaltonen (vas), Anneli Kivistö (sd), Atanas Aleksovski (sd) ja Pekka Salmi (sd).

 

*******************

Onko allianssista sovittu etukäteeen? Onko otettu varaslähtö? Yle uutisoi 20.6.2011.

"Allianssi rakentamaan tietunnelia Tampereelle?
Tampereen keskeisen liikenneväylän, Rantaväylän, rakentamisessa ollaan valmiita ottamaan käyttöön täysin uusi toimintatapa. Allianssimallissa rakentamisen riskit ja hyödyt jaettaisiin kumppaneiden kesken. Australiasta lähtöisin oleva mallin uskottaisiin pitävän tunnelin kustannukset ja aikataulut kurissa.

Liikennevirasto on ottamassa allianssimallia käyttöön ensimmäisenä Euroopassa. Liikenneviraston yksikön päällikkö Pekka Petäjäniemi kertoo, että mallissa jaetaan riskit ja mahdollisuudet."

Onko hanke pilottihanke? Rohkea veto, ottaen huomioon, ettei kokemuksia ole Euroopassakaan eikä hallinnollisia päätöksiä pohjalla! Tampereella hallinnolliset päätökset allianssimallin hyväksymisestä syntyvät vasta näiden jälkeen. Kenen päätöksellä Tampere on sidottu etukäteen allianssimalliin?

 

Liikennevirasto on valinnut ehdokkaat Vt 12 Tampereen tunneli -allianssihankkeen yhteistyökumppaniksi, 30.1.2012

Allianssimallissa urakan tilaaja Liikennevirasto sekä suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat yhteistyöryhmän, allianssin, joka yhdessä vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Yhteistyöryhmän muodostamista edeltää vaiheittainen hankintamenettely, johon sisältyy runsaasti keskustelua tilaajan ja tarjoajan välillä sekä tarjoajien kirjanpito- ja laskentajärjestelmien arviointia.

Allianssiurakasta kilpailemaan ilmoittautui viisi ehdokasta:

1.Tarjouskonsortio Peitsi
YIT Rakennus Oy
YIT Kiinteistötekniikka Oy
Pöyry Finland Oy
Sito Oy


2. Destia Oy
Destia Oy
Skanska Infra Oy
Ramboll Finland Oy
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd


3. Allianssiryhmä Mansetti
Graniittirakennus Kallio Oy
Strabag Sverige Ab
VR Track Oy
WSP Finland Oy


4. Lemminkäinen Oy
Lemminkäinen Infra Oy
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Saanio & Riekkola Oy


5. NCC Rakennus Oy
NCC Rakennus Oy
NCC Construction Ab
FCG Finnish Consulting Group Oy

Rohkea veto myös Liikennevirastolta. Tampereen hallinnolliset päätökset alliansimallin hyväksymisestä syntyvät vasta näiden jälkeen.

 

*******************

Tunnelin alkuvaiheita

Rantatien tunnelista on puhuttu pitkään, paljon kirjoitettu ja kannanottoja puolesta ja vastaan. Lisäilen omia näkemyksiäni ja kannaottoja tänne. Lukekaa YVA:sta perusteluita ja itse YVA selostus. Ihmetelkää, millä kaikki muut vaihtoehdot torpattiin, kun haluttiin vain pitkätunneli käsittelyyn. Käsittelyn piti olla puolueetonta ja läpinäkyvää ja tapahtua kaikkien kaupunkilaisten etujen mukaisesti! Mutta oliko se sitä?

On varmaan tullut selväksi, että en kannata Tampereen rantatien tunnelia. Lopullista hintaa ei tiedä kukaan.

Kyllä tunnelissakin sattuu pahojakin onnettomuuksia. Mitä vain voi tapahtua.

 

Tunnelin kustannukset

Erinomainen asia, että tunnelin kustannuksista on sovittu, siis vain 185 000 000 euroa. Kustannusten jaon tulisi olla; valtio (siis me veronmaksajat) 33 %, rakennusliike 47 %, koska se korjaa suurimman hyödyn, Tampere 20 % (jälleen me veronmaksajat), jonka asukkaille hyöty on vähäisin ja heidän piikkiin kustannukset kuitenkin lopulta kaatuvat. Em. summasta huolimatta, tunneli jää valmistuessaan torsoksi ja sen loppuun saattamiseksi kaupunki joutuu laittamaan hankkeeseen kymmeniä miljoonia euroja lisää rahaa.

Tarkoittaako kustannussopimus sitä, että kun kustannukset ylittyvät sopimuksessa mainitusta, päättäjät (valtuutetut ja asiaa ajavat virkamiehet) ja rakentajat yhteisvastuullisesti maksavat ylittävän osuuden? Hieno juttu. Tosin, päätettiinhän jo aikaisemminkin, että jos kustannukset ylittävät 149 000 000 euroa, asia nostetaan uuteen harkintaan. Mutta mitään ei tapahtunut.

Miksi tunnelin kustannuksia vähätellään, kaikkia kustannuseriä ei tuoda esiin, hyötyjä suurennellaan, tarpeellisuutta ei kyseenalaisteta, kansalaismielipidettä ei kuunnella? Politiikassa tämä on mahdollista. Ja vain kuuden kuusikerroksisen kerrostalon takia!

Tästä taulukosta näkyy, kuinka tunnelin rakentamisen hinta on noussut vaalikausittain.

Vuosi 2000 2004 2008 2012   2013 2014 2015 2016 2017
Milj. € 90 120 143 185   197,6

211,0

225,4 240,7 251,1
Nousu %   33,3 19,2 29,4   6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

Keskimääräinen hinnan nousu on n. 6,8 %/vuosi. Ennakoidaan tulevaa, hinta-arvio vuosille 2013- 2017.

Hinta nousi tavoitehinnasta 2016 200 milj. euroon, eli 15 milj. euroa. Valtio osallistuu 5 milj. eurolla ja Tampere 10 milj. eurolla korotuksen maksuun. Tampereen lisämäärärahasta on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

18.12.2008 Tampereen kaupungin ja Liikenneviraston välillä laadittu sopimus pitää sisällään taulukon hoidon ja ylläpidon kustannusten jaosta.

"Sopimus rakentamiseen liittyvistä toimenpiteistä valtatien 12 parantamiseksi rakentamalla Rantaväylän tunneli, Paasikiventien joukkoliikennekaistat sekä Santalahden ja Naistenlahden
eritasoliittymät, Tampere"

5. Tunnelin hoito- ja ylläpitokustannukset
Maantieosuuksilla hoidosta ja ylläpidosta vastaa Tiehallinto ja katuosuuksilla Tampereen kaupunki. Tie- ja katusuunnitelmissa määritellään väylien hallinnolliset rajat. Tunnelin ja siihen sisältyvien teknisten järjestelmien osalta on sovittu Tiehallinnon ja Tampereen kaupungin osalta seuraavista hoidon ja ylläpidon kustannusten periaatteista taulukon 3 mukaisesti.

Taulukko 3. Hoidon ja ylläpidon kustannusten jako

  Tiehallinto Tampereen kaupunki
Tierakenteiden uusiminen
(päällystäminen ja ajoratamerkinnät)
100 %
0 %
Tunnelin hoito (harjaus + pesu)
100 %
0 %
Liikenteen hallinta: hoito ja ylläpito ja käyttö (muuttuvat opasteet + Liikennekeskus)
33 %
67 %
LVIS -järjestelmän hoito
100 %
0 %
LVIS -järjestelmän ylläpito
33 %
67 %
Energia
100 %
0 %
Tunnelin pintarakenteiden uusiminen
33 %
67 %
Muut varusteet (kaiteet, liikennemerkit)
100 %
0 %

Mikähän ero on LVIS-järjestelmän hoidolla ja - ylläpidolla?

Tässä tietoa Karkunvuoren tunnelin korjauksen hinnasta. Se on maanpäällinen, paljon lyhyempi tunneli kuin suunniteltu rantatien tunneli. Mitä yllätyksiä ajan kuluessa tuokaan Tammerkosken alitus, kun maaperätutkimuksen mukaan kallio on rikkonaista, liusketta niin kuin juustoviipaleet.

Ne, jotka ovat erimieltä rantatunnelin tarpeellisuudesta, leimataan edistyksen vastustajaksi. Näinhän asia ei ole, vaan heillä on laajempi näkemys kunnan toiminnoista ja edistyksen tarpeesta, siihen vain ei kuulu kerskainvestoinnit eikä - monumentit. Eri mieltä olevat eivät myöskään ole marionetteja.

 

********

Valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2012

Uusien hankkeiden perusteluina esitetään seuraavaa:

Vt 12 Tampereen rantaväylä sisältää tunnelin (2,3 km) Santalahden ja Naistenlahden väliselle tieosuudelle. Lisäksi rakennetaan Santalahden ja Naistenlahden eritasoliittymät ja varaudutaan tunnelin keskelle rakennettavaan eritasoliittymään. Hanke edistää sekä Tampereen keskustan maankäytön että katuverkon ja liikennejärjestelyjen kehittämistä. Siksi kaupungin rahoitusosuus hankkeesta on suuri (67 %). Hankkeen vaikutuksesta keskusta-alueen maankäyttö tehostuu, liikenteen turvallisuus ja sujuvuus paranevat ja liikenne sijoittuu toiminnallisesti oikeille väylille vähentäen katuverkon kuormitusta. Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä parantaa bussilinjojen siirto Pispalan valtatieltä Rantaväylälle. Liikennemelu, päästöt ja nykyisen tien estevaikutus vähenee ja lähialueiden asuinviihtyvyys ja yhteydet keskustaan paranevat. Eritasoliittymien, tunnelien suuaukkojen ja ilmastointipiippujen sovittaminen asutuksen keskelle on vaativa tehtävä. Valtion rahoitusosuus on 33 % eli 61 milj. euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa jälkirahoitteisena siten, että Tampereen kaupunki rahoittaa väliaikaisesti väylän toteuttamisesta aiheutuvat kaikki arvonlisäverolliset kustannukset, joista valtio maksaa oman osuutensa takaisin kaupungille korottomana vuosina 2015 ja 2016. Hankkeen hyötykustannussuhde on 2,4.

 

********

Mielenkiintoinen yhtymäkohta. Tamperelainen johtava kokoomuspoliitikko Harri Airaksinen on VTT:n asiakasjohtaja ja kummasti VTT:n raportti antaa myönteistä kuvaa tunnelin rakentamisesta. Samaten suunnittelusta vastaava yritys laati YVA-suunnitelman omasta työstään.

Taitaapa olla niin, että jääviysasiat noin yleensäkin ovat jääneet vähän keveämmälle käsittelylle. Tämän tunnelin suunnitteluvaiheista tulee pakosta mieleen Finnairin-palkkiojupakka, ei voi mitään. Korruptiota ei ole, ei varsinkaan sisäistä korruptiota eikä myöskään hyväveliverkostoja - eihän?! Ei ainakaan sellaisia jotka ohjaavat päätöksen tekoa!

Päättikö ELY-keskus käytännössä rantatien tunnelin rakentamisesta? YLE 15.10.2010. ELY-keskus: Rantaväylä sukeltaa tunneliin. Valtatie 12 sukeltaminen pitkään tunneliin päihitti muut kehittämisvaihtoehdot Tampereen Rantaväylän jatkosuunnittelussa. Pirkanmaan ELY-keskuksen mielestä pitkä tunneli edistää parhaiten liikenteen sujuvuutta ja minimoi ympäristöhaitat. VTT:n selvityksen selvityksen mukaan uuden tunnelin ja koko uuden kaupunginosan rakentaminen maksaa lähes 800 miljoonaa euroa.

Näsijärven rannan ja tien suunnitelmista käytyä keskustelua v. 2006 voi lukea täältä. Tunnelin alkuvaiheselvitykset löytyvät täältä.

Etusivulle